Discussion:
Evolutie: volop natuur
(te oud om op te antwoorden)
"NachtWacht"
2009-03-30 08:45:28 UTC
Permalink
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
--
Wie alles begrijpt, die alles vergeeft...
____________________
NIGHTWATCHER <<
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
J. J. Lodder
2009-03-30 09:05:54 UTC
Permalink
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Hoezo dat?

Heb je geen duim?

Jan
Tom
2009-03-30 09:10:11 UTC
Permalink
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Er zijn in ieder geval meer aanwijzingen (o.a. de experimenten van Miller)
dat aminozuren en andere basisvoorwaarden voor biologisch, organisch leven
(RNA) in de oersoep gedurende lange tijd zijn ontstaan dan dat er
aanwijzingen zijn voor het feitelijke bestaan van een creator of een
goddelijke intelligentie wiens handelingen (en: welke handelingen?) hebben
geleid tot het ontstaan van leven op aarde. RNA-vorming is aangetoond (zij
het nog lang niet afdoende); het bestaan van God nog steeds niet.

Tom.
Typhoon
2009-03-30 17:35:48 UTC
Permalink
Post by Tom
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Er zijn in ieder geval meer aanwijzingen (o.a. de experimenten van Miller)
dat aminozuren en andere basisvoorwaarden voor biologisch, organisch leven
(RNA) in de oersoep gedurende lange tijd zijn ontstaan dan dat er
aanwijzingen zijn voor het feitelijke bestaan van een creator of een
goddelijke intelligentie wiens handelingen (en: welke handelingen?) hebben
geleid tot het ontstaan van leven op aarde. RNA-vorming is aangetoond (zij
het nog lang niet afdoende); het bestaan van God nog steeds niet.
De kleinste bacterie vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen is dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren naar die
bacterie. - Lynn Margulis, hoogleraar biologie.
--
Typhoon
Ximinez
2009-03-30 17:43:27 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by Tom
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Er zijn in ieder geval meer aanwijzingen (o.a. de experimenten van Miller)
dat aminozuren en andere basisvoorwaarden voor biologisch, organisch leven
(RNA) in de oersoep gedurende lange tijd zijn ontstaan dan dat er
aanwijzingen zijn voor het feitelijke bestaan van een creator of een
goddelijke intelligentie wiens handelingen (en: welke handelingen?) hebben
geleid tot het ontstaan van leven op aarde. RNA-vorming is aangetoond (zij
het nog lang niet afdoende); het bestaan van God nog steeds niet.
De kleinste bacterie vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen is dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren naar die
bacterie. - Lynn Margulis, hoogleraar biologie.
Lijkt mij een redelijke stap. Het grootste 'wonder' is waarschijnlijk
het moment waarom een molecuul zichzelf begon te repliceren. Wat mij
betreft mag jij best denken dat jouw god daarbij een duwtje heeft gegeven.

X.
Typhoon
2009-03-30 17:55:26 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by Tom
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Er zijn in ieder geval meer aanwijzingen (o.a. de experimenten van Miller)
dat aminozuren en andere basisvoorwaarden voor biologisch, organisch leven
(RNA) in de oersoep gedurende lange tijd zijn ontstaan dan dat er
aanwijzingen zijn voor het feitelijke bestaan van een creator of een
goddelijke intelligentie wiens handelingen (en: welke handelingen?) hebben
geleid tot het ontstaan van leven op aarde. RNA-vorming is aangetoond (zij
het nog lang niet afdoende); het bestaan van God nog steeds niet.
De kleinste bacterie vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze
eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen is dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren naar die
bacterie. - Lynn Margulis, hoogleraar biologie.
Lijkt mij een redelijke stap. Het grootste 'wonder' is waarschijnlijk het
moment waarom een molecuul zichzelf begon te repliceren.
Ik geloof niet in dergelijke onbewezen wonderen.
Wat mij betreft mag jij best denken dat jouw god daarbij een duwtje heeft
gegeven.
In werkelijkheid wordt de waarde van Millers experiment heden ten dage
ernstig in twijfel getrokken. Niettemin leidde het ogenschijnlijke succes
ervan tot andere experimenten, waarbij zelfs componenten werden
voortgebracht die in nucleïnezuren (DNA of RNA) worden aangetroffen.
Specialisten op dit terrein waren optimistisch, want zij hadden schijnbaar
het eerste bedrijf van het moleculaire toneelstuk nagebootst. En het zag
ernaar uit dat er ook laboratoriumversies van de overige twee bedrijven
zouden volgen. Een hoogleraar scheikunde beweerde: "De verklaring van de
oorsprong van een primitief levend systeem door middel van evolutionaire
mechanismen zal niet lang meer op zich laten wachten." En een
wetenschappelijk schrijver merkte op: "Deskundigen speculeerden dat
geleerden, net als Mary Shelley's dr. Frankenstein, weldra levende
organismen in hun laboratoria zouden ontwerpen en daardoor tot in detail
zouden aantonen hoe het leven op aarde is ontstaan. "Het mysterie van de
spontane oorsprong van het leven was, zo dachten velen, opgelost.

Stanley Millers in 1953 uitgevoerde experiment wordt vaak aangehaald als
bewijs dat er in het verleden spontane generatie plaatsgevonden zou kunnen
hebben. De deugdelijkheid van zijn verklaring berust echter op de
veronderstelling dat de oeratmosfeer van de aarde ,,reducerend" was. Dat
betekent dat ze slechts de geringste hoeveelheid vrije (chemisch niet
gebonden) zuurstof bevatte. Waarom?

In The Mystery of Life's Origin: Reassessing Current Theories wordt
uiteengezet dat als er veel vrije zuurstof aanwezig was, 'er zelfs geen van
de aminozuren gevormd had kunnen worden, en zouden die door de een of andere
toevalligheid wel ontstaan zijn, dan zouden ze snel uiteenvallen'.* Hoe
deugdelijk was Millers veronderstelling betreffende de zogenoemde primitieve
atmosfeer?

In een befaamde verhandeling die twee jaar na zijn experiment werd
gepubliceerd, schreef Miller: Deze denkbeelden zijn natuurlijk speculatie,
want wij weten niet of de Aarde een reducerende atmosfeer had toen ze werd
gevormd.

Er zijn nog geen rechtstreekse bewijzen gevonden."
- Journal of the American Chemical Society, 12 mei 1955.

Werden er ooit bewijzen gevonden? Zo'n 25 jaar later berichtte de
wetenschappelijk schrijver Robert C. Cowen: "Geleerden moeten enkele van hun
veronderstellingen heroverwegen.... Er zijn nauwelijks bewijzen aan het
licht gekomen ter ondersteuning van het denkbeeld van een waterstofrijke
atmosfeer die zeer reducerend was, maar sommige bewijzen pleiten voor het
tegendeel." - Technology Review, april 1981.

En zijn er sindsdien bewijzen gevonden? In 1991 schreef John Horgan in
Scientific American: ,,In de afgelopen tien jaar of zo is er steeds meer
twijfel gerezen omtrent de veronderstellingen van Urey en Miller betreffende
de atmosfeer.

Zuurstof is zeer reactief. Ze verbindt zich bijvoorbeeld met ijzer en vormt
roest of met waterstof en vormt water. Als er in een atmosfeer ten tijde van
de vorming van aminozuren veel vrije zuurstof was, zou die zich snel met de
organische moleculen verbinden en ze afbreken terwijl ze werden gevormd.
Laboratoriumexperimenten en gecomputeriseerde reconstructies van de
atmosfeer... suggereren dat ultraviolette straling van de zon, die thans
door de ozonlaag in de atmosfeer wordt afgeschermd, op basis van waterstof
gevormde moleculen in de atmosfeer zou hebben afgebroken. . . Zo'n atmosfeer
[kooldioxide en stikstof] zou niet bevorderlijk zijn geweest voor de
synthese van aminozuren en andere voorlopers van het leven."

Waarom geloven velen dan nog steeds dat de vroege atmosfeer van de aarde
reducerend was en weinig zuurstof bevatte? In Molecular Evolution and the
Origin of Life antwoorden Sidney W. Fox en Klaus Dose: De atmosfeer moet
zuurstofarm zijn geweest omdat, onder andere, laboratoriumexperimenten
aantonen dat chemische evolutie... door zuurstof grotendeels verhinderd zou
worden" en omdat verbindingen zoals aminozuren "in de aanwezigheid van
zuurstof niet gedurende hele geologische tijdperken stabiel zijn".

Is dat geen cirkelredenering? De vroege atmosfeer was een reducerende
atmosfeer, zo wordt gezegd, omdat er anders geen spontane generatie van het
leven had kunnen plaatsvinden. Maar in werkelijkheid bestaat er geen
zekerheid dat ze reducerend was.

Er is nog een sprekend detail: Als het gasmengsel de atmosfeer voorstelt, de
elektrische vonk de nabootsing van de bliksem is en kokend water de zee
voorstelt, wat of wie vertegenwoordigt dan de geleerde die het experiment
regelt en uitvoert?
--
Typhoon
Ximinez
2009-03-30 18:29:40 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by Typhoon
Post by Tom
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Er zijn in ieder geval meer aanwijzingen (o.a. de experimenten van Miller)
dat aminozuren en andere basisvoorwaarden voor biologisch, organisch leven
(RNA) in de oersoep gedurende lange tijd zijn ontstaan dan dat er
aanwijzingen zijn voor het feitelijke bestaan van een creator of een
goddelijke intelligentie wiens handelingen (en: welke handelingen?) hebben
geleid tot het ontstaan van leven op aarde. RNA-vorming is aangetoond (zij
het nog lang niet afdoende); het bestaan van God nog steeds niet.
De kleinste bacterie vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen is dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren naar die
bacterie. - Lynn Margulis, hoogleraar biologie.
Lijkt mij een redelijke stap. Het grootste 'wonder' is waarschijnlijk het
moment waarom een molecuul zichzelf begon te repliceren.
Ik geloof niet in dergelijke onbewezen wonderen.
Dat is je goed recht.
Maar dan kun je jezelf toch zeker niet religieus noemen.

X.
Typhoon
2009-03-31 15:28:24 UTC
Permalink
Post by Ximinez
Post by Typhoon
Post by Typhoon
Post by Tom
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Er zijn in ieder geval meer aanwijzingen (o.a. de experimenten van Miller)
dat aminozuren en andere basisvoorwaarden voor biologisch, organisch leven
(RNA) in de oersoep gedurende lange tijd zijn ontstaan dan dat er
aanwijzingen zijn voor het feitelijke bestaan van een creator of een
goddelijke intelligentie wiens handelingen (en: welke handelingen?) hebben
geleid tot het ontstaan van leven op aarde. RNA-vorming is aangetoond (zij
het nog lang niet afdoende); het bestaan van God nog steeds niet.
De kleinste bacterie vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen
is
dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren naar die
bacterie. - Lynn Margulis, hoogleraar biologie.
Lijkt mij een redelijke stap. Het grootste 'wonder' is waarschijnlijk het
moment waarom een molecuul zichzelf begon te repliceren.
Ik geloof niet in dergelijke onbewezen wonderen.
Dat is je goed recht.
Maar dan kun je jezelf toch zeker niet religieus noemen.
Hier geeft je dan toe dat die onbewezen evolutie-wonderen een religieus
tintje
hebben en in feite niets met goede wetenschap te maken hebben.
--
Typhoon
Ximinez
2009-04-01 15:12:07 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Post by Typhoon
Post by Typhoon
Post by Tom
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Er zijn in ieder geval meer aanwijzingen (o.a. de experimenten van Miller)
dat aminozuren en andere basisvoorwaarden voor biologisch, organisch leven
(RNA) in de oersoep gedurende lange tijd zijn ontstaan dan dat er
aanwijzingen zijn voor het feitelijke bestaan van een creator of een
goddelijke intelligentie wiens handelingen (en: welke handelingen?) hebben
geleid tot het ontstaan van leven op aarde. RNA-vorming is aangetoond (zij
het nog lang niet afdoende); het bestaan van God nog steeds niet.
De kleinste bacterie vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen
is
dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren naar die
bacterie. - Lynn Margulis, hoogleraar biologie.
Lijkt mij een redelijke stap. Het grootste 'wonder' is waarschijnlijk het
moment waarom een molecuul zichzelf begon te repliceren.
Ik geloof niet in dergelijke onbewezen wonderen.
Dat is je goed recht.
Maar dan kun je jezelf toch zeker niet religieus noemen.
Hier geeft je dan toe dat die onbewezen evolutie-wonderen een religieus
tintje
hebben en in feite niets met goede wetenschap te maken hebben.
Nee hoor. Zodra iemand in een laboratorium de overgang van dode naar
levende materie kan nadoen is er niets mysterieus meer aan. Jij hangt
blijkbaar de god of the gaps aan. De gaps worden alleen steeds kleiner.

X.
Typhoon
2009-04-01 16:28:31 UTC
Permalink
Post by Ximinez
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Post by Typhoon
Post by Typhoon
Post by Tom
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Er zijn in ieder geval meer aanwijzingen (o.a. de experimenten van Miller)
dat aminozuren en andere basisvoorwaarden voor biologisch, organisch leven
(RNA) in de oersoep gedurende lange tijd zijn ontstaan dan dat er
aanwijzingen zijn voor het feitelijke bestaan van een creator of een
goddelijke intelligentie wiens handelingen (en: welke handelingen?) hebben
geleid tot het ontstaan van leven op aarde. RNA-vorming is
aangetoond
(zij
het nog lang niet afdoende); het bestaan van God nog steeds niet.
De kleinste bacterie vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen
is
dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren
naar
die
bacterie. - Lynn Margulis, hoogleraar biologie.
Lijkt mij een redelijke stap. Het grootste 'wonder' is waarschijnlijk het
moment waarom een molecuul zichzelf begon te repliceren.
Ik geloof niet in dergelijke onbewezen wonderen.
Dat is je goed recht.
Maar dan kun je jezelf toch zeker niet religieus noemen.
Hier geeft je dan toe dat die onbewezen evolutie-wonderen een religieus
tintje
hebben en in feite niets met goede wetenschap te maken hebben.
Nee hoor. Zodra iemand in een laboratorium de overgang van dode naar
levende materie kan nadoen is er niets mysterieus meer aan. Jij hangt
blijkbaar de god of the gaps aan. De gaps worden alleen steeds kleiner.
Het probleem is nu: geen mens is tot vandaag hiertoe in staat gebleken.
En als het zo simpel is dan had men dit allang gedaan.
Stel dat het wel mogelijk zou zijn: wat bewijst dit dan?
Dat het *niet* vanzelf is gegaan en er intellect voor nodig is.
Maar als je de complexiteit van leven kent weet je waarschijnlijk ook dat
mensen leven wel kunnen manipuleren maar hoogstwaarschijnlijk nooit zelf
kunnen nabootsen zodat deze zichzelf verder tot een hogere levensvorm
zou kunnen ontwikkelen. Mensen die dit door deze lamzalige evolutie-theorie
aan te hangen toch willen geloven, geloven in sprookjes of zijn ontwetend.
--
Typhoon
Sietse Vliegen
2009-04-01 20:18:17 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Nee hoor. Zodra iemand in een laboratorium de overgang van dode naar
levende materie kan nadoen is er niets mysterieus meer aan. Jij hangt
blijkbaar de god of the gaps aan. De gaps worden alleen steeds kleiner.
(Voor Ximenez) Onderschat crea's als Typhoon niet. Voor elke missing
link die midden in een bestaand gat past, gaat hij roepen dat er nu
twee gaten zijn i.p.v. 1, en eist op hoge toon dat ze beide
onmiddelijk moeten worden gedicht. Zo niet, dan heeft hij er weer een
godsbewijs bij. Dat hij er zo veel nodig heeft, baart hem geen enkele
zorg. Eigenlijk best mooi, iemand die alles kan gebruiken om zijn
geloof te sterken. Alleen jammer dat hij anderen ermee lastig valt.
Post by Typhoon
Het probleem is nu: geen mens is tot vandaag hiertoe in staat gebleken.
En als het zo simpel is dan had men dit allang gedaan.
Onzin. Voor alles komt een eerste moment. En dat "simpel" komt geheel
voor jouw rekening. Trouwens, ook al is het simpel, je moet maar net
de juiste omstandigheden weten. In Afrika is langdurig onder de grond
geheel vanzelf een natuurlijke kernreactie werkzaam geweest. Iets wat
mensen pas in de vorige eeuw op gang wisten te brengen.
Post by Typhoon
Stel dat het wel mogelijk zou zijn: wat bewijst dit dan?
Dat het *niet* vanzelf is gegaan en er intellect voor nodig is.
Aha, je bent je alvast aan het indekken. En nog wel met een dijk van
een non sequitur. Want als het mij lukt om met een vonk houtspaanders
in de fik te steken, is dat dan bewijs dat voor bosbranden door
blikseminslag intellect nodig is? Maar goed, we weten nu waar jij mee
bezig bent: van twee walletjes eten. Lukt het niet om leven te laten
ontstaan, ziedaar: een godsbewijs! Lukt het wel, idem ditto.
Post by Typhoon
Maar als je de complexiteit van leven kent weet je waarschijnlijk ook dat
mensen leven wel kunnen manipuleren maar hoogstwaarschijnlijk nooit zelf
kunnen nabootsen zodat deze zichzelf verder tot een hogere levensvorm
zou kunnen ontwikkelen. Mensen die dit door deze lamzalige evolutie-theorie
aan te hangen toch willen geloven, geloven in sprookjes of zijn ontwetend.
Voor het behoud van jouw crea-sprookje hou je zorguldig de tijdschaal
buiten de deur. Een vluchtige blik op de klok leert je dat twee
wijzers stilstaan, en dat hooguit de eventuele secondenwijzer beweegt.
Op precies dezelfde manier probeer jij vol te houden dat er hoogstens
aanpassingen zijn binnen soorten, maar dat macro-evolutie niet
bestaat. Merkwaardig genoeg hoor je wel voortdurend het getik van de
armageddon-wekker, die volgens jouw sekte al tig keer afgelopen had
moeten zijn. Dus je erkent wel degelijk dat alles zijn tijd moet
hebben, alleen ben je daarin nogal selectief.

Sietse
Typhoon
2009-04-10 10:09:37 UTC
Permalink
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Nee hoor. Zodra iemand in een laboratorium de overgang van dode naar
levende materie kan nadoen is er niets mysterieus meer aan. Jij hangt
blijkbaar de god of the gaps aan. De gaps worden alleen steeds kleiner.
(Voor Ximenez) Onderschat crea's als Typhoon niet. Voor elke missing
link die midden in een bestaand gat past, gaat hij roepen dat er nu
twee gaten zijn i.p.v. 1, en eist op hoge toon dat ze beide
onmiddelijk moeten worden gedicht. Zo niet, dan heeft hij er weer een
godsbewijs bij. Dat hij er zo veel nodig heeft, baart hem geen enkele
zorg. Eigenlijk best mooi, iemand die alles kan gebruiken om zijn
geloof te sterken. Alleen jammer dat hij anderen ermee lastig valt.
Post by Typhoon
Het probleem is nu: geen mens is tot vandaag hiertoe in staat gebleken.
En als het zo simpel is dan had men dit allang gedaan.
Onzin. Voor alles komt een eerste moment. En dat "simpel" komt geheel
voor jouw rekening. Trouwens, ook al is het simpel, je moet maar net
de juiste omstandigheden weten. In Afrika is langdurig onder de grond
geheel vanzelf een natuurlijke kernreactie werkzaam geweest. Iets wat
mensen pas in de vorige eeuw op gang wisten te brengen.
Post by Typhoon
Stel dat het wel mogelijk zou zijn: wat bewijst dit dan?
Dat het *niet* vanzelf is gegaan en er intellect voor nodig is.
Aha, je bent je alvast aan het indekken. En nog wel met een dijk van
een non sequitur. Want als het mij lukt om met een vonk houtspaanders
in de fik te steken, is dat dan bewijs dat voor bosbranden door
blikseminslag intellect nodig is? Maar goed, we weten nu waar jij mee
bezig bent: van twee walletjes eten. Lukt het niet om leven te laten
ontstaan, ziedaar: een godsbewijs! Lukt het wel, idem ditto.
Post by Typhoon
Maar als je de complexiteit van leven kent weet je waarschijnlijk ook dat
mensen leven wel kunnen manipuleren maar hoogstwaarschijnlijk nooit zelf
kunnen nabootsen zodat deze zichzelf verder tot een hogere levensvorm
zou kunnen ontwikkelen. Mensen die dit door deze lamzalige
evolutie-theorie
aan te hangen toch willen geloven, geloven in sprookjes of zijn ontwetend.
Voor het behoud van jouw crea-sprookje hou je zorguldig de tijdschaal
buiten de deur. Een vluchtige blik op de klok leert je dat twee
wijzers stilstaan, en dat hooguit de eventuele secondenwijzer beweegt.
Op precies dezelfde manier probeer jij vol te houden dat er hoogstens
aanpassingen zijn binnen soorten, maar dat macro-evolutie niet
bestaat. Merkwaardig genoeg hoor je wel voortdurend het getik van de
armageddon-wekker, die volgens jouw sekte al tig keer afgelopen had
moeten zijn. Dus je erkent wel degelijk dat alles zijn tijd moet
hebben, alleen ben je daarin nogal selectief.
Klopt, voor alles is een tijd, maar het sprookje van macro-evolutie heeft
langzaam z'n tijd gehad.
--
Typhoon
Sietse Vliegen
2009-04-10 10:18:41 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Nee hoor. Zodra iemand in een laboratorium de overgang van dode naar
levende materie kan nadoen is er niets mysterieus meer aan. Jij hangt
blijkbaar de god of the gaps aan. De gaps worden alleen steeds kleiner.
(Voor Ximenez) Onderschat crea's als Typhoon niet. Voor elke missing
link die midden in een bestaand gat past, gaat hij roepen dat er nu
twee gaten zijn i.p.v. 1, en eist op hoge toon dat ze beide
onmiddelijk moeten worden gedicht. Zo niet, dan heeft hij er weer een
godsbewijs bij. Dat hij er zo veel nodig heeft, baart hem geen enkele
zorg. Eigenlijk best mooi, iemand die alles kan gebruiken om zijn
geloof te sterken. Alleen jammer dat hij anderen ermee lastig valt.
Post by Typhoon
Het probleem is nu: geen mens is tot vandaag hiertoe in staat gebleken.
En als het zo simpel is dan had men dit allang gedaan.
Onzin. Voor alles komt een eerste moment. En dat "simpel" komt geheel
voor jouw rekening. Trouwens, ook al is het simpel, je moet maar net
de juiste omstandigheden weten. In Afrika is langdurig onder de grond
geheel vanzelf een natuurlijke kernreactie werkzaam geweest. Iets wat
mensen pas in de vorige eeuw op gang wisten te brengen.
Post by Typhoon
Stel dat het wel mogelijk zou zijn: wat bewijst dit dan?
Dat het *niet* vanzelf is gegaan en er intellect voor nodig is.
Aha, je bent je alvast aan het indekken. En nog wel met een dijk van
een non sequitur. Want als het mij lukt om met een vonk houtspaanders
in de fik te steken, is dat dan bewijs dat voor bosbranden door
blikseminslag intellect nodig is? Maar goed, we weten nu waar jij mee
bezig bent: van twee walletjes eten. Lukt het niet om leven te laten
ontstaan, ziedaar: een godsbewijs! Lukt het wel, idem ditto.
Post by Typhoon
Maar als je de complexiteit van leven kent weet je waarschijnlijk ook dat
mensen leven wel kunnen manipuleren maar hoogstwaarschijnlijk nooit zelf
kunnen nabootsen zodat deze zichzelf verder tot een hogere levensvorm
zou kunnen ontwikkelen. Mensen die dit door deze lamzalige
evolutie-theorie
aan te hangen toch willen geloven, geloven in sprookjes of zijn ontwetend.
Voor het behoud van jouw crea-sprookje hou je zorguldig de tijdschaal
buiten de deur. Een vluchtige blik op de klok leert je dat twee
wijzers stilstaan, en dat hooguit de eventuele secondenwijzer beweegt.
Op precies dezelfde manier probeer jij vol te houden dat er hoogstens
aanpassingen zijn binnen soorten, maar dat macro-evolutie niet
bestaat. Merkwaardig genoeg hoor je wel voortdurend het getik van de
armageddon-wekker, die volgens jouw sekte al tig keer afgelopen had
moeten zijn. Dus je erkent wel degelijk dat alles zijn tijd moet
hebben, alleen ben je daarin nogal selectief.
Klopt, voor alles is een tijd, maar het sprookje van macro-evolutie heeft
langzaam z'n tijd gehad.
Wishful thinking, enkel gesteund door rigide herhaling van je
"argumenten", na weerlegging door anderen. Voor de rest blijft mijn
post onweersproken, zoals de constatering dat jij je indekt, van twee
walletjes eet, enz.

Sietse
Typhoon
2009-04-10 10:42:53 UTC
Permalink
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Nee hoor. Zodra iemand in een laboratorium de overgang van dode naar
levende materie kan nadoen is er niets mysterieus meer aan. Jij hangt
blijkbaar de god of the gaps aan. De gaps worden alleen steeds kleiner.
(Voor Ximenez) Onderschat crea's als Typhoon niet. Voor elke missing
link die midden in een bestaand gat past, gaat hij roepen dat er nu
twee gaten zijn i.p.v. 1, en eist op hoge toon dat ze beide
onmiddelijk moeten worden gedicht. Zo niet, dan heeft hij er weer een
godsbewijs bij. Dat hij er zo veel nodig heeft, baart hem geen enkele
zorg. Eigenlijk best mooi, iemand die alles kan gebruiken om zijn
geloof te sterken. Alleen jammer dat hij anderen ermee lastig valt.
Post by Typhoon
Het probleem is nu: geen mens is tot vandaag hiertoe in staat gebleken.
En als het zo simpel is dan had men dit allang gedaan.
Onzin. Voor alles komt een eerste moment. En dat "simpel" komt geheel
voor jouw rekening. Trouwens, ook al is het simpel, je moet maar net
de juiste omstandigheden weten. In Afrika is langdurig onder de grond
geheel vanzelf een natuurlijke kernreactie werkzaam geweest. Iets wat
mensen pas in de vorige eeuw op gang wisten te brengen.
Post by Typhoon
Stel dat het wel mogelijk zou zijn: wat bewijst dit dan?
Dat het *niet* vanzelf is gegaan en er intellect voor nodig is.
Aha, je bent je alvast aan het indekken. En nog wel met een dijk van
een non sequitur. Want als het mij lukt om met een vonk houtspaanders
in de fik te steken, is dat dan bewijs dat voor bosbranden door
blikseminslag intellect nodig is? Maar goed, we weten nu waar jij mee
bezig bent: van twee walletjes eten. Lukt het niet om leven te laten
ontstaan, ziedaar: een godsbewijs! Lukt het wel, idem ditto.
Post by Typhoon
Maar als je de complexiteit van leven kent weet je waarschijnlijk ook dat
mensen leven wel kunnen manipuleren maar hoogstwaarschijnlijk nooit zelf
kunnen nabootsen zodat deze zichzelf verder tot een hogere levensvorm
zou kunnen ontwikkelen. Mensen die dit door deze lamzalige
evolutie-theorie
aan te hangen toch willen geloven, geloven in sprookjes of zijn ontwetend.
Voor het behoud van jouw crea-sprookje hou je zorguldig de tijdschaal
buiten de deur. Een vluchtige blik op de klok leert je dat twee
wijzers stilstaan, en dat hooguit de eventuele secondenwijzer beweegt.
Op precies dezelfde manier probeer jij vol te houden dat er hoogstens
aanpassingen zijn binnen soorten, maar dat macro-evolutie niet
bestaat. Merkwaardig genoeg hoor je wel voortdurend het getik van de
armageddon-wekker, die volgens jouw sekte al tig keer afgelopen had
moeten zijn. Dus je erkent wel degelijk dat alles zijn tijd moet
hebben, alleen ben je daarin nogal selectief.
Klopt, voor alles is een tijd, maar het sprookje van macro-evolutie heeft
langzaam z'n tijd gehad.
Wishful thinking, enkel gesteund door rigide herhaling van je
"argumenten", na weerlegging door anderen. Voor de rest blijft mijn
post onweersproken, zoals de constatering dat jij je indekt, van twee
walletjes eet, enz.
De evo-theorie is gebaseerd op herhaling:
evolutie is een feit, feit, feit enz...
Geen goede weerlegging gezien, misschien dat ze nog moeten komen?
Ikke maar wachten, en wachten... en nog eens wachten....
Hoe lang? Een paar miljoen jaar??
Aanpassing gaat relatief erg snel en daar moet de theorie zich niet achter
verschuilen, maar dat wisten ze al en zo misleiden ze het grote publiek.
--
Typhoon
Sietse Vliegen
2009-04-10 11:13:53 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Nee hoor. Zodra iemand in een laboratorium de overgang van dode naar
levende materie kan nadoen is er niets mysterieus meer aan. Jij hangt
blijkbaar de god of the gaps aan. De gaps worden alleen steeds kleiner.
(Voor Ximenez) Onderschat crea's als Typhoon niet. Voor elke missing
link die midden in een bestaand gat past, gaat hij roepen dat er nu
twee gaten zijn i.p.v. 1, en eist op hoge toon dat ze beide
onmiddelijk moeten worden gedicht. Zo niet, dan heeft hij er weer een
godsbewijs bij. Dat hij er zo veel nodig heeft, baart hem geen enkele
zorg. Eigenlijk best mooi, iemand die alles kan gebruiken om zijn
geloof te sterken. Alleen jammer dat hij anderen ermee lastig valt.
Post by Typhoon
Het probleem is nu: geen mens is tot vandaag hiertoe in staat gebleken.
En als het zo simpel is dan had men dit allang gedaan.
Onzin. Voor alles komt een eerste moment. En dat "simpel" komt geheel
voor jouw rekening. Trouwens, ook al is het simpel, je moet maar net
de juiste omstandigheden weten. In Afrika is langdurig onder de grond
geheel vanzelf een natuurlijke kernreactie werkzaam geweest. Iets wat
mensen pas in de vorige eeuw op gang wisten te brengen.
Post by Typhoon
Stel dat het wel mogelijk zou zijn: wat bewijst dit dan?
Dat het *niet* vanzelf is gegaan en er intellect voor nodig is.
Aha, je bent je alvast aan het indekken. En nog wel met een dijk van
een non sequitur. Want als het mij lukt om met een vonk houtspaanders
in de fik te steken, is dat dan bewijs dat voor bosbranden door
blikseminslag intellect nodig is? Maar goed, we weten nu waar jij mee
bezig bent: van twee walletjes eten. Lukt het niet om leven te laten
ontstaan, ziedaar: een godsbewijs! Lukt het wel, idem ditto.
Post by Typhoon
Maar als je de complexiteit van leven kent weet je waarschijnlijk ook dat
mensen leven wel kunnen manipuleren maar hoogstwaarschijnlijk nooit zelf
kunnen nabootsen zodat deze zichzelf verder tot een hogere levensvorm
zou kunnen ontwikkelen. Mensen die dit door deze lamzalige
evolutie-theorie
aan te hangen toch willen geloven, geloven in sprookjes of zijn ontwetend.
Voor het behoud van jouw crea-sprookje hou je zorguldig de tijdschaal
buiten de deur. Een vluchtige blik op de klok leert je dat twee
wijzers stilstaan, en dat hooguit de eventuele secondenwijzer beweegt.
Op precies dezelfde manier probeer jij vol te houden dat er hoogstens
aanpassingen zijn binnen soorten, maar dat macro-evolutie niet
bestaat. Merkwaardig genoeg hoor je wel voortdurend het getik van de
armageddon-wekker, die volgens jouw sekte al tig keer afgelopen had
moeten zijn. Dus je erkent wel degelijk dat alles zijn tijd moet
hebben, alleen ben je daarin nogal selectief.
Klopt, voor alles is een tijd, maar het sprookje van macro-evolutie heeft
langzaam z'n tijd gehad.
Wishful thinking, enkel gesteund door rigide herhaling van je
"argumenten", na weerlegging door anderen. Voor de rest blijft mijn
post onweersproken, zoals de constatering dat jij je indekt, van twee
walletjes eet, enz.
evolutie is een feit, feit, feit enz...
Geen goede weerlegging gezien, misschien dat ze nog moeten komen?
Je hebt er in totaal honderden gehad. Dus ik zou je in je crea-sop
moeten laten gaarkoken. Maar vooruit, hier nog maar eens een paar
links die het verschil tussen het crea-geloof en de evo-wetenschap
duidelijk maken:
http://chem.tufts.edu/AnswersInScience/evo_science.html
http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc/
Post by Typhoon
Ikke maar wachten, en wachten... en nog eens wachten....
Hoe lang? Een paar miljoen jaar??
Je hoeft niet te wachten op wat er al is, en op wat er jaarlijks bij
komt ook niet onredelijk lang. Kwestie van je ogen open houden.
Post by Typhoon
Aanpassing gaat relatief erg snel en daar moet de theorie zich niet achter
verschuilen, maar dat wisten ze al en zo misleiden ze het grote publiek.
Sommige aanpassingen gaan inderdaad stukken sneller dan de meeste
macro-evolutie. Maar dat is niet in strijd met de evolutietheorie.
Met misleiding heeft dit dus niets te maken.
Voor de rest blijft mijn oorspronkelijke post onweersproken, zoals de
constatering dat jij je indekt, van twee walletjes eet, enz.

Sietse
Typhoon
2009-04-10 12:10:01 UTC
Permalink
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Nee hoor. Zodra iemand in een laboratorium de overgang van dode naar
levende materie kan nadoen is er niets mysterieus meer aan. Jij hangt
blijkbaar de god of the gaps aan. De gaps worden alleen steeds kleiner.
(Voor Ximenez) Onderschat crea's als Typhoon niet. Voor elke missing
link die midden in een bestaand gat past, gaat hij roepen dat er nu
twee gaten zijn i.p.v. 1, en eist op hoge toon dat ze beide
onmiddelijk moeten worden gedicht. Zo niet, dan heeft hij er weer een
godsbewijs bij. Dat hij er zo veel nodig heeft, baart hem geen enkele
zorg. Eigenlijk best mooi, iemand die alles kan gebruiken om zijn
geloof te sterken. Alleen jammer dat hij anderen ermee lastig valt.
Post by Typhoon
Het probleem is nu: geen mens is tot vandaag hiertoe in staat gebleken.
En als het zo simpel is dan had men dit allang gedaan.
Onzin. Voor alles komt een eerste moment. En dat "simpel" komt geheel
voor jouw rekening. Trouwens, ook al is het simpel, je moet maar net
de juiste omstandigheden weten. In Afrika is langdurig onder de grond
geheel vanzelf een natuurlijke kernreactie werkzaam geweest. Iets wat
mensen pas in de vorige eeuw op gang wisten te brengen.
Post by Typhoon
Stel dat het wel mogelijk zou zijn: wat bewijst dit dan?
Dat het *niet* vanzelf is gegaan en er intellect voor nodig is.
Aha, je bent je alvast aan het indekken. En nog wel met een dijk van
een non sequitur. Want als het mij lukt om met een vonk houtspaanders
in de fik te steken, is dat dan bewijs dat voor bosbranden door
blikseminslag intellect nodig is? Maar goed, we weten nu waar jij mee
bezig bent: van twee walletjes eten. Lukt het niet om leven te laten
ontstaan, ziedaar: een godsbewijs! Lukt het wel, idem ditto.
Post by Typhoon
Maar als je de complexiteit van leven kent weet je waarschijnlijk ook dat
mensen leven wel kunnen manipuleren maar hoogstwaarschijnlijk nooit zelf
kunnen nabootsen zodat deze zichzelf verder tot een hogere levensvorm
zou kunnen ontwikkelen. Mensen die dit door deze lamzalige
evolutie-theorie
aan te hangen toch willen geloven, geloven in sprookjes of zijn ontwetend.
Voor het behoud van jouw crea-sprookje hou je zorguldig de tijdschaal
buiten de deur. Een vluchtige blik op de klok leert je dat twee
wijzers stilstaan, en dat hooguit de eventuele secondenwijzer beweegt.
Op precies dezelfde manier probeer jij vol te houden dat er hoogstens
aanpassingen zijn binnen soorten, maar dat macro-evolutie niet
bestaat. Merkwaardig genoeg hoor je wel voortdurend het getik van de
armageddon-wekker, die volgens jouw sekte al tig keer afgelopen had
moeten zijn. Dus je erkent wel degelijk dat alles zijn tijd moet
hebben, alleen ben je daarin nogal selectief.
Klopt, voor alles is een tijd, maar het sprookje van macro-evolutie heeft
langzaam z'n tijd gehad.
Wishful thinking, enkel gesteund door rigide herhaling van je
"argumenten", na weerlegging door anderen. Voor de rest blijft mijn
post onweersproken, zoals de constatering dat jij je indekt, van twee
walletjes eet, enz.
evolutie is een feit, feit, feit enz...
Geen goede weerlegging gezien, misschien dat ze nog moeten komen?
Je hebt er in totaal honderden gehad. Dus ik zou je in je crea-sop
moeten laten gaarkoken. Maar vooruit, hier nog maar eens een paar
links die het verschil tussen het crea-geloof en de evo-wetenschap
http://chem.tufts.edu/AnswersInScience/evo_science.html
http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc/
Post by Typhoon
Ikke maar wachten, en wachten... en nog eens wachten....
Hoe lang? Een paar miljoen jaar??
Je hoeft niet te wachten op wat er al is, en op wat er jaarlijks bij
komt ook niet onredelijk lang. Kwestie van je ogen open houden.
Post by Typhoon
Aanpassing gaat relatief erg snel en daar moet de theorie zich niet achter
verschuilen, maar dat wisten ze al en zo misleiden ze het grote publiek.
Sommige aanpassingen gaan inderdaad stukken sneller dan de meeste
macro-evolutie. Maar dat is niet in strijd met de evolutietheorie.
Juist wel, moderne genetica laat zien dat variatie mogelijk is.
Soortverandering echter niet, dit berust op toeval.
Post by Sietse Vliegen
Met misleiding heeft dit dus niets te maken.
Natuurlijk wel, want macro-evolutie is nog nooit waargenomen
zelf de fossielen tonen aan dat leven vrij plotseling is ontstaan.
Post by Sietse Vliegen
Voor de rest blijft mijn oorspronkelijke post onweersproken, zoals de
constatering dat jij je indekt, van twee walletjes eet, enz.
Wetenschap en geloof kunnen heel goed samengaan.
Waarbij de opmerking moet worden gemaakt dat de wetenschap niet
de wijsheid in pacht heeft want veel dingen zijn nog totaal onbekend.
--
Typhoon
dre
2009-04-12 08:32:26 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Nee hoor. Zodra iemand in een laboratorium de overgang van dode naar
levende materie kan nadoen is er niets mysterieus meer aan. Jij hangt
blijkbaar de god of the gaps aan. De gaps worden alleen steeds kleiner.
(Voor Ximenez) Onderschat crea's als Typhoon niet. Voor elke missing
link die midden in een bestaand gat past, gaat hij roepen dat er nu
twee gaten zijn i.p.v. 1, en eist op hoge toon dat ze beide
onmiddelijk moeten worden gedicht. Zo niet, dan heeft hij er weer een
godsbewijs bij. Dat hij er zo veel nodig heeft, baart hem geen enkele
zorg. Eigenlijk best mooi, iemand die alles kan gebruiken om zijn
geloof te sterken. Alleen jammer dat hij anderen ermee lastig valt.
Post by Typhoon
Het probleem is nu: geen mens is tot vandaag hiertoe in staat gebleken.
En als het zo simpel is dan had men dit allang gedaan.
Onzin. Voor alles komt een eerste moment. En dat "simpel" komt geheel
voor jouw rekening. Trouwens, ook al is het simpel, je moet maar net
de juiste omstandigheden weten. In Afrika is langdurig onder de grond
geheel vanzelf een natuurlijke kernreactie werkzaam geweest. Iets wat
mensen pas in de vorige eeuw op gang wisten te brengen.
Post by Typhoon
Stel dat het wel mogelijk zou zijn: wat bewijst dit dan?
Dat het *niet* vanzelf is gegaan en er intellect voor nodig is.
Aha, je bent je alvast aan het indekken. En nog wel met een dijk van
een non sequitur. Want als het mij lukt om met een vonk houtspaanders
in de fik te steken, is dat dan bewijs dat voor bosbranden door
blikseminslag intellect nodig is? Maar goed, we weten nu waar jij mee
bezig bent: van twee walletjes eten. Lukt het niet om leven te laten
ontstaan, ziedaar: een godsbewijs! Lukt het wel, idem ditto.
Post by Typhoon
Maar als je de complexiteit van leven kent weet je waarschijnlijk ook dat
mensen leven wel kunnen manipuleren maar hoogstwaarschijnlijk nooit zelf
kunnen nabootsen zodat deze zichzelf verder tot een hogere levensvorm
zou kunnen ontwikkelen. Mensen die dit door deze lamzalige evolutie-theorie
aan te hangen toch willen geloven, geloven in sprookjes of zijn ontwetend.
Voor het behoud van jouw crea-sprookje hou je zorguldig de tijdschaal
buiten de deur. Een vluchtige blik op de klok leert je dat twee
wijzers stilstaan, en dat hooguit de eventuele secondenwijzer beweegt.
Op precies dezelfde manier probeer jij vol te houden dat er hoogstens
aanpassingen zijn binnen soorten, maar dat macro-evolutie niet
bestaat. Merkwaardig genoeg hoor je wel voortdurend het getik van de
armageddon-wekker, die volgens jouw sekte al tig keer afgelopen had
moeten zijn. Dus je erkent wel degelijk dat alles zijn tijd moet
hebben, alleen ben je daarin nogal selectief.
Klopt, voor alles is een tijd, maar het sprookje van macro-evolutie heeft
langzaam z'n tijd gehad.
Wishful thinking, enkel gesteund door rigide herhaling van je
"argumenten", na weerlegging door anderen. Voor de rest blijft mijn
post onweersproken, zoals de constatering dat jij je indekt, van twee
walletjes eet, enz.
evolutie is een feit, feit, feit enz...
Geen goede weerlegging gezien, misschien dat ze nog moeten komen?
Je hebt er in totaal honderden gehad. Dus ik zou je in je crea-sop
moeten laten gaarkoken. Maar vooruit, hier nog maar eens een paar
links die het verschil tussen het crea-geloof en de evo-wetenschap
http://chem.tufts.edu/AnswersInScience/evo_science.html
http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc/
Post by Typhoon
Ikke maar wachten, en wachten... en nog eens wachten....
Hoe lang? Een paar miljoen jaar??
Je hoeft niet te wachten op wat er al is, en op wat er jaarlijks bij
komt ook niet onredelijk lang. Kwestie van je ogen open houden.
Post by Typhoon
Aanpassing gaat relatief erg snel en daar moet de theorie zich niet achter
verschuilen, maar dat wisten ze al en zo misleiden ze het grote publiek.
Sommige aanpassingen gaan inderdaad stukken sneller dan de meeste
macro-evolutie. Maar dat is niet in strijd met de evolutietheorie.
Juist wel, moderne genetica laat zien dat variatie mogelijk is.
Soortverandering echter niet, dit berust op toeval.
Post by Sietse Vliegen
Met misleiding heeft dit dus niets te maken.
Natuurlijk wel, want macro-evolutie is nog nooit waargenomen
zelf de fossielen tonen aan dat leven vrij plotseling is ontstaan.
Post by Sietse Vliegen
Voor de rest blijft mijn oorspronkelijke post onweersproken, zoals de
constatering dat jij je indekt, van twee walletjes eet, enz.
Wetenschap en geloof kunnen heel goed samengaan.
Waarbij de opmerking moet worden gemaakt dat de wetenschap niet
de wijsheid in pacht heeft want veel dingen zijn nog totaal onbekend.
nou dan..waarom heeft het geloof de waarheid dan wel in pacht?
eerst kwam je op de brandstapel als je iets anders dan in god
geloofde,nu accepteer jij micro evolutie ,waarom over een tijdje dan
niet macro?
jij weet toch ook niet alles?
dre
2009-04-12 08:29:35 UTC
Permalink
Post by Typhoon
evolutie is een feit, feit, feit enz...
Geen goede weerlegging gezien, misschien dat ze nog moeten komen?
Ikke maar wachten, en wachten... en nog eens wachten....
Hoe lang? Een paar miljoen jaar??
Aanpassing gaat relatief erg snel en daar moet de theorie zich niet achter
verschuilen, maar dat wisten ze al en zo misleiden ze het grote publiek.
hier dan,in 68 jaar langere poten door verandering in het milieu...
http://www.treehugger.com/files/2009/01/fence-lizards-rapid-evolution.php
weer geen pats boem creatie van nieuwe soorten natuurlijk zoals jij dat
wil maar dat willen alleen
crea fundies.

maar wat kan er dan veranderen in miljoenen jaren?
victor
2009-04-12 08:44:16 UTC
Permalink
Post by dre
Post by Typhoon
evolutie is een feit, feit, feit enz...
Geen goede weerlegging gezien, misschien dat ze nog moeten komen?
Ikke maar wachten, en wachten... en nog eens wachten....
Hoe lang? Een paar miljoen jaar??
Aanpassing gaat relatief erg snel en daar moet de theorie zich niet
achter verschuilen, maar dat wisten ze al en zo misleiden ze het
grote publiek.
hier dan,in 68 jaar langere poten door verandering in het milieu...
http://www.treehugger.com/files/2009/01/fence-lizards-rapid-evolution.p
hp weer geen pats boem creatie van nieuwe soorten natuurlijk zoals jij
dat wil maar dat willen alleen
crea fundies.
maar wat kan er dan veranderen in miljoenen jaren?
Alles, "Panta Rhei Kai Ouden Menei" (Heraclitus)
--
victor
Sietse Vliegen
2009-04-10 10:22:48 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Nee hoor. Zodra iemand in een laboratorium de overgang van dode naar
levende materie kan nadoen is er niets mysterieus meer aan. Jij hangt
blijkbaar de god of the gaps aan. De gaps worden alleen steeds kleiner.
(Voor Ximenez) Onderschat crea's als Typhoon niet. Voor elke missing
link die midden in een bestaand gat past, gaat hij roepen dat er nu
twee gaten zijn i.p.v. 1, en eist op hoge toon dat ze beide
onmiddelijk moeten worden gedicht. Zo niet, dan heeft hij er weer een
godsbewijs bij. Dat hij er zo veel nodig heeft, baart hem geen enkele
zorg. Eigenlijk best mooi, iemand die alles kan gebruiken om zijn
geloof te sterken. Alleen jammer dat hij anderen ermee lastig valt.
Post by Typhoon
Het probleem is nu: geen mens is tot vandaag hiertoe in staat gebleken.
En als het zo simpel is dan had men dit allang gedaan.
Onzin. Voor alles komt een eerste moment. En dat "simpel" komt geheel
voor jouw rekening. Trouwens, ook al is het simpel, je moet maar net
de juiste omstandigheden weten. In Afrika is langdurig onder de grond
geheel vanzelf een natuurlijke kernreactie werkzaam geweest. Iets wat
mensen pas in de vorige eeuw op gang wisten te brengen.
Post by Typhoon
Stel dat het wel mogelijk zou zijn: wat bewijst dit dan?
Dat het *niet* vanzelf is gegaan en er intellect voor nodig is.
Aha, je bent je alvast aan het indekken. En nog wel met een dijk van
een non sequitur. Want als het mij lukt om met een vonk houtspaanders
in de fik te steken, is dat dan bewijs dat voor bosbranden door
blikseminslag intellect nodig is? Maar goed, we weten nu waar jij mee
bezig bent: van twee walletjes eten. Lukt het niet om leven te laten
ontstaan, ziedaar: een godsbewijs! Lukt het wel, idem ditto.
Post by Typhoon
Maar als je de complexiteit van leven kent weet je waarschijnlijk ook dat
mensen leven wel kunnen manipuleren maar hoogstwaarschijnlijk nooit zelf
kunnen nabootsen zodat deze zichzelf verder tot een hogere levensvorm
zou kunnen ontwikkelen. Mensen die dit door deze lamzalige
evolutie-theorie
aan te hangen toch willen geloven, geloven in sprookjes of zijn ontwetend.
Voor het behoud van jouw crea-sprookje hou je zorguldig de tijdschaal
buiten de deur. Een vluchtige blik op de klok leert je dat twee
wijzers stilstaan, en dat hooguit de eventuele secondenwijzer beweegt.
Op precies dezelfde manier probeer jij vol te houden dat er hoogstens
aanpassingen zijn binnen soorten, maar dat macro-evolutie niet
bestaat. Merkwaardig genoeg hoor je wel voortdurend het getik van de
armageddon-wekker, die volgens jouw sekte al tig keer afgelopen had
moeten zijn. Dus je erkent wel degelijk dat alles zijn tijd moet
hebben, alleen ben je daarin nogal selectief.
Klopt, voor alles is een tijd, maar het sprookje van macro-evolutie heeft
langzaam z'n tijd gehad.
Wishful thinking, enkel gesteund door rigide herhaling van je
"argumenten", na weerlegging door anderen. Verder is het geen
sprookje, zoals jouw crea-verhaal dat wel is, maar wetenschappelijk en
voorzien van talloze bewijzen. Voor de rest blijft mijn post
onweersproken, zoals de constatering dat jij je indekt, van twee
walletjes eet, enz.

Sietse
Typhoon
2009-04-10 10:54:13 UTC
Permalink
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Nee hoor. Zodra iemand in een laboratorium de overgang van dode naar
levende materie kan nadoen is er niets mysterieus meer aan. Jij hangt
blijkbaar de god of the gaps aan. De gaps worden alleen steeds kleiner.
(Voor Ximenez) Onderschat crea's als Typhoon niet. Voor elke missing
link die midden in een bestaand gat past, gaat hij roepen dat er nu
twee gaten zijn i.p.v. 1, en eist op hoge toon dat ze beide
onmiddelijk moeten worden gedicht. Zo niet, dan heeft hij er weer een
godsbewijs bij. Dat hij er zo veel nodig heeft, baart hem geen enkele
zorg. Eigenlijk best mooi, iemand die alles kan gebruiken om zijn
geloof te sterken. Alleen jammer dat hij anderen ermee lastig valt.
Post by Typhoon
Het probleem is nu: geen mens is tot vandaag hiertoe in staat gebleken.
En als het zo simpel is dan had men dit allang gedaan.
Onzin. Voor alles komt een eerste moment. En dat "simpel" komt geheel
voor jouw rekening. Trouwens, ook al is het simpel, je moet maar net
de juiste omstandigheden weten. In Afrika is langdurig onder de grond
geheel vanzelf een natuurlijke kernreactie werkzaam geweest. Iets wat
mensen pas in de vorige eeuw op gang wisten te brengen.
Post by Typhoon
Stel dat het wel mogelijk zou zijn: wat bewijst dit dan?
Dat het *niet* vanzelf is gegaan en er intellect voor nodig is.
Aha, je bent je alvast aan het indekken. En nog wel met een dijk van
een non sequitur. Want als het mij lukt om met een vonk houtspaanders
in de fik te steken, is dat dan bewijs dat voor bosbranden door
blikseminslag intellect nodig is? Maar goed, we weten nu waar jij mee
bezig bent: van twee walletjes eten. Lukt het niet om leven te laten
ontstaan, ziedaar: een godsbewijs! Lukt het wel, idem ditto.
Post by Typhoon
Maar als je de complexiteit van leven kent weet je waarschijnlijk ook dat
mensen leven wel kunnen manipuleren maar hoogstwaarschijnlijk nooit zelf
kunnen nabootsen zodat deze zichzelf verder tot een hogere levensvorm
zou kunnen ontwikkelen. Mensen die dit door deze lamzalige
evolutie-theorie
aan te hangen toch willen geloven, geloven in sprookjes of zijn ontwetend.
Voor het behoud van jouw crea-sprookje hou je zorguldig de tijdschaal
buiten de deur. Een vluchtige blik op de klok leert je dat twee
wijzers stilstaan, en dat hooguit de eventuele secondenwijzer beweegt.
Op precies dezelfde manier probeer jij vol te houden dat er hoogstens
aanpassingen zijn binnen soorten, maar dat macro-evolutie niet
bestaat. Merkwaardig genoeg hoor je wel voortdurend het getik van de
armageddon-wekker, die volgens jouw sekte al tig keer afgelopen had
moeten zijn. Dus je erkent wel degelijk dat alles zijn tijd moet
hebben, alleen ben je daarin nogal selectief.
Klopt, voor alles is een tijd, maar het sprookje van macro-evolutie heeft
langzaam z'n tijd gehad.
Wishful thinking, enkel gesteund door rigide herhaling van je
"argumenten", na weerlegging door anderen. Verder is het geen
sprookje, zoals jouw crea-verhaal dat wel is, maar wetenschappelijk en
voorzien van talloze bewijzen. Voor de rest blijft mijn post
onweersproken, zoals de constatering dat jij je indekt, van twee
walletjes eet, enz.
Ik snoep niet van jullie fictieve evo-theorie. Variatie/aanpassing heeft
altijd bestaan. Macro-evolutie (soortvorming) is een walletje dat niet
bestaat. De leer van de macro-evolutie is gebaseerd op de stelling dat
door mutaties niet alleen nieuwe soorten maar ook volledig nieuwe
families van planten en dieren kunnen ontstaan.

Voorbeeld:
Eind jaren dertig aanvaardden wetenschappers enthousiast het idee dat als
een natuurlijke selectie uit willekeurige mutaties nieuwe plantensoorten kon
voortbrengen, een kunstmatige, door mensen geleide selectie van mutaties dat
nog beter zou moeten kunnen. „Euforie verspreidde zich onder biologen in het
algemeen en onder genetici en kwekers in het bijzonder.

Wat zijn de resultaten?

Mutatieveredeling als apart onderzoeksterrein werd in westerse landen
gelaten voor wat het was. Bijna alle mutanten vertoonden ’negatieve
selectiewaarden’, dat wil zeggen dat ze stierven of zwakker waren dan wilde
variëteiten.”

Toch waren wetenschappers, dankzij de gegevens die verzameld waren in zo’n
honderd jaar van onderzoek naar mutatie in het algemeen en zeventig jaar van
mutatieveredeling in het bijzonder, in staat conclusies te trekken ten
aanzien van het vermogen van mutaties om nieuwe soorten te laten ontstaan.
Na de bewijzen onderzocht te hebben, blijkt dat een bepaalde soort [plant of
dier] niet te kunnen worden omgevormd tot een totaal nieuwe. Deze conclusie
komt overeen met alle bevindingen en resultaten van mutatieonderzoek van de
twintigste eeuw bij elkaar alsook met de waarschijnlijkheidswetten. De wet
van de terugkerende variatie impliceert dus dat genetisch correct
gedefinieerde soorten echte grenzen hebben die niet weggehaald of
overschreden kunnen worden door toevallige mutaties.

Zie hier het bewijs tegen de evolutie-theorie.
Het is gebaseerd op fictie en geloof.
--
Typhoon
Sietse Vliegen
2009-04-10 11:39:09 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Nee hoor. Zodra iemand in een laboratorium de overgang van dode naar
levende materie kan nadoen is er niets mysterieus meer aan. Jij hangt
blijkbaar de god of the gaps aan. De gaps worden alleen steeds kleiner.
(Voor Ximenez) Onderschat crea's als Typhoon niet. Voor elke missing
link die midden in een bestaand gat past, gaat hij roepen dat er nu
twee gaten zijn i.p.v. 1, en eist op hoge toon dat ze beide
onmiddelijk moeten worden gedicht. Zo niet, dan heeft hij er weer een
godsbewijs bij. Dat hij er zo veel nodig heeft, baart hem geen enkele
zorg. Eigenlijk best mooi, iemand die alles kan gebruiken om zijn
geloof te sterken. Alleen jammer dat hij anderen ermee lastig valt.
Post by Typhoon
Het probleem is nu: geen mens is tot vandaag hiertoe in staat gebleken.
En als het zo simpel is dan had men dit allang gedaan.
Onzin. Voor alles komt een eerste moment. En dat "simpel" komt geheel
voor jouw rekening. Trouwens, ook al is het simpel, je moet maar net
de juiste omstandigheden weten. In Afrika is langdurig onder de grond
geheel vanzelf een natuurlijke kernreactie werkzaam geweest. Iets wat
mensen pas in de vorige eeuw op gang wisten te brengen.
Post by Typhoon
Stel dat het wel mogelijk zou zijn: wat bewijst dit dan?
Dat het *niet* vanzelf is gegaan en er intellect voor nodig is.
Aha, je bent je alvast aan het indekken. En nog wel met een dijk van
een non sequitur. Want als het mij lukt om met een vonk houtspaanders
in de fik te steken, is dat dan bewijs dat voor bosbranden door
blikseminslag intellect nodig is? Maar goed, we weten nu waar jij mee
bezig bent: van twee walletjes eten. Lukt het niet om leven te laten
ontstaan, ziedaar: een godsbewijs! Lukt het wel, idem ditto.
Post by Typhoon
Maar als je de complexiteit van leven kent weet je waarschijnlijk ook dat
mensen leven wel kunnen manipuleren maar hoogstwaarschijnlijk nooit zelf
kunnen nabootsen zodat deze zichzelf verder tot een hogere levensvorm
zou kunnen ontwikkelen. Mensen die dit door deze lamzalige
evolutie-theorie
aan te hangen toch willen geloven, geloven in sprookjes of zijn ontwetend.
Voor het behoud van jouw crea-sprookje hou je zorguldig de tijdschaal
buiten de deur. Een vluchtige blik op de klok leert je dat twee
wijzers stilstaan, en dat hooguit de eventuele secondenwijzer beweegt.
Op precies dezelfde manier probeer jij vol te houden dat er hoogstens
aanpassingen zijn binnen soorten, maar dat macro-evolutie niet
bestaat. Merkwaardig genoeg hoor je wel voortdurend het getik van de
armageddon-wekker, die volgens jouw sekte al tig keer afgelopen had
moeten zijn. Dus je erkent wel degelijk dat alles zijn tijd moet
hebben, alleen ben je daarin nogal selectief.
Klopt, voor alles is een tijd, maar het sprookje van macro-evolutie heeft
langzaam z'n tijd gehad.
Wishful thinking, enkel gesteund door rigide herhaling van je
"argumenten", na weerlegging door anderen. Verder is het geen
sprookje, zoals jouw crea-verhaal dat wel is, maar wetenschappelijk en
voorzien van talloze bewijzen. Voor de rest blijft mijn post
onweersproken, zoals de constatering dat jij je indekt, van twee
walletjes eet, enz.
Ik snoep niet van jullie fictieve evo-theorie. Variatie/aanpassing heeft
altijd bestaan. Macro-evolutie (soortvorming) is een walletje dat niet
bestaat. De leer van de macro-evolutie is gebaseerd op de stelling dat
door mutaties niet alleen nieuwe soorten maar ook volledig nieuwe
families van planten en dieren kunnen ontstaan.
Je eet van twee walletjes door het eventueel laten ontstaan van leven
in een laboratorium nu alvast uit te roepen tot bewijs dat er
intelligentie voor nodig is, en tegelijk het tot nu toe ontbreken van
een dergelijk resultaat ook voor je crea-karretje te spannen.
Post by Typhoon
Eind jaren dertig aanvaardden wetenschappers enthousiast het idee dat als
een natuurlijke selectie uit willekeurige mutaties nieuwe plantensoorten kon
voortbrengen, een kunstmatige, door mensen geleide selectie van mutaties dat
nog beter zou moeten kunnen. „Euforie verspreidde zich onder biologen in het
algemeen en onder genetici en kwekers in het bijzonder.
Wat zijn de resultaten?
Mutatieveredeling als apart onderzoeksterrein werd in westerse landen
gelaten voor wat het was. Bijna alle mutanten vertoonden ’negatieve
selectiewaarden’, dat wil zeggen dat ze stierven of zwakker waren dan wilde
variëteiten.”
Toch waren wetenschappers, dankzij de gegevens die verzameld waren in zo’n
honderd jaar van onderzoek naar mutatie in het algemeen en zeventig jaar van
mutatieveredeling in het bijzonder, in staat conclusies te trekken ten
aanzien van het vermogen van mutaties om nieuwe soorten te laten ontstaan.
Na de bewijzen onderzocht te hebben, blijkt dat een bepaalde soort [plant of
dier] niet te kunnen worden omgevormd tot een totaal nieuwe. Deze conclusie
komt overeen met alle bevindingen en resultaten van mutatieonderzoek van de
twintigste eeuw bij elkaar alsook met de waarschijnlijkheidswetten. De wet
van de terugkerende variatie impliceert dus dat genetisch correct
gedefinieerde soorten echte grenzen hebben die niet weggehaald of
overschreden kunnen worden door toevallige mutaties.
Wat zijn "genetisch correct gedefinieerde soorten", en waarom zou
variatie niet kunnen zorgen voor splitsing in twee soorten? Omdat het
in een bepaald experiment, een kleine eeuw geleden, niet optrad?
Post by Typhoon
Zie hier het bewijs tegen de evolutie-theorie.
Bewijs? Het bewijst hoogstens dat evolutie, zoals die in miljarden
jaren heeft plaatsgevonden, niet met wat straling zodanig is te
versnellen als sommigen een kleine eeuw geleden hadden verwacht.
Post by Typhoon
Het is gebaseerd op fictie en geloof.
Het is prachtig om te zien hoe jij de (terecht vaak aangewezen) zwakte
van jouw overtuiging steeds probeert ook van toepassing te verklaren
op een wetenschappelijke theorie. Je geeft ermee aan hoe weinig waarde
een geloof heeft, als het om dit soort zaken gaat.

Sietse
Typhoon
2009-04-10 12:24:54 UTC
Permalink
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Nee hoor. Zodra iemand in een laboratorium de overgang van dode naar
levende materie kan nadoen is er niets mysterieus meer aan. Jij hangt
blijkbaar de god of the gaps aan. De gaps worden alleen steeds kleiner.
(Voor Ximenez) Onderschat crea's als Typhoon niet. Voor elke missing
link die midden in een bestaand gat past, gaat hij roepen dat er nu
twee gaten zijn i.p.v. 1, en eist op hoge toon dat ze beide
onmiddelijk moeten worden gedicht. Zo niet, dan heeft hij er weer een
godsbewijs bij. Dat hij er zo veel nodig heeft, baart hem geen enkele
zorg. Eigenlijk best mooi, iemand die alles kan gebruiken om zijn
geloof te sterken. Alleen jammer dat hij anderen ermee lastig valt.
Post by Typhoon
Het probleem is nu: geen mens is tot vandaag hiertoe in staat gebleken.
En als het zo simpel is dan had men dit allang gedaan.
Onzin. Voor alles komt een eerste moment. En dat "simpel" komt geheel
voor jouw rekening. Trouwens, ook al is het simpel, je moet maar net
de juiste omstandigheden weten. In Afrika is langdurig onder de grond
geheel vanzelf een natuurlijke kernreactie werkzaam geweest. Iets wat
mensen pas in de vorige eeuw op gang wisten te brengen.
Post by Typhoon
Stel dat het wel mogelijk zou zijn: wat bewijst dit dan?
Dat het *niet* vanzelf is gegaan en er intellect voor nodig is.
Aha, je bent je alvast aan het indekken. En nog wel met een dijk van
een non sequitur. Want als het mij lukt om met een vonk houtspaanders
in de fik te steken, is dat dan bewijs dat voor bosbranden door
blikseminslag intellect nodig is? Maar goed, we weten nu waar jij mee
bezig bent: van twee walletjes eten. Lukt het niet om leven te laten
ontstaan, ziedaar: een godsbewijs! Lukt het wel, idem ditto.
Post by Typhoon
Maar als je de complexiteit van leven kent weet je waarschijnlijk ook dat
mensen leven wel kunnen manipuleren maar hoogstwaarschijnlijk nooit zelf
kunnen nabootsen zodat deze zichzelf verder tot een hogere levensvorm
zou kunnen ontwikkelen. Mensen die dit door deze lamzalige
evolutie-theorie
aan te hangen toch willen geloven, geloven in sprookjes of zijn ontwetend.
Voor het behoud van jouw crea-sprookje hou je zorguldig de tijdschaal
buiten de deur. Een vluchtige blik op de klok leert je dat twee
wijzers stilstaan, en dat hooguit de eventuele secondenwijzer beweegt.
Op precies dezelfde manier probeer jij vol te houden dat er hoogstens
aanpassingen zijn binnen soorten, maar dat macro-evolutie niet
bestaat. Merkwaardig genoeg hoor je wel voortdurend het getik van de
armageddon-wekker, die volgens jouw sekte al tig keer afgelopen had
moeten zijn. Dus je erkent wel degelijk dat alles zijn tijd moet
hebben, alleen ben je daarin nogal selectief.
Klopt, voor alles is een tijd, maar het sprookje van macro-evolutie heeft
langzaam z'n tijd gehad.
Wishful thinking, enkel gesteund door rigide herhaling van je
"argumenten", na weerlegging door anderen. Verder is het geen
sprookje, zoals jouw crea-verhaal dat wel is, maar wetenschappelijk en
voorzien van talloze bewijzen. Voor de rest blijft mijn post
onweersproken, zoals de constatering dat jij je indekt, van twee
walletjes eet, enz.
Ik snoep niet van jullie fictieve evo-theorie. Variatie/aanpassing heeft
altijd bestaan. Macro-evolutie (soortvorming) is een walletje dat niet
bestaat. De leer van de macro-evolutie is gebaseerd op de stelling dat
door mutaties niet alleen nieuwe soorten maar ook volledig nieuwe
families van planten en dieren kunnen ontstaan.
Je eet van twee walletjes door het eventueel laten ontstaan van leven
in een laboratorium nu alvast uit te roepen tot bewijs dat er
intelligentie voor nodig is, en tegelijk het tot nu toe ontbreken van
een dergelijk resultaat ook voor je crea-karretje te spannen.
Sterker nog, er is nog geen bewijs voorhanden dat mensenlijke intellect
leven in een lab kan laten ontstaan.
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Eind jaren dertig aanvaardden wetenschappers enthousiast het idee dat als
een natuurlijke selectie uit willekeurige mutaties nieuwe plantensoorten kon
voortbrengen, een kunstmatige, door mensen geleide selectie van mutaties dat
nog beter zou moeten kunnen. "Euforie verspreidde zich onder biologen in
het
algemeen en onder genetici en kwekers in het bijzonder.
Wat zijn de resultaten?
Mutatieveredeling als apart onderzoeksterrein werd in westerse landen
gelaten voor wat het was. Bijna alle mutanten vertoonden 'negatieve
selectiewaarden', dat wil zeggen dat ze stierven of zwakker waren dan
wilde variëteiten."
Toch waren wetenschappers, dankzij de gegevens die verzameld waren in zo'n
honderd jaar van onderzoek naar mutatie in het algemeen en zeventig jaar van
mutatieveredeling in het bijzonder, in staat conclusies te trekken ten
aanzien van het vermogen van mutaties om nieuwe soorten te laten ontstaan.
Na de bewijzen onderzocht te hebben, blijkt dat een bepaalde soort [plant of
dier] niet te kunnen worden omgevormd tot een totaal nieuwe. Deze conclusie
komt overeen met alle bevindingen en resultaten van mutatieonderzoek van de
twintigste eeuw bij elkaar alsook met de waarschijnlijkheidswetten. De wet
van de terugkerende variatie impliceert dus dat genetisch correct
gedefinieerde soorten echte grenzen hebben die niet weggehaald of
overschreden kunnen worden door toevallige mutaties.
Wat zijn "genetisch correct gedefinieerde soorten", en waarom zou
variatie niet kunnen zorgen voor splitsing in twee soorten? Omdat het
in een bepaald experiment, een kleine eeuw geleden, niet optrad?
Dat is je geloof en geen wetenschap. Gewoon fictie, want men heeft dit
nog nooit kunnen aantonen.
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Zie hier het bewijs tegen de evolutie-theorie.
Bewijs? Het bewijst hoogstens dat evolutie, zoals die in miljarden
jaren heeft plaatsgevonden, niet met wat straling zodanig is te
versnellen als sommigen een kleine eeuw geleden hadden verwacht.
Het bewijst dat het leven veel complexer in elkaar zit dan men had verwacht.
De soorten zijn zeer stabiel.
Je kunt er van alles bij fantaseren maar dat helpt je niet.
Schepping en intellectueel ontwerp is veel geloofwaardiger dan alles maar
op toevalligheden af te schuiven. Dit is onwetenschappelijk.
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Het is gebaseerd op fictie en geloof.
Het is prachtig om te zien hoe jij de (terecht vaak aangewezen) zwakte
van jouw overtuiging steeds probeert ook van toepassing te verklaren
op een wetenschappelijke theorie. Je geeft ermee aan hoe weinig waarde
een geloof heeft, als het om dit soort zaken gaat.
Nee, het laat juist zien hoe zwak die evo-theorie is en goede wetenschap
zeker geen goed doet.
Geloof is gebaseerd op feiten en niet op lichtgelovigheid.

Wetenschapper en ingenieur Murphy O’Dean merkt op: „In plaats van een
theorie te verwerpen die niet strookt met de feiten, is de trend in de ’evolutionaire
wetenschap’ inmiddels een belijden van het geloof dat ’evolutie waar moet
zijn’.” Bewijsmateriaal dat zich niet laat inpassen, en ook het ontbreken
van bewijzen, wordt hetzij genegeerd of weggeredeneerd.
--
Typhoon
Sietse Vliegen
2009-04-10 17:14:23 UTC
Permalink
<KNIP>
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Voor het behoud van jouw crea-sprookje hou je zorguldig de tijdschaal
buiten de deur. Een vluchtige blik op de klok leert je dat twee
wijzers stilstaan, en dat hooguit de eventuele secondenwijzer beweegt.
Op precies dezelfde manier probeer jij vol te houden dat er hoogstens
aanpassingen zijn binnen soorten, maar dat macro-evolutie niet
bestaat. Merkwaardig genoeg hoor je wel voortdurend het getik van de
armageddon-wekker, die volgens jouw sekte al tig keer afgelopen had
moeten zijn. Dus je erkent wel degelijk dat alles zijn tijd moet
hebben, alleen ben je daarin nogal selectief.
Klopt, voor alles is een tijd, maar het sprookje van macro-evolutie
heeft langzaam z'n tijd gehad.
Wishful thinking, enkel gesteund door rigide herhaling van je
"argumenten", na weerlegging door anderen. Verder is het geen
sprookje, zoals jouw crea-verhaal dat wel is, maar wetenschappelijk en
voorzien van talloze bewijzen. Voor de rest blijft mijn post
onweersproken, zoals de constatering dat jij je indekt, van twee
walletjes eet, enz.
Ik snoep niet van jullie fictieve evo-theorie. Variatie/aanpassing heeft
altijd bestaan. Macro-evolutie (soortvorming) is een walletje dat niet
bestaat. De leer van de macro-evolutie is gebaseerd op de stelling dat
door mutaties niet alleen nieuwe soorten maar ook volledig nieuwe
families van planten en dieren kunnen ontstaan.
Je eet van twee walletjes door het eventueel laten ontstaan van leven
in een laboratorium nu alvast uit te roepen tot bewijs dat er
intelligentie voor nodig is, en tegelijk het tot nu toe ontbreken van
een dergelijk resultaat ook voor je crea-karretje te spannen.
Sterker nog, er is nog geen bewijs voorhanden dat mensenlijke intellect
leven in een lab kan laten ontstaan.
Dan begrijp ik niet waarom jij je alvast aan het indekken was, en
tevens van twee walletjes ging eten. Want dat deed je.

<KNIP>
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
De wet
van de terugkerende variatie impliceert dus dat genetisch correct
gedefinieerde soorten echte grenzen hebben die niet weggehaald of
overschreden kunnen worden door toevallige mutaties.
Wat zijn "genetisch correct gedefinieerde soorten",
Wel Typhoon, wat zijn het?
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
en waarom zou
variatie niet kunnen zorgen voor splitsing in twee soorten? Omdat het
in een bepaald experiment, een kleine eeuw geleden, niet optrad?
Nog geen argument gezien waarom het niet zou kunnen.
Post by Typhoon
Dat is je geloof en geen wetenschap.
http://www.talkorigins.org/faqs/macroevolution.html#falsifying
Post by Typhoon
Gewoon fictie, want men heeft dit nog nooit kunnen aantonen.
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB910.html
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB901.html
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Zie hier het bewijs tegen de evolutie-theorie.
Bewijs? Het bewijst hoogstens dat evolutie, zoals die in miljarden
jaren heeft plaatsgevonden, niet met wat straling zodanig is te
versnellen als sommigen een kleine eeuw geleden hadden verwacht.
Het bewijst dat het leven veel complexer in elkaar zit dan men had verwacht.
Wat men ooit verwacht heeft doet niet terzake.
Evenmin als die complexiteit.
Post by Typhoon
De soorten zijn zeer stabiel.
Maar niet onbeperkt stabiel. En daar gaat het om.
Post by Typhoon
Je kunt er van alles bij fantaseren maar dat helpt je niet.
Schepping en intellectueel ontwerp is veel geloofwaardiger dan alles maar
op toevalligheden af te schuiven. Dit is onwetenschappelijk.
Jouw stroman-versie (toevalligheden) wel. Omdat je natuurlijke
selectie en zelforganisatie negeert. Wel begrijpelijk, want die kun
je niet gebruiken voor een goed brandbare stroman.
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Het is gebaseerd op fictie en geloof.
Het is prachtig om te zien hoe jij de (terecht vaak aangewezen) zwakte
van jouw overtuiging steeds probeert ook van toepassing te verklaren
op een wetenschappelijke theorie. Je geeft ermee aan hoe weinig waarde
een geloof heeft, als het om dit soort zaken gaat.
Nee, het laat juist zien hoe zwak die evo-theorie is en goede wetenschap
zeker geen goed doet.
Vreemd dan, dat kritiek toch vrijwel nooit vanuit de wetenschap komt,
en als dat al gebeurt niet van biologen afkomstig is, terwijl de
overgrote bulk komt van lieden die dat op hun geloof baseren.
Post by Typhoon
Geloof is gebaseerd op feiten en niet op lichtgelovigheid.
Mwoehahahaa!! De lichtgelovigheid is zo sterk, dat men, o.a. jij
beweringen voor feiten gaat verslijten.
Post by Typhoon
Wetenschapper en ingenieur Murphy O’Dean merkt op: „In plaats van een
theorie te verwerpen die niet strookt met de feiten, is de trend in de ’evolutionaire
wetenschap’ inmiddels een belijden van het geloof dat ’evolutie waar moet
zijn’.” Bewijsmateriaal dat zich niet laat inpassen, en ook het ontbreken
van bewijzen, wordt hetzij genegeerd of weggeredeneerd.
Kijk eens aan, een ingenieur.

Sietse
Typhoon
2009-04-10 18:17:02 UTC
Permalink
Post by Sietse Vliegen
<KNIP>
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Voor het behoud van jouw crea-sprookje hou je zorguldig de tijdschaal
buiten de deur. Een vluchtige blik op de klok leert je dat twee
wijzers stilstaan, en dat hooguit de eventuele secondenwijzer beweegt.
Op precies dezelfde manier probeer jij vol te houden dat er hoogstens
aanpassingen zijn binnen soorten, maar dat macro-evolutie niet
bestaat. Merkwaardig genoeg hoor je wel voortdurend het getik van de
armageddon-wekker, die volgens jouw sekte al tig keer afgelopen had
moeten zijn. Dus je erkent wel degelijk dat alles zijn tijd moet
hebben, alleen ben je daarin nogal selectief.
Klopt, voor alles is een tijd, maar het sprookje van macro-evolutie
heeft langzaam z'n tijd gehad.
Wishful thinking, enkel gesteund door rigide herhaling van je
"argumenten", na weerlegging door anderen. Verder is het geen
sprookje, zoals jouw crea-verhaal dat wel is, maar wetenschappelijk en
voorzien van talloze bewijzen. Voor de rest blijft mijn post
onweersproken, zoals de constatering dat jij je indekt, van twee
walletjes eet, enz.
Ik snoep niet van jullie fictieve evo-theorie. Variatie/aanpassing heeft
altijd bestaan. Macro-evolutie (soortvorming) is een walletje dat niet
bestaat. De leer van de macro-evolutie is gebaseerd op de stelling dat
door mutaties niet alleen nieuwe soorten maar ook volledig nieuwe
families van planten en dieren kunnen ontstaan.
Je eet van twee walletjes door het eventueel laten ontstaan van leven
in een laboratorium nu alvast uit te roepen tot bewijs dat er
intelligentie voor nodig is, en tegelijk het tot nu toe ontbreken van
een dergelijk resultaat ook voor je crea-karretje te spannen.
Sterker nog, er is nog geen bewijs voorhanden dat mensenlijke intellect
leven in een lab kan laten ontstaan.
Dan begrijp ik niet waarom jij je alvast aan het indekken was, en
tevens van twee walletjes ging eten. Want dat deed je.
Vertel verder. Ik denk eerder dat jij niet veel van enkele goede argumenten
hebt begrepen.
Post by Sietse Vliegen
<KNIP>
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
De wet
van de terugkerende variatie impliceert dus dat genetisch correct
gedefinieerde soorten echte grenzen hebben die niet weggehaald of
overschreden kunnen worden door toevallige mutaties.
Wat zijn "genetisch correct gedefinieerde soorten",
Wel Typhoon, wat zijn het?
Kijk om je heen, of ga eens naar een dierentuin en je zult genoeg
aanwijzingen vinden.
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
en waarom zou
variatie niet kunnen zorgen voor splitsing in twee soorten? Omdat het
in een bepaald experiment, een kleine eeuw geleden, niet optrad?
Nog geen argument gezien waarom het niet zou kunnen.
Post by Typhoon
Dat is je geloof en geen wetenschap.
http://www.talkorigins.org/faqs/macroevolution.html#falsifying
Op grote schaal probeert men het als wetenschap te verkopen.
Dat is een bekend verschijnsel. Niks nieuws onder de zon.
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Gewoon fictie, want men heeft dit nog nooit kunnen aantonen.
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB910.html
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB901.html
Oude koek, geen goede bewijzen.
Bovendien een verkeerde interpretatie van feiten.
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Zie hier het bewijs tegen de evolutie-theorie.
Bewijs? Het bewijst hoogstens dat evolutie, zoals die in miljarden
jaren heeft plaatsgevonden, niet met wat straling zodanig is te
versnellen als sommigen een kleine eeuw geleden hadden verwacht.
Het bewijst dat het leven veel complexer in elkaar zit dan men had verwacht.
Wat men ooit verwacht heeft doet niet terzake.
Evenmin als die complexiteit.
Post by Typhoon
De soorten zijn zeer stabiel.
Maar niet onbeperkt stabiel. En daar gaat het om.
Dat is je theorie, en onzin. Er is slechts sprake van aanpassing.
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Je kunt er van alles bij fantaseren maar dat helpt je niet.
Schepping en intellectueel ontwerp is veel geloofwaardiger dan alles maar
op toevalligheden af te schuiven. Dit is onwetenschappelijk.
Jouw stroman-versie (toevalligheden) wel. Omdat je natuurlijke
selectie en zelforganisatie negeert. Wel begrijpelijk, want die kun
je niet gebruiken voor een goed brandbare stroman.
Die zogenaamde zelforganisatie doet mijn computer ook en is geen bewijs
dat er iets nieuws zal ontstaan.
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Het is gebaseerd op fictie en geloof.
Het is prachtig om te zien hoe jij de (terecht vaak aangewezen) zwakte
van jouw overtuiging steeds probeert ook van toepassing te verklaren
op een wetenschappelijke theorie. Je geeft ermee aan hoe weinig waarde
een geloof heeft, als het om dit soort zaken gaat.
Nee, het laat juist zien hoe zwak die evo-theorie is en goede wetenschap
zeker geen goed doet.
Vreemd dan, dat kritiek toch vrijwel nooit vanuit de wetenschap komt,
en als dat al gebeurt niet van biologen afkomstig is, terwijl de
overgrote bulk komt van lieden die dat op hun geloof baseren.
Dat is niet vreemd omdat velen gewoon atheïsten zijn en bevooroordeeld.
Bovendien is het nu ook nog een mode verschijnsel geworden.
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Geloof is gebaseerd op feiten en niet op lichtgelovigheid.
Mwoehahahaa!! De lichtgelovigheid is zo sterk, dat men, o.a. jij
beweringen voor feiten gaat verslijten.
Aanhangers van die evo-theorie hebben nu weer een nieuwe priester erbij.
Evolutie is een feit, feit, enz... niet erg geloofwaardig.
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Wetenschapper en ingenieur Murphy O'Dean merkt op: "In plaats van een
theorie te verwerpen die niet strookt met de feiten, is de trend in de
'evolutionaire
wetenschap' inmiddels een belijden van het geloof dat 'evolutie waar moet
zijn'." Bewijsmateriaal dat zich niet laat inpassen, en ook het ontbreken
van bewijzen, wordt hetzij genegeerd of weggeredeneerd.
Kijk eens aan, een ingenieur.
Ha, ha, en die heeft er natuurlijk geen verstand van.
Geen betere argumenten meer?
--
Typhoon
Sietse Vliegen
2009-04-10 20:47:52 UTC
Permalink
[....]
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Je eet van twee walletjes door het eventueel laten ontstaan van leven
in een laboratorium nu alvast uit te roepen tot bewijs dat er
intelligentie voor nodig is, en tegelijk het tot nu toe ontbreken van
een dergelijk resultaat ook voor je crea-karretje te spannen.
Sterker nog, er is nog geen bewijs voorhanden dat mensenlijke intellect
leven in een lab kan laten ontstaan.
Dan begrijp ik niet waarom jij je alvast aan het indekken was, en
tevens van twee walletjes ging eten. Want dat deed je.
Vertel verder. Ik denk eerder dat jij niet veel van enkele goede argumenten
hebt begrepen.
Zie bovenaan. Of weet je niet meer wat je post? Kan ik me voorstellen
gezien je output, zeg maar inhoudsloze digitale diarrhee.
OK, dan nog maar eens:

[Typhoon]
:Het probleem is nu: geen mens is tot vandaag hiertoe in staat gebleken.
:En als het zo simpel is dan had men dit allang gedaan.
:Stel dat het wel mogelijk zou zijn: wat bewijst dit dan?
:Dat het *niet* vanzelf is gegaan en er intellect voor nodig is.

En ik begrijp het beter dan je lief is: van twee walletjes eten.
Vasthouden aan "njet", maar je toch al bij voorbaat indekken.
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
<KNIP>
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Eliyahu
De wet
van de terugkerende variatie impliceert dus dat genetisch correct
gedefinieerde soorten echte grenzen hebben die niet weggehaald of
overschreden kunnen worden door toevallige mutaties.
Wat zijn "genetisch correct gedefinieerde soorten",
Wel Typhoon, wat zijn het?
Kijk om je heen, of ga eens naar een dierentuin en je zult genoeg
aanwijzingen vinden.
Geef jij nou maar eens aan wat het is, want ik heb het sterke
vermoeden dat je dat niet kan. En het was een cruciaal punt
in je betoog. Kun je het niet, geef dat dan gewoon toe.
Als je het lef hebt. Dan weet ik wat je gekakel waard is.
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
en waarom zou
variatie niet kunnen zorgen voor splitsing in twee soorten? Omdat het
in een bepaald experiment, een kleine eeuw geleden, niet optrad?
Nog geen argument gezien waarom het niet zou kunnen.
En ook nu schittert zo'n argument door afwezigheid.
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Dat is je geloof en geen wetenschap.
http://www.talkorigins.org/faqs/macroevolution.html#falsifying
Op grote schaal probeert men het als wetenschap te verkopen.
Dat is een bekend verschijnsel. Niks nieuws onder de zon.
Ah, zaken als hypothesen, falsifieerbare voorspellingen, vanuit
een theorie, vind jij "verkopen"? Vertel dan eens, wat vind jij
wetenschappelijk. Hoeveel heeft dat crea-sprookje van jou
aan toetsbare hypothesen opgeleverd? Noem er eens een paar.
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Gewoon fictie, want men heeft dit nog nooit kunnen aantonen.
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB910.html
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB901.html
Oude koek, geen goede bewijzen.
Bovendien een verkeerde interpretatie van feiten.
Nee, dan jouw feiten. De druiven zijn wel erg zuur.
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Eliyahu
Zie hier het bewijs tegen de evolutie-theorie.
Bewijs? Het bewijst hoogstens dat evolutie, zoals die in miljarden
jaren heeft plaatsgevonden, niet met wat straling zodanig is te
versnellen als sommigen een kleine eeuw geleden hadden verwacht.
Het bewijst dat het leven veel complexer in elkaar zit dan men had verwacht.
Wat men ooit verwacht heeft doet niet terzake.
Evenmin als die complexiteit.
Post by Typhoon
De soorten zijn zeer stabiel.
Maar niet onbeperkt stabiel. En daar gaat het om.
Dat is je theorie, en onzin. Er is slechts sprake van aanpassing.
Geef maar eens een zinnig argument waarom soorten *wel*
onbeperkt "stabiel" zouden zijn (jouw term). Heel handig daarbij
is aangeven wat je er precies mee bedoelt.
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Je kunt er van alles bij fantaseren maar dat helpt je niet.
Schepping en intellectueel ontwerp is veel geloofwaardiger dan alles maar
op toevalligheden af te schuiven. Dit is onwetenschappelijk.
Jouw stroman-versie (toevalligheden) wel. Omdat je natuurlijke
selectie en zelforganisatie negeert. Wel begrijpelijk, want die kun
je niet gebruiken voor een goed brandbare stroman.
Die zogenaamde zelforganisatie doet mijn computer ook en is geen bewijs
dat er iets nieuws zal ontstaan.
Deze mallotige opmerking bewijst maar 1 ding:
Je weet helemaal niet wat zelforganisatie is.
Wat ook het ergste doet vrezen inzake natuurlijk selectie.
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Eliyahu
Het is gebaseerd op fictie en geloof.
Het is prachtig om te zien hoe jij de (terecht vaak aangewezen) zwakte
van jouw overtuiging steeds probeert ook van toepassing te verklaren
op een wetenschappelijke theorie. Je geeft ermee aan hoe weinig waarde
een geloof heeft, als het om dit soort zaken gaat.
Nee, het laat juist zien hoe zwak die evo-theorie is en goede wetenschap
zeker geen goed doet.
Vreemd dan, dat kritiek toch vrijwel nooit vanuit de wetenschap komt,
en als dat al gebeurt niet van biologen afkomstig is, terwijl de
overgrote bulk komt van lieden die dat op hun geloof baseren.
Dat is niet vreemd omdat velen gewoon atheïsten zijn en bevooroordeeld.
Bovendien is het nu ook nog een mode verschijnsel geworden.
Complotterigheid. Crackpot alert!
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Geloof is gebaseerd op feiten en niet op lichtgelovigheid.
Mwoehahahaa!! De lichtgelovigheid is zo sterk, dat men, o.a. jij
beweringen voor feiten gaat verslijten.
Aanhangers van die evo-theorie hebben nu weer een nieuwe priester erbij.
Evolutie is een feit, feit, enz... niet erg geloofwaardig.
Mantra's, mag dat wel van je Besturend Lichaam?
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Wetenschapper en ingenieur Murphy O'Dean merkt op: "In plaats van een
theorie te verwerpen die niet strookt met de feiten, is de trend in de
'evolutionaire
wetenschap' inmiddels een belijden van het geloof dat 'evolutie waar moet
zijn'." Bewijsmateriaal dat zich niet laat inpassen, en ook het ontbreken
van bewijzen, wordt hetzij genegeerd of weggeredeneerd.
Kijk eens aan, een ingenieur.
Ha, ha, en die heeft er natuurlijk geen verstand van.
Jij sleepte zijn vak erbij. Geef maar eens aan waarom hij,
op grond daarvan, er *wel* verstand van zou hebben.

Sietse
Ximinez
2009-04-02 12:31:04 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Post by Typhoon
Post by Typhoon
Post by Tom
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Er zijn in ieder geval meer aanwijzingen (o.a. de experimenten van Miller)
dat aminozuren en andere basisvoorwaarden voor biologisch, organisch leven
(RNA) in de oersoep gedurende lange tijd zijn ontstaan dan dat er
aanwijzingen zijn voor het feitelijke bestaan van een creator of een
goddelijke intelligentie wiens handelingen (en: welke handelingen?) hebben
geleid tot het ontstaan van leven op aarde. RNA-vorming is
aangetoond
(zij
het nog lang niet afdoende); het bestaan van God nog steeds niet.
De kleinste bacterie vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen
is
dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren
naar
die
bacterie. - Lynn Margulis, hoogleraar biologie.
Lijkt mij een redelijke stap. Het grootste 'wonder' is waarschijnlijk het
moment waarom een molecuul zichzelf begon te repliceren.
Ik geloof niet in dergelijke onbewezen wonderen.
Dat is je goed recht.
Maar dan kun je jezelf toch zeker niet religieus noemen.
Hier geeft je dan toe dat die onbewezen evolutie-wonderen een religieus
tintje
hebben en in feite niets met goede wetenschap te maken hebben.
Nee hoor. Zodra iemand in een laboratorium de overgang van dode naar
levende materie kan nadoen is er niets mysterieus meer aan. Jij hangt
blijkbaar de god of the gaps aan. De gaps worden alleen steeds kleiner.
Het probleem is nu: geen mens is tot vandaag hiertoe in staat gebleken.
En als het zo simpel is dan had men dit allang gedaan.
Stel dat het wel mogelijk zou zijn: wat bewijst dit dan?
Dat het *niet* vanzelf is gegaan en er intellect voor nodig is.
Hangt er vanaf hoe het gedaan is.

Iedereen weet dat diamanten ontstaan onder hoge temperatuur en druk
onder de grond. Pas met een vergaande stand van techniek kon de mens dat
nadoen, maar dat wil nog niet zeggen dat er altijd intelligentie voor
nodig is.
Post by Typhoon
Maar als je de complexiteit van leven kent weet je waarschijnlijk ook dat
mensen leven wel kunnen manipuleren maar hoogstwaarschijnlijk nooit zelf
kunnen nabootsen zodat deze zichzelf verder tot een hogere levensvorm
zou kunnen ontwikkelen. Mensen die dit door deze lamzalige evolutie-theorie
aan te hangen toch willen geloven, geloven in sprookjes of zijn ontwetend.
Zeg eens, Typhoon. Wat vind je van de zeehond? Typisch een zoogdier,
resten van ledematen zijn nog duidelijk aanwezig. Wat is het? Een bewijs
voor evolutionaire aanpassingen of een moedwillig dwaalspoor van god?

Loading Image...

Meer smaken zijn er niet volgens mij.

Of de evolutietheorie klopt aardig, of een of ander opperwezen heeft een
goeie grap met ons uitgehaald?

Is jouw god een grapjas?

X.
Typhoon
2009-04-10 10:16:34 UTC
Permalink
Post by Ximinez
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Post by Typhoon
Post by Tom
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve
levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Er zijn in ieder geval meer aanwijzingen (o.a. de experimenten van Miller)
dat aminozuren en andere basisvoorwaarden voor biologisch,
organisch
leven
(RNA) in de oersoep gedurende lange tijd zijn ontstaan dan dat er
aanwijzingen zijn voor het feitelijke bestaan van een creator of een
goddelijke intelligentie wiens handelingen (en: welke
handelingen?)
hebben
geleid tot het ontstaan van leven op aarde. RNA-vorming is
aangetoond
(zij
het nog lang niet afdoende); het bestaan van God nog steeds niet.
De kleinste bacterie vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen
is
dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren
naar
die
bacterie. - Lynn Margulis, hoogleraar biologie.
Lijkt mij een redelijke stap. Het grootste 'wonder' is
waarschijnlijk
het
moment waarom een molecuul zichzelf begon te repliceren.
Ik geloof niet in dergelijke onbewezen wonderen.
Dat is je goed recht.
Maar dan kun je jezelf toch zeker niet religieus noemen.
Hier geeft je dan toe dat die onbewezen evolutie-wonderen een religieus
tintje
hebben en in feite niets met goede wetenschap te maken hebben.
Nee hoor. Zodra iemand in een laboratorium de overgang van dode naar
levende materie kan nadoen is er niets mysterieus meer aan. Jij hangt
blijkbaar de god of the gaps aan. De gaps worden alleen steeds kleiner.
Het probleem is nu: geen mens is tot vandaag hiertoe in staat gebleken.
En als het zo simpel is dan had men dit allang gedaan.
Stel dat het wel mogelijk zou zijn: wat bewijst dit dan?
Dat het *niet* vanzelf is gegaan en er intellect voor nodig is.
Hangt er vanaf hoe het gedaan is.
Iedereen weet dat diamanten ontstaan onder hoge temperatuur en druk onder
de grond. Pas met een vergaande stand van techniek kon de mens dat nadoen,
maar dat wil nog niet zeggen dat er altijd intelligentie voor nodig is.
Dat is een dooddoener. Een wedervraag: hoe is de natuur tot stand gekomen?
Hoe zijn de natuurlijke constanten ontstaan?


„Als ik nadenk over de menselijke natuur,” erkent de astronoom Robert
Jastrow, „lijkt het ontstaan van dit bijzondere wezen uit chemische stoffen
die opgelost waren in een poel van warm water een even groot wonder als het
bijbelse verslag van de oorsprong van de mens.”
Post by Ximinez
Post by Typhoon
Maar als je de complexiteit van leven kent weet je waarschijnlijk ook dat
mensen leven wel kunnen manipuleren maar hoogstwaarschijnlijk nooit zelf
kunnen nabootsen zodat deze zichzelf verder tot een hogere levensvorm
zou kunnen ontwikkelen. Mensen die dit door deze lamzalige
evolutie-theorie
aan te hangen toch willen geloven, geloven in sprookjes of zijn ontwetend.
Zeg eens, Typhoon. Wat vind je van de zeehond? Typisch een zoogdier,
resten van ledematen zijn nog duidelijk aanwezig. Wat is het? Een bewijs
voor evolutionaire aanpassingen of een moedwillig dwaalspoor van god?
Ha, ha, ha, resten???? Welke resten? Hebben die geen functie?
Post by Ximinez
http://www.petporpoisepool.com/images/education/evolution.gif
Meer smaken zijn er niet volgens mij.
Of de evolutietheorie klopt aardig, of een of ander opperwezen heeft een
goeie grap met ons uitgehaald?
Is jouw god een grapjas?
Humor, behoort bij het leven, jij bent nu hier de grootste grapjas.
--
Typhoon
Tom
2009-03-30 19:20:42 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Er is nog een sprekend detail: Als het gasmengsel de atmosfeer voorstelt, de
elektrische vonk de nabootsing van de bliksem is en kokend water de zee
voorstelt, wat of wie vertegenwoordigt dan de geleerde die het experiment
regelt en uitvoert?
Niemand. Het is helemaal vanzelf gegaan in het echie.

Tom.
Typhoon
2009-03-31 15:29:19 UTC
Permalink
Post by Tom
Post by Typhoon
Er is nog een sprekend detail: Als het gasmengsel de atmosfeer voorstelt, de
elektrische vonk de nabootsing van de bliksem is en kokend water de zee
voorstelt, wat of wie vertegenwoordigt dan de geleerde die het experiment
regelt en uitvoert?
Niemand. Het is helemaal vanzelf gegaan in het echie.
Niets gaat vanzelf en is altijd een oorzaak, welke?
--
Typhoon
J. Horikx
2009-03-31 17:48:39 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by Tom
Niemand. Het is helemaal vanzelf gegaan in het echie.
Niets gaat vanzelf en is altijd een oorzaak, welke?
Dat geldt altijd voor alle natuurwetenschappelijke fenomenen die men
wil verklaren. Het is namelijk de noodzakelijke voorwaarde (niet al-
leen qua inhoud, maar ook wat betreft de vorm waarin alle wetenschap-
pelijke kennis bestaat) nieuwe kennis in te passen in het geheel van
alle kennis die men al had.

Maar als je je buiten het terrein van de natuurwetenschappelijke feno-
menen wilt begeven en er het boven- of buitenzintuiglijke bij wilt
halen, en als je er desondanks op staat de bovenstaande stelling te
handhaven (dat er altijd een oorzaak is), dan moet je ook de conse-
quentie trekken dat deze ook op het bestaan van een eventueel opper-
wezen het geval is.

Wat is dus de oorzaak voor gods bestaan? Hij kan namelijk niet van
zichzelf bestaan immers: "Niets gaat vanzelf..." (jouw woorden)


JH
Tom
2009-03-31 21:44:33 UTC
Permalink
Post by J. Horikx
Wat is dus de oorzaak voor gods bestaan? Hij kan namelijk niet van
zichzelf bestaan immers: "Niets gaat vanzelf..." (jouw woorden)
Da's wel een goeie... wie heeft God gemaakt?

Tom.
Typhoon
2009-04-01 17:02:32 UTC
Permalink
Post by J. Horikx
Post by Typhoon
Post by Tom
Niemand. Het is helemaal vanzelf gegaan in het echie.
Niets gaat vanzelf en is altijd een oorzaak, welke?
Dat geldt altijd voor alle natuurwetenschappelijke fenomenen die men
wil verklaren. Het is namelijk de noodzakelijke voorwaarde (niet al-
leen qua inhoud, maar ook wat betreft de vorm waarin alle wetenschap-
pelijke kennis bestaat) nieuwe kennis in te passen in het geheel van
alle kennis die men al had.
Maar als je je buiten het terrein van de natuurwetenschappelijke feno-
menen wilt begeven en er het boven- of buitenzintuiglijke bij wilt
halen, en als je er desondanks op staat de bovenstaande stelling te
handhaven (dat er altijd een oorzaak is), dan moet je ook de conse-
quentie trekken dat deze ook op het bestaan van een eventueel opper-
wezen het geval is.
Dat denk ik niet, want God is geen materie en staat zelfs buiten de door
ons bekende natuurwetten. Waarom? Omdat hij zelf hiervan de veroorzaker
is. Conclusie: er is geen vergelijk mogelijk.
Post by J. Horikx
Wat is dus de oorzaak voor gods bestaan? Hij kan namelijk niet van
zichzelf bestaan immers: "Niets gaat vanzelf..." (jouw woorden)
God heeft geen oorzaak, want hij is zelf de oorzaak.
--
Typhoon
Jawade
2009-04-01 17:24:44 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by J. Horikx
Post by Typhoon
Post by Tom
Niemand. Het is helemaal vanzelf gegaan in het echie.
Niets gaat vanzelf en is altijd een oorzaak, welke?
Dat geldt altijd voor alle natuurwetenschappelijke fenomenen die men
wil verklaren. Het is namelijk de noodzakelijke voorwaarde (niet al-
leen qua inhoud, maar ook wat betreft de vorm waarin alle wetenschap-
pelijke kennis bestaat) nieuwe kennis in te passen in het geheel van
alle kennis die men al had.
Maar als je je buiten het terrein van de natuurwetenschappelijke feno-
menen wilt begeven en er het boven- of buitenzintuiglijke bij wilt
halen, en als je er desondanks op staat de bovenstaande stelling te
handhaven (dat er altijd een oorzaak is), dan moet je ook de conse-
quentie trekken dat deze ook op het bestaan van een eventueel opper-
wezen het geval is.
Dat denk ik niet, want God is geen materie en staat zelfs buiten de door
ons bekende natuurwetten. Waarom? Omdat hij zelf hiervan de veroorzaker
is. Conclusie: er is geen vergelijk mogelijk.
Post by J. Horikx
Wat is dus de oorzaak voor gods bestaan? Hij kan namelijk niet van
zichzelf bestaan immers: "Niets gaat vanzelf..." (jouw woorden)
God heeft geen oorzaak, want hij is zelf de oorzaak.
Goed dat 'ie niet bestaat, ander zou al dat veroorzaken hem weleens
hoogst kwalijk genomen kunnen worden.
--
Met vriendelijke groeten, Jawade. Kolibrie Software Tools:
http://jawade.nl/ 1 april: HexEditor, Diskeditors met MBR-rebuilders!
Bootmanager (+Vista +Linux +Engels), ClrMBR, SDir(DIRsize), POP3lezer,
Console-filebrowser, Kalender, Webtellers en IP-log, USB-stick tester.
Sietse Vliegen
2009-04-01 20:34:49 UTC
Permalink
Post by Jawade
Post by Typhoon
Post by J. Horikx
Post by Typhoon
Niets gaat vanzelf en is altijd een oorzaak, welke?
Dat geldt altijd voor alle natuurwetenschappelijke fenomenen die men
wil verklaren. Het is namelijk de noodzakelijke voorwaarde (niet al-
leen qua inhoud, maar ook wat betreft de vorm waarin alle wetenschap-
pelijke kennis bestaat) nieuwe kennis in te passen in het geheel van
alle kennis die men al had.
Maar als je je buiten het terrein van de natuurwetenschappelijke feno-
menen wilt begeven en er het boven- of buitenzintuiglijke bij wilt
halen, en als je er desondanks op staat de bovenstaande stelling te
handhaven (dat er altijd een oorzaak is), dan moet je ook de conse-
quentie trekken dat deze ook op het bestaan van een eventueel opper-
wezen het geval is.
Dat denk ik niet, want God is geen materie en staat zelfs buiten de door
ons bekende natuurwetten. Waarom? Omdat hij zelf hiervan de veroorzaker
is. Conclusie: er is geen vergelijk mogelijk.
Post by J. Horikx
Wat is dus de oorzaak voor gods bestaan? Hij kan namelijk niet van
zichzelf bestaan immers: "Niets gaat vanzelf..." (jouw woorden)
God heeft geen oorzaak, want hij is zelf de oorzaak.
Goed dat 'ie niet bestaat, ander zou al dat veroorzaken hem weleens
hoogst kwalijk genomen kunnen worden.
Daar leg je de vinger op een nogal zere plek. Maar dan is er altijd
nog het argumentum ad baculum: Typhoon's god heeft een heel dikke
knuppel. En wie hem iets kwalijk neemt, krijgt er ongenadig van langs
in het hiernamaals. Wie denkt dat hij niet bestaat trouwens ook.
Virtuele opperwezens kunnen zo dreigend zijn, dat je er maar beter in
kunt geloven. Zeker als ze je ook nog een vette worst voorhangen.
Maar natuurlijk berust in dit specifieke geval elke overeenkomst met
meme of neurolinguistisch virus op louter toeval.

Sietse
Typhoon
2009-04-10 12:30:37 UTC
Permalink
Post by Sietse Vliegen
Post by Jawade
Post by Typhoon
Post by J. Horikx
Post by Typhoon
Niets gaat vanzelf en is altijd een oorzaak, welke?
Dat geldt altijd voor alle natuurwetenschappelijke fenomenen die men
wil verklaren. Het is namelijk de noodzakelijke voorwaarde (niet al-
leen qua inhoud, maar ook wat betreft de vorm waarin alle wetenschap-
pelijke kennis bestaat) nieuwe kennis in te passen in het geheel van
alle kennis die men al had.
Maar als je je buiten het terrein van de natuurwetenschappelijke feno-
menen wilt begeven en er het boven- of buitenzintuiglijke bij wilt
halen, en als je er desondanks op staat de bovenstaande stelling te
handhaven (dat er altijd een oorzaak is), dan moet je ook de conse-
quentie trekken dat deze ook op het bestaan van een eventueel opper-
wezen het geval is.
Dat denk ik niet, want God is geen materie en staat zelfs buiten de door
ons bekende natuurwetten. Waarom? Omdat hij zelf hiervan de veroorzaker
is. Conclusie: er is geen vergelijk mogelijk.
Post by J. Horikx
Wat is dus de oorzaak voor gods bestaan? Hij kan namelijk niet van
zichzelf bestaan immers: "Niets gaat vanzelf..." (jouw woorden)
God heeft geen oorzaak, want hij is zelf de oorzaak.
Goed dat 'ie niet bestaat, ander zou al dat veroorzaken hem weleens
hoogst kwalijk genomen kunnen worden.
Daar leg je de vinger op een nogal zere plek. Maar dan is er altijd
nog het argumentum ad baculum: Typhoon's god heeft een heel dikke
knuppel.
Daar heb jij moeite mee, normale mensen niet want die willen leven
in een betere wereld. Troep die mensen maken moet worden opgeruimd
en daar is niks mis mee.
Post by Sietse Vliegen
En wie hem iets kwalijk neemt, krijgt er ongenadig van langs
in het hiernamaals. Wie denkt dat hij niet bestaat trouwens ook.
Virtuele opperwezens kunnen zo dreigend zijn, dat je er maar beter in
kunt geloven. Zeker als ze je ook nog een vette worst voorhangen.
Maar natuurlijk berust in dit specifieke geval elke overeenkomst met
meme of neurolinguistisch virus op louter toeval.
Je moet helemaal niets geloven het is en blijft vrijwillig.
Een waarschuwing is op z'n plaats en geeft juist blijk van grote liefde
voor de mensheid.
Die evolutie-god van jou is wreed, geeft geen hoop op een betere toekomst,
want dood en verderf blijft bestaan alsof dit in alle omstandigheden een
natuurlijk proces zou zijn. Niets is minder waar.
--
Typhoon
Sietse Vliegen
2009-04-10 14:52:25 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Jawade
Post by Typhoon
Post by J. Horikx
Post by Typhoon
Niets gaat vanzelf en is altijd een oorzaak, welke?
Dat geldt altijd voor alle natuurwetenschappelijke fenomenen die men
wil verklaren. Het is namelijk de noodzakelijke voorwaarde (niet al-
leen qua inhoud, maar ook wat betreft de vorm waarin alle wetenschap-
pelijke kennis bestaat) nieuwe kennis in te passen in het geheel van
alle kennis die men al had.
Maar als je je buiten het terrein van de natuurwetenschappelijke feno-
menen wilt begeven en er het boven- of buitenzintuiglijke bij wilt
halen, en als je er desondanks op staat de bovenstaande stelling te
handhaven (dat er altijd een oorzaak is), dan moet je ook de conse-
quentie trekken dat deze ook op het bestaan van een eventueel opper-
wezen het geval is.
Dat denk ik niet, want God is geen materie en staat zelfs buiten de door
ons bekende natuurwetten. Waarom? Omdat hij zelf hiervan de veroorzaker
is. Conclusie: er is geen vergelijk mogelijk.
Post by J. Horikx
Wat is dus de oorzaak voor gods bestaan? Hij kan namelijk niet van
zichzelf bestaan immers: "Niets gaat vanzelf..." (jouw woorden)
God heeft geen oorzaak, want hij is zelf de oorzaak.
Goed dat 'ie niet bestaat, ander zou al dat veroorzaken hem weleens
hoogst kwalijk genomen kunnen worden.
Daar leg je de vinger op een nogal zere plek. Maar dan is er altijd
nog het argumentum ad baculum: Typhoon's god heeft een heel dikke
knuppel.
Daar heb jij moeite mee,
Moeite niet, maar een argumentum ad baculum deugt domweg niet.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_baculum
Post by Typhoon
normale mensen niet want die willen leven
in een betere wereld. Troep die mensen maken moet worden
opgeruimd en daar is niks mis mee.
Zuiver jij de discussie dan eens van dit soort argumenten, wil je?
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
En wie hem iets kwalijk neemt, krijgt er ongenadig van langs
in het hiernamaals. Wie denkt dat hij niet bestaat trouwens ook.
Virtuele opperwezens kunnen zo dreigend zijn, dat je er maar beter in
kunt geloven. Zeker als ze je ook nog een vette worst voorhangen.
En hier zit 'm natuurlijk de crux. Dat hele geloof van jou kan niet
zonder de "carrot and stick" benadering blijven bestaan. Dat
beseften de oprichters ervan al duizenden jaren geleden.
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Maar natuurlijk berust in dit specifieke geval elke overeenkomst met
meme of neurolinguistisch virus op louter toeval.
Je moet helemaal niets geloven het is en blijft vrijwillig.
De grap van wat ik een paar regels hierboven beschrijf is, dat men,
zogenaamd vrijwillig, precies dat gaat denken en evt. ook doen wat
zo'n meme of neurolinguistisch virus voorschrijft.
Post by Typhoon
Een waarschuwing is op z'n plaats en geeft juist blijk van grote liefde
voor de mensheid.
Door het waarschuwen te noemen wordt het niet anders.
Post by Typhoon
Die evolutie-god van jou is wreed, geeft geen hoop op een betere toekomst,
want dood en verderf blijft bestaan alsof dit in alle omstandigheden een
natuurlijk proces zou zijn. Niets is minder waar.
Tsja, ik zou zeggen: toon me de sporen van omstandigheden
waarin het nog anders was.

Sietse
Typhoon
2009-04-10 18:28:56 UTC
Permalink
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Jawade
Post by Typhoon
Post by J. Horikx
Post by Typhoon
Niets gaat vanzelf en is altijd een oorzaak, welke?
Dat geldt altijd voor alle natuurwetenschappelijke fenomenen die men
wil verklaren. Het is namelijk de noodzakelijke voorwaarde (niet al-
leen qua inhoud, maar ook wat betreft de vorm waarin alle wetenschap-
pelijke kennis bestaat) nieuwe kennis in te passen in het geheel van
alle kennis die men al had.
Maar als je je buiten het terrein van de natuurwetenschappelijke feno-
menen wilt begeven en er het boven- of buitenzintuiglijke bij wilt
halen, en als je er desondanks op staat de bovenstaande stelling te
handhaven (dat er altijd een oorzaak is), dan moet je ook de conse-
quentie trekken dat deze ook op het bestaan van een eventueel opper-
wezen het geval is.
Dat denk ik niet, want God is geen materie en staat zelfs buiten de door
ons bekende natuurwetten. Waarom? Omdat hij zelf hiervan de veroorzaker
is. Conclusie: er is geen vergelijk mogelijk.
Post by J. Horikx
Wat is dus de oorzaak voor gods bestaan? Hij kan namelijk niet van
zichzelf bestaan immers: "Niets gaat vanzelf..." (jouw woorden)
God heeft geen oorzaak, want hij is zelf de oorzaak.
Goed dat 'ie niet bestaat, ander zou al dat veroorzaken hem weleens
hoogst kwalijk genomen kunnen worden.
Daar leg je de vinger op een nogal zere plek. Maar dan is er altijd
nog het argumentum ad baculum: Typhoon's god heeft een heel dikke
knuppel.
Daar heb jij moeite mee,
Moeite niet, maar een argumentum ad baculum deugt domweg niet.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_baculum
Omdat jij het argument niet wilt begrijpen.
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
normale mensen niet want die willen leven
in een betere wereld. Troep die mensen maken moet worden
opgeruimd en daar is niks mis mee.
Zuiver jij de discussie dan eens van dit soort argumenten, wil je?
Waarom? Ben jij een liefhebber van oorlog, geweld, moord en doodslag?
Ben jij een voorstander van mensen die de aarde tot een puinhoop hebben
gemaakt? Ben jij een liefhebber van bankdirecteuren die de hele economie
hebben verziekt zodat er nu grote problemen zijn ontstaan?
Ben jij een liefhebber van mensen die de aarde vervuilen?
Ben jij een liefhebber van terrorisme?
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
En wie hem iets kwalijk neemt, krijgt er ongenadig van langs
in het hiernamaals. Wie denkt dat hij niet bestaat trouwens ook.
Virtuele opperwezens kunnen zo dreigend zijn, dat je er maar beter in
kunt geloven. Zeker als ze je ook nog een vette worst voorhangen.
En hier zit 'm natuurlijk de crux. Dat hele geloof van jou kan niet
zonder de "carrot and stick" benadering blijven bestaan. Dat
beseften de oprichters ervan al duizenden jaren geleden.
Jij snapt helemaal niets van geloof, omdat jij het ziet als iets
twijfelachtigs, maar dat is het juist niet. Verdiep je eens wat meer hierin.
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Maar natuurlijk berust in dit specifieke geval elke overeenkomst met
meme of neurolinguistisch virus op louter toeval.
Je moet helemaal niets geloven het is en blijft vrijwillig.
De grap van wat ik een paar regels hierboven beschrijf is, dat men,
zogenaamd vrijwillig, precies dat gaat denken en evt. ook doen wat
zo'n meme of neurolinguistisch virus voorschrijft.
Post by Typhoon
Een waarschuwing is op z'n plaats en geeft juist blijk van grote liefde
voor de mensheid.
Door het waarschuwen te noemen wordt het niet anders.
Nee, maar mensen kunnen wel stappen ondernemen om zich in veiligheid
te brengen. Denk nu maar eens aan die aardbeving in Italië.
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Die evolutie-god van jou is wreed, geeft geen hoop op een betere toekomst,
want dood en verderf blijft bestaan alsof dit in alle omstandigheden een
natuurlijk proces zou zijn. Niets is minder waar.
Tsja, ik zou zeggen: toon me de sporen van omstandigheden
waarin het nog anders was.
Die sporen kun je vinden als je maar een beetje je best doet.
Miljoenen mensen hebben het spoor gevonden.
--
Typhoon
Sietse Vliegen
2009-04-10 21:06:52 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Jawade
Post by Typhoon
God heeft geen oorzaak, want hij is zelf de oorzaak.
Goed dat 'ie niet bestaat, ander zou al dat veroorzaken hem weleens
hoogst kwalijk genomen kunnen worden.
Daar leg je de vinger op een nogal zere plek. Maar dan is er altijd
nog het argumentum ad baculum: Typhoon's god heeft een heel dikke
knuppel.
Daar heb jij moeite mee,
Moeite niet, maar een argumentum ad baculum deugt domweg niet.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_baculum
Omdat jij het argument niet wilt begrijpen.
Fout. Ik leg de vinger op de rotte plek van zo'n "argument".
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
normale mensen niet want die willen leven
in een betere wereld. Troep die mensen maken moet worden
opgeruimd en daar is niks mis mee.
Zuiver jij de discussie dan eens van dit soort argumenten, wil je?
Waarom? Ben jij een liefhebber van oorlog, geweld, moord en doodslag?
Ben jij een voorstander van mensen die de aarde tot een puinhoop hebben
gemaakt? Ben jij een liefhebber van bankdirecteuren die de hele economie
hebben verziekt zodat er nu grote problemen zijn ontstaan?
Ben jij een liefhebber van mensen die de aarde vervuilen?
Ben jij een liefhebber van terrorisme?
Raas even lekker uit, en geef dan eens aan wat dit met het
afwijzen van argumenten ad baculum hiermee van doen heeft.
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
En wie hem iets kwalijk neemt, krijgt er ongenadig van langs
in het hiernamaals. Wie denkt dat hij niet bestaat trouwens ook.
Virtuele opperwezens kunnen zo dreigend zijn, dat je er maar beter in
kunt geloven. Zeker als ze je ook nog een vette worst voorhangen.
En hier zit 'm natuurlijk de crux. Dat hele geloof van jou kan niet
zonder de "carrot and stick" benadering blijven bestaan. Dat
beseften de oprichters ervan al duizenden jaren geleden.
Jij snapt helemaal niets van geloof, omdat jij het ziet als iets
twijfelachtigs, maar dat is het juist niet. Verdiep je eens wat meer hierin.
Yeah, just kill your doubts.
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Maar natuurlijk berust in dit specifieke geval elke overeenkomst met
meme of neurolinguistisch virus op louter toeval.
Je moet helemaal niets geloven het is en blijft vrijwillig.
De grap van wat ik een paar regels hierboven beschrijf is, dat men,
zogenaamd vrijwillig, precies dat gaat denken en evt. ook doen wat
zo'n meme of neurolinguistisch virus voorschrijft.
Post by Typhoon
Een waarschuwing is op z'n plaats en geeft juist blijk van grote liefde
voor de mensheid.
Door het waarschuwen te noemen wordt het niet anders.
Nee, maar mensen kunnen wel stappen ondernemen om zich in veiligheid
te brengen. Denk nu maar eens aan die aardbeving in Italië.
Oeps! Daar had ik niet aan gedacht. Nee, een heuse aardbeving.
Jij wist daar natuurlijk al eerder van, maar ze wilden niet luisteren.
En dit was natuurlijk maar een hint. Ik zit echt te sidderen!
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Die evolutie-god van jou is wreed, geeft geen hoop op een betere toekomst,
want dood en verderf blijft bestaan alsof dit in alle omstandigheden een
natuurlijk proces zou zijn. Niets is minder waar.
Tsja, ik zou zeggen: toon me de sporen van omstandigheden
waarin het nog anders was.
Die sporen kun je vinden als je maar een beetje je best doet.
Miljoenen mensen hebben het spoor gevonden.
Ik bedoel natuurlijk sporen die niet verzonnen zijn.

Sietse
Jawade
2009-04-10 16:35:09 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Jawade
Post by Typhoon
God heeft geen oorzaak, want hij is zelf de oorzaak.
Goed dat 'ie niet bestaat, ander zou al dat veroorzaken hem weleens
hoogst kwalijk genomen kunnen worden.
Daar leg je de vinger op een nogal zere plek. Maar dan is er altijd
nog het argumentum ad baculum: Typhoon's god heeft een heel dikke
knuppel.
Daar heb jij moeite mee, normale mensen niet want die willen leven
in een betere wereld. Troep die mensen maken moet worden opgeruimd
en daar is niks mis mee.
Post by Sietse Vliegen
En wie hem iets kwalijk neemt, krijgt er ongenadig van langs
in het hiernamaals. Wie denkt dat hij niet bestaat trouwens ook.
Virtuele opperwezens kunnen zo dreigend zijn, dat je er maar beter in
kunt geloven. Zeker als ze je ook nog een vette worst voorhangen.
Maar natuurlijk berust in dit specifieke geval elke overeenkomst met
meme of neurolinguistisch virus op louter toeval.
Je moet helemaal niets geloven het is en blijft vrijwillig.
Een waarschuwing is op z'n plaats en geeft juist blijk van grote liefde
voor de mensheid.
Die evolutie-god van jou is wreed, geeft geen hoop op een betere toekomst,
want dood en verderf blijft bestaan alsof dit in alle omstandigheden een
natuurlijk proces zou zijn. Niets is minder waar.
Jammer voor jou, maar doden en oorlog voeren zit de mens in de genen.
Er is één lichtpuntje, ze /kunnen/ ervan leren. Dus wie weet.
Misschien komt er nog weleens een mooie tijd, als alle religies
ontmaskerd en verdwenen zijn, want dat is op zeker een voorwaarde.
--
Met vriendelijke groeten, Jawade. Kolibrie Software Tools:
http://jawade.nl/ 1 april: HexEditor, Diskeditors met MBR-rebuilders!
Bootmanager (+Vista +Linux +Engels), ClrMBR, SDir(DIRsize), POP3lezer,
Console-filebrowser, Kalender, Webtellers en IP-log, USB-stick tester.
Typhoon
2009-04-10 18:31:00 UTC
Permalink
Op Vrijdag 10 April 2009 14:30:37 +0200, schreef Typhoon
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Jawade
Post by Typhoon
God heeft geen oorzaak, want hij is zelf de oorzaak.
Goed dat 'ie niet bestaat, ander zou al dat veroorzaken hem weleens
hoogst kwalijk genomen kunnen worden.
Daar leg je de vinger op een nogal zere plek. Maar dan is er altijd
nog het argumentum ad baculum: Typhoon's god heeft een heel dikke
knuppel.
Daar heb jij moeite mee, normale mensen niet want die willen leven
in een betere wereld. Troep die mensen maken moet worden opgeruimd
en daar is niks mis mee.
Post by Sietse Vliegen
En wie hem iets kwalijk neemt, krijgt er ongenadig van langs
in het hiernamaals. Wie denkt dat hij niet bestaat trouwens ook.
Virtuele opperwezens kunnen zo dreigend zijn, dat je er maar beter in
kunt geloven. Zeker als ze je ook nog een vette worst voorhangen.
Maar natuurlijk berust in dit specifieke geval elke overeenkomst met
meme of neurolinguistisch virus op louter toeval.
Je moet helemaal niets geloven het is en blijft vrijwillig.
Een waarschuwing is op z'n plaats en geeft juist blijk van grote liefde
voor de mensheid.
Die evolutie-god van jou is wreed, geeft geen hoop op een betere toekomst,
want dood en verderf blijft bestaan alsof dit in alle omstandigheden een
natuurlijk proces zou zijn. Niets is minder waar.
Jammer voor jou, maar doden en oorlog voeren zit de mens in de genen.
Er is één lichtpuntje, ze /kunnen/ ervan leren. Dus wie weet.
Mensen zullen op deze manier het nooit leren, het kwaad zal erger worden.
Misschien komt er nog weleens een mooie tijd, als alle religies
ontmaskerd en verdwenen zijn, want dat is op zeker een voorwaarde.
Valse religies zullen inderdaad verdwijnen, is een belofte die je in de
bijbel kunt lezen.
--
Typhoon
Jawade
2009-04-10 18:34:44 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by Jawade
Jammer voor jou, maar doden en oorlog voeren zit de mens in de genen.
Er is één lichtpuntje, ze /kunnen/ ervan leren. Dus wie weet.
Mensen zullen op deze manier het nooit leren, het kwaad zal erger worden.
Heb je ook oog voor de positieve zaken in de wereld? Het is stukken
beter dan in de middeleeuwen.
Post by Typhoon
Post by Jawade
Misschien komt er nog weleens een mooie tijd, als alle religies
ontmaskerd en verdwenen zijn, want dat is op zeker een voorwaarde.
Valse religies zullen inderdaad verdwijnen, is een belofte die je in de
bijbel kunt lezen.
Hoe paradoxaal. Ik ken niet één religie die niet vals is. Daarom
moeten ze ook verdwijnen. Die kans wordt groter naarmate de kennis
toeneemt.
--
Met vriendelijke groeten, Jawade. Kolibrie Software Tools:
http://jawade.nl/ 1 april: HexEditor, Diskeditors met MBR-rebuilders!
Bootmanager (+Vista +Linux +Engels), ClrMBR, SDir(DIRsize), POP3lezer,
Console-filebrowser, Kalender, Webtellers en IP-log, USB-stick tester.
E_g_be_r_t
2009-04-21 10:46:31 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Mensen zullen op deze manier het nooit leren, het kwaad zal erger worden.
Post by Jawade
Misschien komt er nog weleens een mooie tijd, als alle religies
ontmaskerd en verdwenen zijn, want dat is op zeker een voorwaarde.
Valse religies zullen inderdaad verdwijnen, is een belofte die je in de
bijbel kunt lezen.
Hieruit spreekt een groots navelstaar-vermogen!

De 'ware religie' (JG impliceren altijd 'het wachttorengenootschap') is een
zgn. oximoron.

Alle religie is vals. http://nl.wikipedia.org/wiki/Oxymoron_(stijlfiguur)

Net zoals God jou geen schoorsteen heeft gegeven om te roken, heeft hij
'religie' niet aan mensen gegeven.

Religie is meer een bewijs voor evolutie. Namelijk, de geschiktste mens
'overleeft' (de rest is afval)

J. Horikx
2009-04-01 18:37:22 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by J. Horikx
Post by Typhoon
Post by Tom
Niemand. Het is helemaal vanzelf gegaan in het echie.
Niets gaat vanzelf en is altijd een oorzaak, welke?
Dat geldt altijd voor alle natuurwetenschappelijke fenomenen die men
wil verklaren. Het is namelijk de noodzakelijke voorwaarde (niet al-
leen qua inhoud, maar ook wat betreft de vorm waarin alle wetenschap-
pelijke kennis bestaat) nieuwe kennis in te passen in het geheel van
alle kennis die men al had.
Maar als je je buiten het terrein van de natuurwetenschappelijke feno-
menen wilt begeven en er het boven- of buitenzintuiglijke bij wilt
halen, en als je er desondanks op staat de bovenstaande stelling te
handhaven (dat er altijd een oorzaak is), dan moet je ook de conse-
quentie trekken dat deze ook op het bestaan van een eventueel opper-
wezen het geval is.
Dat denk ik niet, want God is geen materie en staat zelfs buiten de door
ons bekende natuurwetten.
Dat is onzin: als jij zegt "_niets_ gaat vanzelf en er is altijd een
oorzaak", dan geldt dat dus voor _zowel_ het zintuiglijke _als_wel_
voor het buitenzintuiglijke, anders had je dat woord "niets" niet
mogen gebruiken.
Post by Typhoon
Waarom? Omdat hij zelf hiervan de veroorzaker
is. Conclusie: er is geen vergelijk mogelijk.
Post by J. Horikx
Wat is dus de oorzaak voor gods bestaan? Hij kan namelijk niet van
zichzelf bestaan immers: "Niets gaat vanzelf..." (jouw woorden)
God heeft geen oorzaak, want hij is zelf de oorzaak.
Dan spreek je jezelf dus tegen en zul je je oorspronkelijke stelling
moeten herzien...


JH
Typhoon
2009-04-10 12:32:09 UTC
Permalink
Post by J. Horikx
Post by Typhoon
Post by J. Horikx
Post by Typhoon
Post by Tom
Niemand. Het is helemaal vanzelf gegaan in het echie.
Niets gaat vanzelf en is altijd een oorzaak, welke?
Dat geldt altijd voor alle natuurwetenschappelijke fenomenen die men
wil verklaren. Het is namelijk de noodzakelijke voorwaarde (niet al-
leen qua inhoud, maar ook wat betreft de vorm waarin alle wetenschap-
pelijke kennis bestaat) nieuwe kennis in te passen in het geheel van
alle kennis die men al had.
Maar als je je buiten het terrein van de natuurwetenschappelijke feno-
menen wilt begeven en er het boven- of buitenzintuiglijke bij wilt
halen, en als je er desondanks op staat de bovenstaande stelling te
handhaven (dat er altijd een oorzaak is), dan moet je ook de conse-
quentie trekken dat deze ook op het bestaan van een eventueel opper-
wezen het geval is.
Dat denk ik niet, want God is geen materie en staat zelfs buiten de door
ons bekende natuurwetten.
Dat is onzin: als jij zegt "_niets_ gaat vanzelf en er is altijd een
oorzaak", dan geldt dat dus voor _zowel_ het zintuiglijke _als_wel_
voor het buitenzintuiglijke, anders had je dat woord "niets" niet
mogen gebruiken.
Post by Typhoon
Waarom? Omdat hij zelf hiervan de veroorzaker
is. Conclusie: er is geen vergelijk mogelijk.
Post by J. Horikx
Wat is dus de oorzaak voor gods bestaan? Hij kan namelijk niet van
zichzelf bestaan immers: "Niets gaat vanzelf..." (jouw woorden)
God heeft geen oorzaak, want hij is zelf de oorzaak.
Dan spreek je jezelf dus tegen en zul je je oorspronkelijke stelling
moeten herzien...
Nee, want God heeft de natuur ontworpen zodat leven mogelijk is.
--
Typhoon
J. Horikx
2009-04-10 16:18:36 UTC
Permalink
"J. Horikx" schreef in bericht ...
Post by J. Horikx
"J. Horikx" schreef in bericht...
Post by J. Horikx
Post by Typhoon
Post by Tom
Niemand. Het is helemaal vanzelf gegaan in het echie.
Niets gaat vanzelf en is altijd een oorzaak, welke?
Dat geldt altijd voor alle natuurwetenschappelijke fenomenen die men
wil verklaren. Het is namelijk de noodzakelijke voorwaarde (niet al-
leen qua inhoud, maar ook wat betreft de vorm waarin alle wetenschap-
pelijke kennis bestaat) nieuwe kennis in te passen in het geheel van
alle kennis die men al had.
Maar als je je buiten het terrein van de natuurwetenschappelijke feno-
menen wilt begeven en er het boven- of buitenzintuiglijke bij wilt
halen, en als je er desondanks op staat de bovenstaande stelling te
handhaven (dat er altijd een oorzaak is), dan moet je ook de conse-
quentie trekken dat deze ook op het bestaan van een eventueel opper-
wezen het geval is.
Dat denk ik niet, want God is geen materie en staat zelfs buiten de door
ons bekende natuurwetten.
Dat is onzin: als jij zegt "_niets_ gaat vanzelf en er is altijd een
oorzaak", dan geldt dat dus voor _zowel_ het zintuiglijke _als_wel_
voor het buitenzintuiglijke, anders had je dat woord "niets" niet
mogen gebruiken.
Waarom? Omdat hij zelf hiervan de veroorzaker
is. Conclusie: er is geen vergelijk mogelijk.
Post by J. Horikx
Wat is dus de oorzaak voor gods bestaan? Hij kan namelijk niet van
zichzelf bestaan immers: "Niets gaat vanzelf..." (jouw woorden)
God heeft geen oorzaak, want hij is zelf de oorzaak.
Dan spreek je jezelf dus tegen en zul je je oorspronkelijke stelling
moeten herzien...
Nee, want God heeft de natuur ontworpen zodat leven mogelijk is.
Kletsmajoor, daar ging het toch niet om... Het ging erom dat je jezelf
tegenspreekt als je zegt "niets" gaat vanzelf (dus alles is geschapen)
maar dat je god daarvan uitzondert. Dat kan alleen maar als je zegt
dat god "niets" is. Maar je bent kennelijk nog te stom om de implica-
ties te begrijpen van datgeen wat je zelf gezegd hebt...


JH
Typhoon
2009-04-10 18:34:11 UTC
Permalink
Post by J. Horikx
"J. Horikx" schreef in bericht ...
Post by J. Horikx
"J. Horikx" schreef in bericht...
Post by J. Horikx
Post by Typhoon
Post by Tom
Niemand. Het is helemaal vanzelf gegaan in het echie.
Niets gaat vanzelf en is altijd een oorzaak, welke?
Dat geldt altijd voor alle natuurwetenschappelijke fenomenen die men
wil verklaren. Het is namelijk de noodzakelijke voorwaarde (niet al-
leen qua inhoud, maar ook wat betreft de vorm waarin alle wetenschap-
pelijke kennis bestaat) nieuwe kennis in te passen in het geheel van
alle kennis die men al had.
Maar als je je buiten het terrein van de natuurwetenschappelijke feno-
menen wilt begeven en er het boven- of buitenzintuiglijke bij wilt
halen, en als je er desondanks op staat de bovenstaande stelling te
handhaven (dat er altijd een oorzaak is), dan moet je ook de conse-
quentie trekken dat deze ook op het bestaan van een eventueel opper-
wezen het geval is.
Dat denk ik niet, want God is geen materie en staat zelfs buiten de door
ons bekende natuurwetten.
Dat is onzin: als jij zegt "_niets_ gaat vanzelf en er is altijd een
oorzaak", dan geldt dat dus voor _zowel_ het zintuiglijke _als_wel_
voor het buitenzintuiglijke, anders had je dat woord "niets" niet
mogen gebruiken.
Waarom? Omdat hij zelf hiervan de veroorzaker
is. Conclusie: er is geen vergelijk mogelijk.
Post by J. Horikx
Wat is dus de oorzaak voor gods bestaan? Hij kan namelijk niet van
zichzelf bestaan immers: "Niets gaat vanzelf..." (jouw woorden)
God heeft geen oorzaak, want hij is zelf de oorzaak.
Dan spreek je jezelf dus tegen en zul je je oorspronkelijke stelling
moeten herzien...
Nee, want God heeft de natuur ontworpen zodat leven mogelijk is.
Kletsmajoor, daar ging het toch niet om... Het ging erom dat je jezelf
tegenspreekt als je zegt "niets" gaat vanzelf (dus alles is geschapen)
maar dat je god daarvan uitzondert. Dat kan alleen maar als je zegt
dat god "niets" is. Maar je bent kennelijk nog te stom om de implica-
ties te begrijpen van datgeen wat je zelf gezegd hebt...
Je spreekt wartaal, God is juist alles.
Hij is de Alfa en Omega.
De mens die beweert dat God 'niets' is, weet niet waarover hij het heeft.
--
Typhoon
victor
2009-04-10 19:21:40 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by J. Horikx
"J. Horikx" schreef in bericht ...
Post by J. Horikx
"J. Horikx" schreef in bericht...
Post by J. Horikx
Post by Typhoon
Post by Tom
Niemand. Het is helemaal vanzelf gegaan in het echie.
Niets gaat vanzelf en is altijd een oorzaak, welke?
Dat geldt altijd voor alle natuurwetenschappelijke fenomenen die
men wil verklaren. Het is namelijk de noodzakelijke voorwaarde
(niet al- leen qua inhoud, maar ook wat betreft de vorm waarin
alle wetenschap- pelijke kennis bestaat) nieuwe kennis in te
passen in het geheel van alle kennis die men al had.
Maar als je je buiten het terrein van de natuurwetenschappelijke
feno- menen wilt begeven en er het boven- of buitenzintuiglijke
bij wilt halen, en als je er desondanks op staat de bovenstaande
stelling te handhaven (dat er altijd een oorzaak is), dan moet je
ook de conse- quentie trekken dat deze ook op het bestaan van een
eventueel opper- wezen het geval is.
Dat denk ik niet, want God is geen materie en staat zelfs buiten
de door ons bekende natuurwetten.
Dat is onzin: als jij zegt "_niets_ gaat vanzelf en er is altijd
een oorzaak", dan geldt dat dus voor _zowel_ het zintuiglijke
_als_wel_ voor het buitenzintuiglijke, anders had je dat woord
"niets" niet mogen gebruiken.
Waarom? Omdat hij zelf hiervan de veroorzaker
is. Conclusie: er is geen vergelijk mogelijk.
Post by J. Horikx
Wat is dus de oorzaak voor gods bestaan? Hij kan namelijk niet
van zichzelf bestaan immers: "Niets gaat vanzelf..." (jouw
woorden)
God heeft geen oorzaak, want hij is zelf de oorzaak.
Dan spreek je jezelf dus tegen en zul je je oorspronkelijke
stelling moeten herzien...
Nee, want God heeft de natuur ontworpen zodat leven mogelijk is.
Kletsmajoor, daar ging het toch niet om... Het ging erom dat je
jezelf tegenspreekt als je zegt "niets" gaat vanzelf (dus alles is
geschapen) maar dat je god daarvan uitzondert. Dat kan alleen maar
als je zegt dat god "niets" is. Maar je bent kennelijk nog te stom om
de implica- ties te begrijpen van datgeen wat je zelf gezegd hebt...
Je spreekt wartaal, God is juist alles.
Je zegt dat alles geschapen is, dus als god alles is, is hij geschapen.
--
victor
J. Horikx
2009-04-10 19:53:33 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by J. Horikx
Post by Typhoon
Post by J. Horikx
Post by Typhoon
Post by J. Horikx
Wat is dus de oorzaak voor gods bestaan? Hij kan namelijk niet van
zichzelf bestaan immers: "Niets gaat vanzelf..." (jouw woorden)
God heeft geen oorzaak, want hij is zelf de oorzaak.
Dan spreek je jezelf dus tegen en zul je je oorspronkelijke stelling
moeten herzien...
Nee, want God heeft de natuur ontworpen zodat leven mogelijk is.
Kletsmajoor, daar ging het toch niet om... Het ging erom dat je jezelf
tegenspreekt als je zegt "niets" gaat vanzelf (dus alles is geschapen)
maar dat je god daarvan uitzondert. Dat kan alleen maar als je zegt
dat god "niets" is. Maar je bent kennelijk nog te stom om de implica-
ties te begrijpen van datgeen wat je zelf gezegd hebt...
Je spreekt wartaal, God is juist alles.
Hij is de Alfa en Omega.
De mens die beweert dat God 'niets' is, weet niet waarover hij het heeft.
Ben je nou echt zo dom of doe je je, in een poging je er als een soort
soldaat Sweijk uit te redden, nog dommer voor dan je toch al bent? Ik
HEB het helemaal niet over god maar over JOUW REDENERING
over hem. Als jij zegt "niets" gaat vanzelf (wat volgens jou tot de
conclusie zou leiden dat alles is geschapen), dan moet god dus ook ge-
schapen zijn, tenzij hij "niets" is.


JH
evert
2009-04-11 10:59:52 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by J. Horikx
Post by Typhoon
Nee, want God heeft de natuur ontworpen zodat leven mogelijk is.
Kletsmajoor, daar ging het toch niet om... Het ging erom dat je jezelf
tegenspreekt als je zegt "niets" gaat vanzelf (dus alles is geschapen)
maar dat je god daarvan uitzondert. Dat kan alleen maar als je zegt
dat god "niets" is. Maar je bent kennelijk nog te stom om de implica-
ties te begrijpen van datgeen wat je zelf gezegd hebt...
Je spreekt wartaal, God is juist alles.
Hij is de Alfa en Omega.
De mens die beweert dat God 'niets' is, weet niet waarover hij het heeft.
Logisch denken is niet je sterkste kant, Typhoon.
--
<><><><><><><><><><>
<> groet, Evert <>
<><><><><><><><><><>
De auto is een onmisbaar hulpmiddel bij het zoeken naar een parkeerplaats.
victor
2009-04-01 20:14:17 UTC
Permalink
Post by Typhoon
God heeft geen oorzaak, want hij is zelf de oorzaak.
Dus als je zelf een oorzaak bent, heb je geen oorzaak? vreemde logica hou
jij er op na.

Iedereen is wel ergens een oorzaak van, dus iedereen heeft geen oorzaak?
--
victor
Typhoon
2009-04-10 12:34:04 UTC
Permalink
Post by victor
Post by Typhoon
God heeft geen oorzaak, want hij is zelf de oorzaak.
Dus als je zelf een oorzaak bent, heb je geen oorzaak? vreemde logica hou
jij er op na.
Je moet een mens en God niet met elkaar vergelijken,
want appels en peren kun je ook niet met elkaar vergelijken.
Post by victor
Iedereen is wel ergens een oorzaak van, dus iedereen heeft geen oorzaak?
b.v. jij bent zelf de oorzaak van je ongeloof.
--
Typhoon
karlos
2009-03-30 20:17:13 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Lijkt mij een redelijke stap. Het grootste 'wonder' is waarschijnlijk het
moment waarom een molecuul zichzelf begon te repliceren.
Ik geloof niet in dergelijke onbewezen wonderen.
Waarom haal je dan Lynn Margulis aan? Je papegaait gewoon je
sekteleiders na zonder te beseffen dat je de grondleggers citeert van
de theorieën die je juist wilt ontkennen. Hoe dom kan geloof een mens
maken.
--
VG
Karlos
Typhoon
2009-03-31 16:01:59 UTC
Permalink
Post by karlos
Post by Typhoon
Lijkt mij een redelijke stap. Het grootste 'wonder' is waarschijnlijk het
moment waarom een molecuul zichzelf begon te repliceren.
Ik geloof niet in dergelijke onbewezen wonderen.
Waarom haal je dan Lynn Margulis aan?
Nog een keer, misschien snap je het dan:

„[De kleinste bacterie] vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen is dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren naar die
bacterie.”
Post by karlos
Je papegaait gewoon je sekteleiders
na zonder te beseffen dat je de grondleggers citeert van de theorieën die
je juist wilt ontkennen. Hoe dom kan geloof een mens maken.
Het getuigt juist van intellect om kritisch tegen zulke onzin in te gaan.
Ook moet je niet generaliseren en al het geloof op één hoop gooien.
--
Typhoon
J. Horikx
2009-03-31 17:59:07 UTC
Permalink
?De kleinste bacterie] vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze eigenschappen
van het systeem reeds bezit.
Wat bewijst dat dit wat anders is dan de vaststelling dat alle orga-
nismen tot een (1, telwoord)"boom des levens" hoort, terwijl de
wetenschappelijke leer van het evolutiedenken het beste mechanisme
is om de onderlinge relaties van al die soorten goed in kaart te
brengen en de beste basis biedt voor verder onderzoek?

Deze vaststelling van jou spreekt schepping alleen maar tegen. Darwin
had deze kennis heel goed kunnen gebruiken om de relaties tussen
soorten nog maar eens extra te onderbouwen...

(Los daarvan, wat jij de "kleinste bacterie" noemt is ook een
resultaat van miljarden jaren evolutie, het is niet onwaarschijnlijk
dat vroegere, en wellicht eenvoudiger, bacterievormen evenzeer
zijn uitgestorven als al die soorten waarvan we nu alleen nog maar
fossiele resten hebben. Bovendien zijn cellen of bacterien heel goed
te verklaren vanuit de idee dat ze in het verleden ontstaan zijn door
symbiose van eenvoudiger "minder levende" organismes)


JH
Typhoon
2009-04-01 16:44:58 UTC
Permalink
Post by J. Horikx
?De kleinste bacterie] vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze
eigenschappen
van het systeem reeds bezit.
Wat bewijst dat dit wat anders is dan de vaststelling dat alle orga-
nismen tot een (1, telwoord)"boom des levens" hoort, terwijl de
wetenschappelijke leer van het evolutiedenken het beste mechanisme
is om de onderlinge relaties van al die soorten goed in kaart te
brengen en de beste basis biedt voor verder onderzoek?
Deze vaststelling van jou spreekt schepping alleen maar tegen. Darwin
had deze kennis heel goed kunnen gebruiken om de relaties tussen
soorten nog maar eens extra te onderbouwen...
Hij heeft enkel variatie in levensvormen waargenomen het waren/ zijn
geen zogenaamde overgangsvormen. Ook geen parallelle evolutie.
Post by J. Horikx
(Los daarvan, wat jij de "kleinste bacterie" noemt is ook een
resultaat van miljarden jaren evolutie, het is niet onwaarschijnlijk
dat vroegere, en wellicht eenvoudiger, bacterievormen evenzeer
zijn uitgestorven als al die soorten waarvan we nu alleen nog maar
fossiele resten hebben. Bovendien zijn cellen of bacterien heel goed
te verklaren vanuit de idee dat ze in het verleden ontstaan zijn door
symbiose van eenvoudiger "minder levende" organismes)
Ik zou liever zeggen, aangepaste vormen. Resistentie van bacterieen gaat bv.
heel snel en heeft er geen miljoenen jaren nodig om zich aan te passen.
Waar het om gaat zijn die 'sprongen' naar andere levensvormen.

kenmerken van een virus of bacterie:
Virussen werden oorspronkelijk onderscheiden van andere ziekteverwekkers
door hun geringe afmetingen en omdat ze obligate intracellulaire parasieten
zijn, d.w.z. dat zij beslist levende cellen nodig hebben om zich te
vermeerderen. Echter beide genoemde eigenschappen komen ook voor bij
bepaalde kleine bacteriën.
Het werkelijke verschil (met een bacterie) betreft hun bouw en wijze van
vermeerdering:
a.. ze bevatten slechts één type nucleïnezuur, hetzij DNA hetzij RNA
omgeven door een
b.. eiwitmantel , capside genoemd(soms omgeven door een enveloppe van
lipiden, eiwitten en koolhydraten)
c.. ze vermeerderen zich binnen een levende cel door de synthesestructuren
van deze cel te gebruiken (hebben ze zelf niet!)en
d.. veroorzaken in deze cel de synthese van structuren welke het
virusnucleïnezuur in staat stellen om zich van de ene naar de andere cel te
begeven.
Virussen hebben geen cel, geen ribosomen,weinig of geen enzymen voor hun
eigen stofwisseling, zo missen ze de enzymen voor de eiwitsynthese en
ATP-productie.
Om zich te vermeerderen nemen ze in de cel van een ander organisme de
controle over van de stofwisselingsfabriek van die gastheercel.
Dit maakt het erg lastig om medicijnen te vinden of te ontwikkelen tegen
virusinfecties, de virussen maken gebruik van onze eigen stofwisseling,
zodat stoffen die de groei van virussen in het lichaam remmen ook ingrijpen
op onze eigen stofwisseling. Antibiotica werken alleen tegen bacteriën. Ons
lichaam kan virussen wel onschadelijk maken met antistoffen.

Aanpassing of willekeurige evolutie op zich is onmogelijk in staat om zich
totaal tot iets anders te ontwikkelen, dit zou alleen kunnen als die code
vooraf juist zou zijn gecodeerd.
--
Typhoon
J. Horikx
2009-04-01 19:22:54 UTC
Permalink
"J. Horikx" schreef...
Post by J. Horikx
?De kleinste bacterie] vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze
eigenschappen
van het systeem reeds bezit.
Wat bewijst dat dit wat anders is dan de vaststelling dat alle orga-
nismen tot een (1, telwoord)"boom des levens" hoort, terwijl de
wetenschappelijke leer van het evolutiedenken het beste mechanisme
is om de onderlinge relaties van al die soorten goed in kaart te
brengen en de beste basis biedt voor verder onderzoek?
Deze vaststelling van jou spreekt schepping alleen maar tegen. Darwin
had deze kennis heel goed kunnen gebruiken om de relaties tussen
soorten nog maar eens extra te onderbouwen...
Hij heeft enkel variatie in levensvormen waargenomen het waren/ zijn
geen zogenaamde overgangsvormen. Ook geen parallelle evolutie.
Ja, dat zei ik toch?: Als Darwin naast zijn eigen intellectuele
inspanningen ook nog de beschikking had over dezelfde kennis
als wij nu hebben over de chromosomen en de genen enzo, dan
had hij veel meer onderbouwing gehad en had hij bijvoorbeeld
veel eerder kunnen publiceren...
Post by J. Horikx
(Los daarvan, wat jij de "kleinste bacterie" noemt is ook een
resultaat van miljarden jaren evolutie, het is niet onwaarschijnlijk
dat vroegere, en wellicht eenvoudiger, bacterievormen evenzeer
zijn uitgestorven als al die soorten waarvan we nu alleen nog maar
fossiele resten hebben. Bovendien zijn cellen of bacterien heel goed
te verklaren vanuit de idee dat ze in het verleden ontstaan zijn door
symbiose van eenvoudiger "minder levende" organismes)
Ik zou liever zeggen, aangepaste vormen.
Nee, "symbiose" is meer verklarend en daarom meer interessant want
dan kom je beter uit met je twee types DNA in dezelfde (levende) cel,
te weten: kern- en mitochondriaal DNA
Resistentie van bacterieen gaat bv.
heel snel en heeft er geen miljoenen jaren nodig om zich aan te passen.
Dat maakt niets uit: ook mensen zijn in een paar generaties al resi-
stent tegen besmettelijke ziektes als de pest. (Mits je de natuur zijn
gang laat natuurlijk, als je de zieke mensen niet laat sterven maar
met medicijnen helpt, dan zijn hun nakomelingen natuurlijk niet-re-
sistent)
Waar het om gaat zijn die 'sprongen' naar andere levensvormen.
Geografische verdeling van een soort volstaat al, dan doet de natuur
vanzelf de rest.

(De rest van het verhaal maar geknipt, want ik kon de relevantie voor
welk onderwerp dan ook er niet in ontdekken)


JH
karlos
2009-04-01 19:34:42 UTC
Permalink
Post by J. Horikx
(De rest van het verhaal maar geknipt, want ik kon de relevantie voor
welk onderwerp dan ook er niet in ontdekken)
Logisch. Johan papegaait teksten die hij van het net plukt ipv zelf te
antwoorden. Dit 'antwoord' kwam bv letterlijk van
http://www.microbiologie.info/verschil%20bacterie%20virus.htm
--
VG
Karlos
Sietse Vliegen
2009-04-01 21:04:33 UTC
Permalink
Post by karlos
Post by J. Horikx
(De rest van het verhaal maar geknipt, want ik kon de relevantie voor
welk onderwerp dan ook er niet in ontdekken)
Logisch. Johan papegaait teksten die hij van het net plukt ipv zelf te
antwoorden. Dit 'antwoord' kwam bv letterlijk van
http://www.microbiologie.info/verschil%20bacterie%20virus.htm
Het had net zo goed van zijn JG CD-ROM kunnen komen, en dan had jij
het niet op het internet gevonden. Maar dit keer vond je het. Mooi dat
weer eens wordt aangetoond hoe hij te werk gaat. Johan wil alleen maar
dat mensen veel tijd kwijtraken aan het lezen van zijn plakwerk.
Pure ontmoedigingstactiek.

Sietse
Typhoon
2009-04-10 12:38:13 UTC
Permalink
Post by Sietse Vliegen
Post by karlos
Post by J. Horikx
(De rest van het verhaal maar geknipt, want ik kon de relevantie voor
welk onderwerp dan ook er niet in ontdekken)
Logisch. Johan papegaait teksten die hij van het net plukt ipv zelf te
antwoorden. Dit 'antwoord' kwam bv letterlijk van
http://www.microbiologie.info/verschil%20bacterie%20virus.htm
Het had net zo goed van zijn JG CD-ROM kunnen komen, en dan had jij
het niet op het internet gevonden. Maar dit keer vond je het. Mooi dat
weer eens wordt aangetoond hoe hij te werk gaat. Johan wil alleen maar
dat mensen veel tijd kwijtraken aan het lezen van zijn plakwerk.
Pure ontmoedigingstactiek.
Internet is wat groter dan dat Cd'tje waar jij het over hebt.
Vaak is daar goede informatie te vinden, maar je moet wel selectief zijn.
Overigens papagaai jij alle evolutionisten na en snapt nog eens niet waar
de gaten zitten.
--
Typhoon
Typhoon
2009-04-10 10:35:12 UTC
Permalink
Post by J. Horikx
"J. Horikx" schreef...
Post by J. Horikx
?De kleinste bacterie] vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze
eigenschappen van het systeem reeds bezit.
Wat bewijst dat dit wat anders is dan de vaststelling dat alle orga-
nismen tot een (1, telwoord)"boom des levens" hoort, terwijl de
wetenschappelijke leer van het evolutiedenken het beste mechanisme
is om de onderlinge relaties van al die soorten goed in kaart te
brengen en de beste basis biedt voor verder onderzoek?
Deze vaststelling van jou spreekt schepping alleen maar tegen. Darwin
had deze kennis heel goed kunnen gebruiken om de relaties tussen
soorten nog maar eens extra te onderbouwen...
Hij heeft enkel variatie in levensvormen waargenomen het waren/ zijn
geen zogenaamde overgangsvormen. Ook geen parallelle evolutie.
Ja, dat zei ik toch?: Als Darwin naast zijn eigen intellectuele
inspanningen ook nog de beschikking had over dezelfde kennis
als wij nu hebben over de chromosomen en de genen enzo, dan
had hij veel meer onderbouwing gehad en had hij bijvoorbeeld
veel eerder kunnen publiceren...
Nee, Darwin had het mis wat betreft de macro-evolutie en heeft enkel
de vele variaties in levensvormen gezien cq herontdekt.
Het is en blijft een onbewezen theorie.
Post by J. Horikx
Post by J. Horikx
(Los daarvan, wat jij de "kleinste bacterie" noemt is ook een
resultaat van miljarden jaren evolutie, het is niet onwaarschijnlijk
dat vroegere, en wellicht eenvoudiger, bacterievormen evenzeer
zijn uitgestorven als al die soorten waarvan we nu alleen nog maar
fossiele resten hebben. Bovendien zijn cellen of bacterien heel goed
te verklaren vanuit de idee dat ze in het verleden ontstaan zijn door
symbiose van eenvoudiger "minder levende" organismes)
Ik zou liever zeggen, aangepaste vormen.
Nee, "symbiose" is meer verklarend en daarom meer interessant want
dan kom je beter uit met je twee types DNA in dezelfde (levende) cel,
te weten: kern- en mitochondriaal DNA
Resistentie van bacterieen gaat bv.
heel snel en heeft er geen miljoenen jaren nodig om zich aan te passen.
Dat maakt niets uit: ook mensen zijn in een paar generaties al resi-
stent tegen besmettelijke ziektes als de pest. (Mits je de natuur zijn
gang laat natuurlijk, als je de zieke mensen niet laat sterven maar
met medicijnen helpt, dan zijn hun nakomelingen natuurlijk niet-re-
sistent)
Waar het om gaat zijn die 'sprongen' naar andere levensvormen.
Geografische verdeling van een soort volstaat al, dan doet de natuur
vanzelf de rest.
De natuur is zo ontworpen dat veel vanzelf gaat, inclusief de vele variaties
in levensvormen die duidelijk waarneembaar zijn, maar alles heeft z'n grens.
Het is misleidend om de macro-evolutie hieraan op te hangen.
Post by J. Horikx
(De rest van het verhaal maar geknipt, want ik kon de relevantie voor
welk onderwerp dan ook er niet in ontdekken)
Dat is dan niet mijn probleem.

De beweerde evolutie-reeks van al deze belangrijke levensgroepen is bij
herhaling onderbroken door ongelooflijke „gaten”. Steeds weer opnieuw is het
verhaal hetzelfde: het fossielenverslag zwijgt over voorouders. In enkele
gevallen kan dit begrijpelijk zijn. Maar wanneer deze stilte ten aanzien van
elke belangrijke levensgroep optreedt, gaat men zich toch afvragen of het
hier niet om meer dan een toevallige samenloop van omstandigheden gaat.
--
Typhoon
JohnDoe
2009-03-31 13:58:01 UTC
Permalink
On Mon, 30 Mar 2009 19:55:26 +0200, "Typhoon"
Post by Typhoon
Post by Typhoon
Post by Tom
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Er zijn in ieder geval meer aanwijzingen (o.a. de experimenten van Miller)
dat aminozuren en andere basisvoorwaarden voor biologisch, organisch leven
(RNA) in de oersoep gedurende lange tijd zijn ontstaan dan dat er
aanwijzingen zijn voor het feitelijke bestaan van een creator of een
goddelijke intelligentie wiens handelingen (en: welke handelingen?) hebben
geleid tot het ontstaan van leven op aarde. RNA-vorming is aangetoond (zij
het nog lang niet afdoende); het bestaan van God nog steeds niet.
De kleinste bacterie vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen is dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren naar die
bacterie. - Lynn Margulis, hoogleraar biologie.
Lijkt mij een redelijke stap. Het grootste 'wonder' is waarschijnlijk het
moment waarom een molecuul zichzelf begon te repliceren.
Ik geloof niet in dergelijke onbewezen wonderen.
Wat mij betreft mag jij best denken dat jouw god daarbij een duwtje heeft
gegeven.
In werkelijkheid wordt de waarde van Millers experiment heden ten dage
ernstig in twijfel getrokken.
- knip sleur en pleur -

Zeg Typhoon, waar kan ik eigenlijk ook zo'n CD'tje krijgen als jij
waar jij van knipt en plakt? Dat is eigenlijk best een handig ding.
Typhoon
2009-03-31 15:39:25 UTC
Permalink
Post by JohnDoe
On Mon, 30 Mar 2009 19:55:26 +0200, "Typhoon"
Post by Typhoon
Post by Typhoon
Post by Tom
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Er zijn in ieder geval meer aanwijzingen (o.a. de experimenten van Miller)
dat aminozuren en andere basisvoorwaarden voor biologisch, organisch leven
(RNA) in de oersoep gedurende lange tijd zijn ontstaan dan dat er
aanwijzingen zijn voor het feitelijke bestaan van een creator of een
goddelijke intelligentie wiens handelingen (en: welke handelingen?) hebben
geleid tot het ontstaan van leven op aarde. RNA-vorming is aangetoond (zij
het nog lang niet afdoende); het bestaan van God nog steeds niet.
De kleinste bacterie vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen
is
dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren naar die
bacterie. - Lynn Margulis, hoogleraar biologie.
Lijkt mij een redelijke stap. Het grootste 'wonder' is waarschijnlijk het
moment waarom een molecuul zichzelf begon te repliceren.
Ik geloof niet in dergelijke onbewezen wonderen.
Wat mij betreft mag jij best denken dat jouw god daarbij een duwtje heeft
gegeven.
In werkelijkheid wordt de waarde van Millers experiment heden ten dage
ernstig in twijfel getrokken.
- knip sleur en pleur -
Zeg Typhoon, waar kan ik eigenlijk ook zo'n CD'tje krijgen als jij
waar jij van knipt en plakt? Dat is eigenlijk best een handig ding.
Het gaat om de argumenten en die zijn nu wat duidelijker.
Toeval is uitgesloten.
--
Typhoon
JohnDoe
2009-04-01 07:07:09 UTC
Permalink
On Tue, 31 Mar 2009 17:39:25 +0200, "Typhoon"
<***@klimaatverandering.nl> wrote:

- knip -
Post by Typhoon
Post by JohnDoe
- knip sleur en pleur -
Zeg Typhoon, waar kan ik eigenlijk ook zo'n CD'tje krijgen als jij
waar jij van knipt en plakt? Dat is eigenlijk best een handig ding.
Het gaat om de argumenten en die zijn nu wat duidelijker.
Toeval is uitgesloten.
Waar heb je dat CD'tje nou vandaan? Van de Nederlandse tak van AiG,
zoals ik vermoed?
J. J. Lodder
2009-03-30 20:48:54 UTC
Permalink
Post by Ximinez
Post by Typhoon
Post by Tom
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Er zijn in ieder geval meer aanwijzingen (o.a. de experimenten van Miller)
dat aminozuren en andere basisvoorwaarden voor biologisch, organisch leven
(RNA) in de oersoep gedurende lange tijd zijn ontstaan dan dat er
aanwijzingen zijn voor het feitelijke bestaan van een creator of een
goddelijke intelligentie wiens handelingen (en: welke handelingen?) hebben
geleid tot het ontstaan van leven op aarde. RNA-vorming is aangetoond (zij
het nog lang niet afdoende); het bestaan van God nog steeds niet.
De kleinste bacterie vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen is dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren naar die
bacterie. - Lynn Margulis, hoogleraar biologie.
Lijkt mij een redelijke stap. Het grootste 'wonder' is waarschijnlijk
het moment waarom een molecuul zichzelf begon te repliceren. Wat mij
betreft mag jij best denken dat jouw god daarbij een duwtje heeft gegeven.
Hoezo dat?
Autocatalytische reacties (een betere term ervoor) [1]
zijn laag bij de grondse chemie.

Jan

[1] Autocatalytische reacties zijn van de vorm

A + B + C +...... + X -> E + F + ..... + 2X
Het molecuul X catalyseert hier zijn eigen replicatie.
Ximinez
2009-03-31 05:35:20 UTC
Permalink
Post by J. J. Lodder
Post by Ximinez
Post by Typhoon
Post by Tom
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Er zijn in ieder geval meer aanwijzingen (o.a. de experimenten van Miller)
dat aminozuren en andere basisvoorwaarden voor biologisch, organisch leven
(RNA) in de oersoep gedurende lange tijd zijn ontstaan dan dat er
aanwijzingen zijn voor het feitelijke bestaan van een creator of een
goddelijke intelligentie wiens handelingen (en: welke handelingen?) hebben
geleid tot het ontstaan van leven op aarde. RNA-vorming is aangetoond (zij
het nog lang niet afdoende); het bestaan van God nog steeds niet.
De kleinste bacterie vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen is dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren naar die
bacterie. - Lynn Margulis, hoogleraar biologie.
Lijkt mij een redelijke stap. Het grootste 'wonder' is waarschijnlijk
het moment waarom een molecuul zichzelf begon te repliceren. Wat mij
betreft mag jij best denken dat jouw god daarbij een duwtje heeft gegeven.
Hoezo dat?
Autocatalytische reacties (een betere term ervoor) [1]
zijn laag bij de grondse chemie.
Jan
[1] Autocatalytische reacties zijn van de vorm
A + B + C +...... + X -> E + F + ..... + 2X
Het molecuul X catalyseert hier zijn eigen replicatie.
Dan zal ik wel iets anders bedoelen, Jan. Maar jij gaat mij vast niet
vertellen hoe ik het wel zou hebben moeten formuleren ;)

X.
J. J. Lodder
2009-03-31 06:29:35 UTC
Permalink
knip
Post by Ximinez
Post by J. J. Lodder
Post by Ximinez
Lijkt mij een redelijke stap. Het grootste 'wonder' is waarschijnlijk
het moment waarom een molecuul zichzelf begon te repliceren. Wat mij
betreft mag jij best denken dat jouw god daarbij een duwtje heeft gegeven.
Hoezo dat?
Autocatalytische reacties (een betere term ervoor) [1]
zijn laag bij de grondse chemie.
Jan
[1] Autocatalytische reacties zijn van de vorm
A + B + C +...... + X -> E + F + ..... + 2X
Het molecuul X catalyseert hier zijn eigen replicatie.
Dan zal ik wel iets anders bedoelen, Jan. Maar jij gaat mij vast niet
vertellen hoe ik het wel zou hebben moeten formuleren ;)
Repliceren is de kunst niet:
het echte probleem is om dat repliceren
met heel weinig fouten te doen. [1]
(zodat cumulatief informatie opgebouwd kan worden)

Jan

[1] Volgens de stelling (en informatieparadox) van Eigen
is de informatie die bewaard kan worden
ongeveer het omgekeerde van de foutkans.
Voor RNA komt dat op orde honderd eenheden.
Typhoon
2009-03-31 15:30:55 UTC
Permalink
Post by J. J. Lodder
Post by Ximinez
Post by Typhoon
Post by Tom
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Er zijn in ieder geval meer aanwijzingen (o.a. de experimenten van Miller)
dat aminozuren en andere basisvoorwaarden voor biologisch, organisch leven
(RNA) in de oersoep gedurende lange tijd zijn ontstaan dan dat er
aanwijzingen zijn voor het feitelijke bestaan van een creator of een
goddelijke intelligentie wiens handelingen (en: welke handelingen?) hebben
geleid tot het ontstaan van leven op aarde. RNA-vorming is aangetoond (zij
het nog lang niet afdoende); het bestaan van God nog steeds niet.
De kleinste bacterie vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen is dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren naar die
bacterie. - Lynn Margulis, hoogleraar biologie.
Lijkt mij een redelijke stap. Het grootste 'wonder' is waarschijnlijk
het moment waarom een molecuul zichzelf begon te repliceren. Wat mij
betreft mag jij best denken dat jouw god daarbij een duwtje heeft gegeven.
Hoezo dat?
Autocatalytische reacties (een betere term ervoor) [1]
zijn laag bij de grondse chemie.
Jan
[1] Autocatalytische reacties zijn van de vorm
A + B + C +...... + X -> E + F + ..... + 2X
Het molecuul X catalyseert hier zijn eigen replicatie.
Precies, die formule cq berekening is ook helemaal vanzelf gegaan.
Verstand op nul en het gaat gewoon helemaal vanzelf..
--
Typhoon
J. J. Lodder
2009-03-31 18:46:59 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by J. J. Lodder
Hoezo dat?
Autocatalytische reacties (een betere term ervoor) [1]
zijn laag bij de grondse chemie.
Jan
[1] Autocatalytische reacties zijn van de vorm
A + B + C +...... + X -> E + F + ..... + 2X
Het molecuul X catalyseert hier zijn eigen replicatie.
Precies, die formule cq berekening is ook helemaal vanzelf gegaan.
Verstand op nul en het gaat gewoon helemaal vanzelf..
Heus, het is echt niet nodig dat je je onbenul
bij iedere gelegenheid die zich voordoet
weer opnieuw etaleert,

Jan
Typhoon
2009-04-01 16:45:57 UTC
Permalink
Post by J. J. Lodder
Post by Typhoon
Post by J. J. Lodder
Hoezo dat?
Autocatalytische reacties (een betere term ervoor) [1]
zijn laag bij de grondse chemie.
Jan
[1] Autocatalytische reacties zijn van de vorm
A + B + C +...... + X -> E + F + ..... + 2X
Het molecuul X catalyseert hier zijn eigen replicatie.
Precies, die formule cq berekening is ook helemaal vanzelf gegaan.
Verstand op nul en het gaat gewoon helemaal vanzelf..
Heus, het is echt niet nodig dat je je onbenul
bij iedere gelegenheid die zich voordoet
weer opnieuw etaleert,
Je kijkt in een spiegel.
--
Typhoon
Tom
2009-03-30 19:19:02 UTC
Permalink
Post by Typhoon
De kleinste bacterie vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze
eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen is dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren naar die
bacterie. - Lynn Margulis, hoogleraar biologie.
Dat zal best. In ettelijke miljoenen jaren zal die overgang wel gemaakt zijn
van aminozuur naar bacterie, of van aminozuur naar andere eencellige
diertjes. Die sprong is in ieder geval geen bewijs dat er een God bestaat
die er veel korter over heeft gedaan, en/of het allemaal heeft bedacht.

Tom.
Eliyahu
2009-03-30 20:38:58 UTC
Permalink
Post by Tom
Post by Typhoon
De kleinste bacterie vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen is dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren naar die
bacterie. - Lynn Margulis, hoogleraar biologie.
Dat zal best. In ettelijke miljoenen jaren zal die overgang wel gemaakt zijn
van aminozuur naar bacterie, of van aminozuur naar andere eencellige
diertjes. Die sprong is in ieder geval geen bewijs dat er een God bestaat
die er veel korter over heeft gedaan, en/of het allemaal heeft bedacht.
Bs'd

WAAROM komen de marsmannetjes weer voor de dag die het leven op aarde
gebracht zouden hebben?

WAAROM zeggen evo's altijd: "Hoe het leven begonnen is, daar houden we
ons niet mee bezig,"?

Hierom:

Een gemiddeld tot klein eiwit is opgebouwd uit 300 aminozuren. Er
zijn 20 verschillende aminozuren, dus er zijn 20 tot de macht 300,
(20^300) verschillende mogelijkheden om een eiwit in elkaar te
zetten, dat is 10^390. Dat is een 1 met 390 nullen. Dat is in
vergelijking met de 10^80 atomen in het heelal, een praktisch oneindig
getal.

Aan de andere kant heeft een mens minder dan 100.000 genen (10^5) die
een zinnige functie vervullen. Als we er vervolgens van uitgaan dat
er 100 miljoen verschillende soorten zijn, (wat aan de hoge kant is)
en dat die allemaal 100.000 genen hebben, (wat teveel is), en dat deze
genen allemaal verschillend zijn, (wat absurd is, veel genen zijn
juist gelijk), en dat er gedurende 5 miljard jaar elk jaar zoveel
soorten met elk 100.000 functionerende genen geweest zijn, (wat
natuurlijk veels te veel is) dan zouden er in totaal 5 x 10^8+5+9 = is
maximaal 10^23 genen geweest zijn.

Het aantal mogelijke eiwitten die geproduceerd kunnen worden door een
gen is 10^390.

Dat betekent dat de kans op het ontstaan van 1 functioneel eiwit 10^23
op 10^390, en dat is gelijk aan een kans van 1 op 10^367. En dat is
in vergelijking met de 10^80 atomen in het heelal, een oneindig kleine
kans.

De wetenschap gaat er van uit dat iets wat een kans heeft van maar 1
op 10^50, dat dat nooit gebeurt.

Het moge duidelijk zijn dat blind toeval niet in staat zal zijn om een
nuttig functioneel gen te ontwerpen.
"NachtWacht"
2009-03-30 22:24:24 UTC
Permalink
Post by Eliyahu
WAAROM komen de marsmannetjes weer voor de dag die het leven op aarde
gebracht zouden hebben?
WAAROM zeggen evo's altijd: "Hoe het leven begonnen is, daar houden we
ons niet mee bezig,"?
Een gemiddeld tot klein eiwit is opgebouwd uit 300 aminozuren. Er
zijn 20 verschillende aminozuren, dus er zijn 20 tot de macht 300,
(20^300) verschillende mogelijkheden om een eiwit in elkaar te
zetten, dat is 10^390. Dat is een 1 met 390 nullen. Dat is in
vergelijking met de 10^80 atomen in het heelal, een praktisch oneindig
getal.
Aan de andere kant heeft een mens minder dan 100.000 genen (10^5) die
een zinnige functie vervullen. Als we er vervolgens van uitgaan dat
er 100 miljoen verschillende soorten zijn, (wat aan de hoge kant is)
en dat die allemaal 100.000 genen hebben, (wat teveel is), en dat deze
genen allemaal verschillend zijn, (wat absurd is, veel genen zijn
juist gelijk), en dat er gedurende 5 miljard jaar elk jaar zoveel
soorten met elk 100.000 functionerende genen geweest zijn, (wat
natuurlijk veels te veel is) dan zouden er in totaal 5 x 10^8+5+9 =3D is
maximaal 10^23 genen geweest zijn.
Het aantal mogelijke eiwitten die geproduceerd kunnen worden door een
gen is 10^390.
Dat betekent dat de kans op het ontstaan van 1 functioneel eiwit 10^23
op 10^390, en dat is gelijk aan een kans van 1 op 10^367. En dat is
in vergelijking met de 10^80 atomen in het heelal, een oneindig kleine
kans.
De wetenschap gaat er van uit dat iets wat een kans heeft van maar 1
op 10^50, dat dat nooit gebeurt.
Het moge duidelijk zijn dat blind toeval niet in staat zal zijn om een
nuttig functioneel gen te ontwerpen.
Jaja. En jij denkt dat de Heere het allemaal zo in elkaar heeft gestoken,
zodat onderzoekende zondaars na zich rot gerekend te hebben, tot het
geloof zouden komen. Geloof je die shit echt zelf? De natuur is evt. ook
streng hoor, en trekt zich niets van jouw 'wetten' aan.
--
Wie alles begrijpt, die alles vergeeft...
____________________
Post by Eliyahu
NIGHTWATCHER <<
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Typhoon
2009-03-31 15:35:16 UTC
Permalink
Post by Tom
Post by Typhoon
De kleinste bacterie vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze
eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen is dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren naar die
bacterie. - Lynn Margulis, hoogleraar biologie.
Dat zal best. In ettelijke miljoenen jaren zal die overgang wel gemaakt
zijn van aminozuur naar bacterie, of van aminozuur naar andere eencellige
diertjes. Die sprong is in ieder geval geen bewijs dat er een God bestaat
die er veel korter over heeft gedaan, en/of het allemaal heeft bedacht.
Er zijn zoveel dingen die men niet wetenschappelijk kan bewijzen maar
toch bestaan en kunnen. In iedergeval is toeval uitgesloten hoe het ook
gaat en hoe je het ook bekijkt. Complexiteit ontstaat niet bij toeval en we
heben het niet slechts over complexe structuren die door natuurkundige
processen kunnen ontstaan.
--
Typhoon
Paul H.
2009-03-31 18:52:51 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by Tom
Post by Typhoon
De kleinste bacterie vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen is dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren naar die
bacterie. - Lynn Margulis, hoogleraar biologie.
Dat zal best. In ettelijke miljoenen jaren zal die overgang wel gemaakt
zijn van aminozuur naar bacterie, of van aminozuur naar andere eencellige
diertjes. Die sprong is in ieder geval geen bewijs dat er een God bestaat
die er veel korter over heeft gedaan, en/of het allemaal heeft bedacht.
Er zijn zoveel dingen die men niet wetenschappelijk kan bewijzen maar
toch bestaan en kunnen. In iedergeval is toeval uitgesloten hoe het ook
gaat en hoe je het ook bekijkt.
Hoe weet jij dat? In ieder geval sluit jouw stelling het toevallig
altijd al bestaan van jouw God uit.
Post by Typhoon
Complexiteit ontstaat niet bij toeval en we
heben het niet slechts over complexe structuren die door natuurkundige
processen kunnen ontstaan.
De complexiteit van levende wezens en biologische systemen is dan ook
niet door toeval ontstaan, maar door allerlei causale processen, waar
"Struggle for life" en "survival of the fittest" er twee van zijn. Wij
weten niet of het toeval is dat ons heelal ontstaan is.

Groet,

Paul.
Typhoon
2009-04-01 16:56:15 UTC
Permalink
Post by Paul H.
Post by Typhoon
Post by Tom
Post by Typhoon
De kleinste bacterie vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen
is
dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren
naar
die
bacterie. - Lynn Margulis, hoogleraar biologie.
Dat zal best. In ettelijke miljoenen jaren zal die overgang wel gemaakt
zijn van aminozuur naar bacterie, of van aminozuur naar andere eencellige
diertjes. Die sprong is in ieder geval geen bewijs dat er een God bestaat
die er veel korter over heeft gedaan, en/of het allemaal heeft bedacht.
Er zijn zoveel dingen die men niet wetenschappelijk kan bewijzen maar
toch bestaan en kunnen. In iedergeval is toeval uitgesloten hoe het ook
gaat en hoe je het ook bekijkt.
Hoe weet jij dat? In ieder geval sluit jouw stelling het toevallig
altijd al bestaan van jouw God uit.
Post by Typhoon
Complexiteit ontstaat niet bij toeval en we
heben het niet slechts over complexe structuren die door natuurkundige
processen kunnen ontstaan.
De complexiteit van levende wezens en biologische systemen is dan ook
niet door toeval ontstaan, maar door allerlei causale processen, waar
"Struggle for life" en "survival of the fittest" er twee van zijn. Wij
weten niet of het toeval is dat ons heelal ontstaan is.
Ok zeker, op zich een betere verklaring als de soortverandering door
natuurkundige processen zouden zijn te verklaren. Maar helaas is dit niet
zo. Het is enkel een verklaring hoe levensvormen zich kunnen *aanpassen* en
variëren maar niet hoe bij toevallige mutaties geheel nieuwe soorten kunnen
ontstaan. Om nu maar heel veel tijd hier tegenaan te smijten (miljoenen
jaren) met daarbij heel veel willekeur kan gewoon niet werken omdat dit geen
duidelijk omschreven natuurkundig proces is.
Daarom dat ik de evolutie-theorie afserveer als pseudo-wetenschappelijk.
(sorry voor alle gelovigen)
--
Typhoon
victor
2009-04-01 20:14:23 UTC
Permalink
Post by Typhoon
.
Post by Paul H.
Post by Typhoon
Complexiteit ontstaat niet bij toeval en we
heben het niet slechts over complexe structuren die door
natuurkundige processen kunnen ontstaan.
De complexiteit van levende wezens en biologische systemen is dan
ook niet door toeval ontstaan, maar door allerlei causale processen,
waar "Struggle for life" en "survival of the fittest" er twee van
zijn. Wij weten niet of het toeval is dat ons heelal ontstaan is.
Ok zeker, op zich een betere verklaring als de soortverandering door
natuurkundige processen zouden zijn te verklaren. Maar helaas is dit
niet zo.
Ja, dat vind jij wel jammer natuurlijk, je zou veel liever in evolutie
willen geloven.
--
victor
Typhoon
2009-04-10 12:41:59 UTC
Permalink
Post by victor
Post by Typhoon
.
Post by Paul H.
Post by Typhoon
Complexiteit ontstaat niet bij toeval en we
heben het niet slechts over complexe structuren die door
natuurkundige processen kunnen ontstaan.
De complexiteit van levende wezens en biologische systemen is dan
ook niet door toeval ontstaan, maar door allerlei causale processen,
waar "Struggle for life" en "survival of the fittest" er twee van
zijn. Wij weten niet of het toeval is dat ons heelal ontstaan is.
Ok zeker, op zich een betere verklaring als de soortverandering door
natuurkundige processen zouden zijn te verklaren. Maar helaas is dit
niet zo.
Ja, dat vind jij wel jammer natuurlijk, je zou veel liever in evolutie
willen geloven.
Het is helaas voor mensen die in die onwetenschappelijke theorie willen
blijven geloven. Wat anders?
--
Typhoon
Paul H.
2009-04-01 21:09:32 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by Paul H.
Post by Typhoon
Post by Tom
Post by Typhoon
De kleinste bacterie vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen
is
dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren
naar
die
bacterie. - Lynn Margulis, hoogleraar biologie.
Dat zal best. In ettelijke miljoenen jaren zal die overgang wel gemaakt
zijn van aminozuur naar bacterie, of van aminozuur naar andere eencellige
diertjes. Die sprong is in ieder geval geen bewijs dat er een God bestaat
die er veel korter over heeft gedaan, en/of het allemaal heeft bedacht.
Er zijn zoveel dingen die men niet wetenschappelijk kan bewijzen maar
toch bestaan en kunnen. In iedergeval is toeval uitgesloten hoe het ook
gaat en hoe je het ook bekijkt.
Hoe weet jij dat? In ieder geval sluit jouw stelling het toevallig
altijd al  bestaan van jouw God uit.
Nou??? Hoe weet je dat? En begrijp ik goed dat je het stilzwijgend met
me eens bent dat jouw stelling het toevallig altijd al bestaan hebben
van jouw God uitsluit?
Post by Typhoon
Post by Paul H.
Post by Typhoon
Complexiteit ontstaat niet bij toeval en we
heben het niet slechts over complexe structuren die door natuurkundige
processen kunnen ontstaan.
De complexiteit van  levende wezens en biologische systemen is dan ook
niet door toeval ontstaan, maar door allerlei causale processen, waar
"Struggle for life" en "survival of the fittest" er twee van zijn. Wij
weten niet of het toeval is dat ons heelal ontstaan is.
Ok zeker, op zich een betere verklaring als de soortverandering door
natuurkundige processen zouden zijn te verklaren.
Ik begrijp niet wat je bedoelt.
Post by Typhoon
Maar helaas is dit niet zo.
Wat is niet zo?
Post by Typhoon
Het is enkel een verklaring hoe levensvormen zich kunnen *aanpassen* en
variëren maar niet hoe bij toevallige mutaties geheel nieuwe soorten kunnen
ontstaan.
Geheel nieuwe soorten ontstaan niet door een paar toevallige mutaties,
maar door een langduring proces over vele duizenden generaties. Naast
het voorkomen van mutaties spelen daar "struggle for life" en
"survival of the fittest" een rol.
Post by Typhoon
Om nu maar heel veel tijd hier tegenaan te smijten (miljoenen
jaren) met daarbij heel veel willekeur kan gewoon niet werken omdat dit geen
duidelijk omschreven natuurkundig proces is.
Hoezo kan dat niet werken? Wat is er precies niet duidelijk
omschreven? Ganzenbord zou analoog ook niet duidelijk omschreven zijn
omdat de uitkomsten van de dobbelstenen niet van tevoren voorspeld
kunnen worden. Betekent dat nou, dat ganzenbord een onmogelijk
spelletje is dat niet kan bestaan?

Een proces als evolutie, met willekeurige mutaties, struggle for life
en survival of the fittest kan ik gemakkelijk in een computer
simuleren.
Post by Typhoon
Daarom dat ik de evolutie-theorie afserveer als pseudo-wetenschappelijk.
(sorry voor alle gelovigen)
Het spijt me, maar dat afserveren gaat je niet goed af. Je hebt weinig
valide argumenten tot je beschikking.

Groet,

Paul.
Typhoon
2009-04-10 12:55:37 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by Paul H.
Post by Typhoon
Post by Tom
Post by Typhoon
De kleinste bacterie vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen
is
dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren
naar
die
bacterie. - Lynn Margulis, hoogleraar biologie.
Dat zal best. In ettelijke miljoenen jaren zal die overgang wel gemaakt
zijn van aminozuur naar bacterie, of van aminozuur naar andere eencellige
diertjes. Die sprong is in ieder geval geen bewijs dat er een God bestaat
die er veel korter over heeft gedaan, en/of het allemaal heeft bedacht.
Er zijn zoveel dingen die men niet wetenschappelijk kan bewijzen maar
toch bestaan en kunnen. In iedergeval is toeval uitgesloten hoe het ook
gaat en hoe je het ook bekijkt.
Hoe weet jij dat? In ieder geval sluit jouw stelling het toevallig
altijd al bestaan van jouw God uit.
Post by Typhoon
Nou??? Hoe weet je dat? En begrijp ik goed dat je het stilzwijgend met
me eens bent dat jouw stelling het toevallig altijd al bestaan hebben
van jouw God uitsluit?
Verkeerd begrepen, verwacht ook niet anders.
Post by Typhoon
Post by Paul H.
Post by Typhoon
Complexiteit ontstaat niet bij toeval en we
heben het niet slechts over complexe structuren die door natuurkundige
processen kunnen ontstaan.
De complexiteit van levende wezens en biologische systemen is dan ook
niet door toeval ontstaan, maar door allerlei causale processen, waar
"Struggle for life" en "survival of the fittest" er twee van zijn. Wij
weten niet of het toeval is dat ons heelal ontstaan is.
Ok zeker, op zich een betere verklaring als de soortverandering door
natuurkundige processen zouden zijn te verklaren.
Ik begrijp niet wat je bedoelt.
Dat weet je wel, de theorie is geen natuurkundig proces.
Post by Typhoon
Maar helaas is dit niet zo.
Wat is niet zo?
Post by Typhoon
Het is enkel een verklaring hoe levensvormen zich kunnen *aanpassen* en
variëren maar niet hoe bij toevallige mutaties geheel nieuwe soorten
kunnen ontstaan.
Geheel nieuwe soorten ontstaan niet door een paar toevallige mutaties,
maar door een langduring proces over vele duizenden generaties. Naast
het voorkomen van mutaties spelen daar "struggle for life" en
"survival of the fittest" een rol.

Maak er maar weer een leuk verhaal van.
Maar geheel nieuwe soorten ontstaan niet op die manier, alleen maar wat
relatieve kleine aanpassingen omdat de leefomstandigheden nu eenmaal
wat kunnen verschillen. Deze mogelijkheden zitten in hun genetische
database opgeslagen.
Post by Typhoon
Om nu maar heel veel tijd hier tegenaan te smijten (miljoenen
jaren) met daarbij heel veel willekeur kan gewoon niet werken omdat dit geen
duidelijk omschreven natuurkundig proces is.
Hoezo kan dat niet werken? Wat is er precies niet duidelijk
omschreven? Ganzenbord zou analoog ook niet duidelijk omschreven zijn
omdat de uitkomsten van de dobbelstenen niet van tevoren voorspeld
kunnen worden. Betekent dat nou, dat ganzenbord een onmogelijk
spelletje is dat niet kan bestaan?

Met een ganzenborg kun je niet kaarten.
Zo kan een muis ook geen ezel worden.

Een proces als evolutie, met willekeurige mutaties, struggle for life
en survival of the fittest kan ik gemakkelijk in een computer
simuleren.

Ja, en dan verschijnen er natuurlijk geheel vanzelf andere creaturen cq
soorten.
Wat ze wel kunnen simuleren zijn de normale aanpassingen die door
natuurlijke omstandigheden kunnen optreden.
Post by Typhoon
Daarom dat ik de evolutie-theorie afserveer als pseudo-wetenschappelijk.
(sorry voor alle gelovigen)
Het spijt me, maar dat afserveren gaat je niet goed af. Je hebt weinig
valide argumenten tot je beschikking.

Ik wil helemaal niemand afserveren, daar heb ik niet voor geleerd. Heb het
juist afgeleerd.
--
Typhoon
karlos
2009-03-30 20:10:15 UTC
Permalink
Post by Typhoon
De kleinste bacterie vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen is dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren naar die
bacterie. - Lynn Margulis, hoogleraar biologie.
Maar Johan weet natuurlijk niet wat Lynn Margulis dan verder schrijft
in haar boek 'The Symbiotic Planet'. Want hij kent alleen die uit de
context gehaalde quote.
Want daarna legt ze precies bladzijden lang uit hoe je van de simpele
verbindingen van Miller, over autokatalytische systemen, lyposomen,
membramen, RNA enz komt tot protisten. En ze besluit haar hoofdstuk
met: "en de rest is geschiedenis - althans mijn visie op geschiedenis".
Hoor je goed wat Lynn Margulis werkelijk zegt nadat ze de overgang van
de simpele aminozuren van Miller tot aan de protisten uit de doeken
deed: de rest is geschiedenis. Evolutiegeschiedenis.
--
VG
Karlos
Typhoon
2009-03-31 16:04:00 UTC
Permalink
Post by Typhoon
De kleinste bacterie vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze
eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen is dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren naar die
bacterie. - Lynn Margulis, hoogleraar biologie.
Maar Johan weet natuurlijk niet wat Lynn Margulis dan verder schrijft in
haar boek 'The Symbiotic Planet'. Want hij kent alleen die uit de context
gehaalde quote.
Daar is niet veel uit de context te halen, haar conclusie is duidelijk.
Want daarna legt ze precies bladzijden lang uit hoe je van de simpele
verbindingen van Miller, over autokatalytische systemen, lyposomen,
"en de rest is geschiedenis - althans mijn visie op geschiedenis".
Hoor je goed wat Lynn Margulis werkelijk zegt nadat ze de overgang van de
simpele aminozuren van Miller tot aan de protisten uit de doeken deed: de
rest is geschiedenis. Evolutiegeschiedenis.
Die is mislukt, het Miller experiment.
--
Typhoon
karlos
2009-03-31 18:17:23 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by Typhoon
De kleinste bacterie vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen is dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren naar die
bacterie. - Lynn Margulis, hoogleraar biologie.
Maar Johan weet natuurlijk niet wat Lynn Margulis dan verder schrijft in
haar boek 'The Symbiotic Planet'. Want hij kent alleen die uit de context
gehaalde quote.
Daar is niet veel uit de context te halen, haar conclusie is duidelijk.
Want daarna legt ze precies bladzijden lang uit hoe je van de simpele
verbindingen van Miller, over autokatalytische systemen, lyposomen,
"en de rest is geschiedenis - althans mijn visie op geschiedenis".
Hoor je goed wat Lynn Margulis werkelijk zegt nadat ze de overgang van de
simpele aminozuren van Miller tot aan de protisten uit de doeken deed: de
rest is geschiedenis. Evolutiegeschiedenis.
Die is mislukt, het Miller experiment.
Hoezo? Het toonde aan dat essentiële bouwstenen van het leven kunnen
ontstaan in aardse omstandigheden. Wat is er dan mislukt?
En had je Margulis echt gelezen ipv gepapegaaid dan had je ook het
vervolg geweten. (Margulis is de celbiologe die ons inzicht gaf in het
ontstaan van de eukaryotische cel). In haar betoog waaruit je quote
kwam behandelt ze de lange weg van eenvoudige bouwstenen tot de
eenvoudige eerste cel.
Maar jij doet liever aan quote mining, alsof wij idioten zijn.
--
VG
Karlos
JohnDoe
2009-04-01 07:09:45 UTC
Permalink
On Tue, 31 Mar 2009 18:04:00 +0200, "Typhoon"
Post by Typhoon
Post by Typhoon
De kleinste bacterie vertoont meer overeenkomst met mensen dan Stanley
Millers mengsels van scheikundige verbindingen, omdat ze deze eigenschappen
van het systeem reeds bezit. De overgang van een bacterie naar mensen is dus
een kleinere sprong dan de overgang van een mengsel van aminozuren naar die
bacterie. - Lynn Margulis, hoogleraar biologie.
Maar Johan weet natuurlijk niet wat Lynn Margulis dan verder schrijft in
haar boek 'The Symbiotic Planet'. Want hij kent alleen die uit de context
gehaalde quote.
Daar is niet veel uit de context te halen, haar conclusie is duidelijk.
Want daarna legt ze precies bladzijden lang uit hoe je van de simpele
verbindingen van Miller, over autokatalytische systemen, lyposomen,
"en de rest is geschiedenis - althans mijn visie op geschiedenis".
Hoor je goed wat Lynn Margulis werkelijk zegt nadat ze de overgang van de
simpele aminozuren van Miller tot aan de protisten uit de doeken deed: de
rest is geschiedenis. Evolutiegeschiedenis.
Die is mislukt, het Miller experiment.
Wat is er mislukt aan het Miller experiment? Let wel, het doel van dat
experiment was niet om leven uit niets te scheppen. Sterker nog,
Miller en Urey hebben zelf maatregelen genomen die leven, als dat al
ontstaan was, vernietigd zou hebben om vervuiling van buitenaf te
voorkomen.
JayJBee
2009-03-30 20:12:37 UTC
Permalink
Post by Tom
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Er zijn in ieder geval meer aanwijzingen (o.a. de experimenten van Miller)
dat aminozuren en andere basisvoorwaarden voor biologisch, organisch leven
(RNA) in de oersoep gedurende lange tijd zijn ontstaan dan dat er
aanwijzingen zijn voor het feitelijke bestaan van een creator of een
goddelijke intelligentie wiens handelingen (en: welke handelingen?) hebben
--------------------------------------
Post by Tom
geleid tot het ontstaan van leven op aarde. RNA-vorming is aangetoond (zij
het nog lang niet afdoende);
het bestaan van God nog steeds niet.
We weten nog niets, maar dat is beter dan toegeven dat je niets weet...


JayJBee
"Doe nog eens een poging, zou ik zeggen"
Post by Tom
Tom.
Superkees
2009-03-30 13:00:27 UTC
Permalink
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
--
  Wie alles begrijpt, die alles vergeeft...
  ____________________  
   >> NIGHTWATCHER <<  
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
Nog makkelijker is stoppen met zoeken en geloven dat God bestaat. Maar
dan wordt het meteen wel weer lastig.

Maar voor de onderbouwing van de evolutietheorie is het minstens zo
interessant hoe chimpansee en mens uit de gemeenschappelijke voorouder
zijn ontstaan.

En het is nog maar de vraag wat onderzoek op Mars er positief aan gaat
bijdragen.
J. J. Lodder
2009-03-31 06:29:33 UTC
Permalink
Post by Superkees
Nog makkelijker is stoppen met zoeken en geloven dat God bestaat. Maar
dan wordt het meteen wel weer lastig.
Maar voor de onderbouwing van de evolutietheorie is het minstens zo
interessant hoe chimpansee en mens uit de gemeenschappelijke voorouder
zijn ontstaan.
En het is nog maar de vraag wat onderzoek op Mars er positief aan gaat
bijdragen.
Je zoekt je strooien mannen wel erg ver tegenwoordig,

Jan
Ximinez
2009-03-30 17:41:22 UTC
Permalink
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Dat is misschien wel net zo maf als gewoon in een god geloven.

X.
Typhoon
2009-03-30 17:57:28 UTC
Permalink
Post by Ximinez
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Dat is misschien wel net zo maf als gewoon in een god geloven.
Maf ben je alleen als je een verkeerd beeld hebt van god.
Aangezien er heel wat beelden/voorstellingen van een god zijn,
kan dit inderdaad zo overkomen. Maar zo is het natuurlijk niet.
--
Typhoon
Sietse Vliegen
2009-03-30 22:43:39 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Dat is misschien wel net zo maf als gewoon in een god geloven.
Maf ben je alleen als je een verkeerd beeld hebt van god.
Maar jij hebt natuurlijk wel het goede beeld. Gelukkig maar.

Sietse
Typhoon
2009-03-31 15:37:33 UTC
Permalink
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Dat is misschien wel net zo maf als gewoon in een god geloven.
Maf ben je alleen als je een verkeerd beeld hebt van god.
Maar jij hebt natuurlijk wel het goede beeld. Gelukkig maar.
Dat wil ik niet beweren want geen mens heeft hem gezien.
Maar toch is het mogelijk hem tot zekere hoogte te kunnen waarnemen.
--
Typhoon
Sietse Vliegen
2009-03-31 16:19:02 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Dat is misschien wel net zo maf als gewoon in een god geloven.
Maf ben je alleen als je een verkeerd beeld hebt van god.
Maar jij hebt natuurlijk wel het goede beeld. Gelukkig maar.
Dat wil ik niet beweren want geen mens heeft hem gezien.
Kom kom, niet zo bescheiden. Er wordt volop gehallucineerd.
Post by Typhoon
Maar toch is het mogelijk hem tot zekere hoogte te kunnen waarnemen.
Tuurlijk. Mag ik raden? Komt er een heilig boek aan te pas?

Sietse
Typhoon
2009-04-01 17:04:38 UTC
Permalink
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Dat is misschien wel net zo maf als gewoon in een god geloven.
Maf ben je alleen als je een verkeerd beeld hebt van god.
Maar jij hebt natuurlijk wel het goede beeld. Gelukkig maar.
Dat wil ik niet beweren want geen mens heeft hem gezien.
Kom kom, niet zo bescheiden. Er wordt volop gehallucineerd.
Goed, dat laat ik aan jou over. Veel prezier ermee!
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Maar toch is het mogelijk hem tot zekere hoogte te kunnen waarnemen.
Tuurlijk. Mag ik raden? Komt er een heilig boek aan te pas?
Dat hoeft niet per see,
want je kunt hem ook waarnemen om ons heen in de natuur.
--
Typhoon
Jawade
2009-04-01 17:23:08 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Dat is misschien wel net zo maf als gewoon in een god geloven.
Maf ben je alleen als je een verkeerd beeld hebt van god.
Maar jij hebt natuurlijk wel het goede beeld. Gelukkig maar.
Dat wil ik niet beweren want geen mens heeft hem gezien.
Kom kom, niet zo bescheiden. Er wordt volop gehallucineerd.
Goed, dat laat ik aan jou over. Veel prezier ermee!
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Maar toch is het mogelijk hem tot zekere hoogte te kunnen waarnemen.
Tuurlijk. Mag ik raden? Komt er een heilig boek aan te pas?
Dat hoeft niet per see,
want je kunt hem ook waarnemen om ons heen in de natuur.
Wat ik waarneem in de natuur om ons heen is wel evolutie, maar zeker
geen god.
--
Met vriendelijke groeten, Jawade. Kolibrie Software Tools:
http://jawade.nl/ 1 april: HexEditor, Diskeditors met MBR-rebuilders!
Bootmanager (+Vista +Linux +Engels), ClrMBR, SDir(DIRsize), POP3lezer,
Console-filebrowser, Kalender, Webtellers en IP-log, USB-stick tester.
Typhoon
2009-04-10 12:56:29 UTC
Permalink
Op Woensdag 1 April 2009 19:04:38 +0200, schreef Typhoon
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve
levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Dat is misschien wel net zo maf als gewoon in een god geloven.
Maf ben je alleen als je een verkeerd beeld hebt van god.
Maar jij hebt natuurlijk wel het goede beeld. Gelukkig maar.
Dat wil ik niet beweren want geen mens heeft hem gezien.
Kom kom, niet zo bescheiden. Er wordt volop gehallucineerd.
Goed, dat laat ik aan jou over. Veel prezier ermee!
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Maar toch is het mogelijk hem tot zekere hoogte te kunnen waarnemen.
Tuurlijk. Mag ik raden? Komt er een heilig boek aan te pas?
Dat hoeft niet per see,
want je kunt hem ook waarnemen om ons heen in de natuur.
Wat ik waarneem in de natuur om ons heen is wel evolutie, maar zeker
geen god.
Nee, natuurlijk niet, een bakker zit ook niet in z'n brood.
--
Typhoon
Jawade
2009-04-10 16:32:57 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Op Woensdag 1 April 2009 19:04:38 +0200, schreef Typhoon
Post by Typhoon
Dat hoeft niet per see,
want je kunt hem ook waarnemen om ons heen in de natuur.
Wat ik waarneem in de natuur om ons heen is wel evolutie, maar zeker
geen god.
Nee, natuurlijk niet, een bakker zit ook niet in z'n brood.
Je spreekt jezelf weer eens gigantisch tegen.
--
Met vriendelijke groeten, Jawade. Kolibrie Software Tools:
http://jawade.nl/ 1 april: HexEditor, Diskeditors met MBR-rebuilders!
Bootmanager (+Vista +Linux +Engels), ClrMBR, SDir(DIRsize), POP3lezer,
Console-filebrowser, Kalender, Webtellers en IP-log, USB-stick tester.
Sietse Vliegen
2009-04-01 21:50:15 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Dat is misschien wel net zo maf als gewoon in een god geloven.
Maf ben je alleen als je een verkeerd beeld hebt van god.
Maar jij hebt natuurlijk wel het goede beeld. Gelukkig maar.
Dat wil ik niet beweren want geen mens heeft hem gezien.
Dus wellicht heb jij een verkeerd beeld, en bent derhalve maf?
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Kom kom, niet zo bescheiden. Er wordt volop gehallucineerd.
Goed, dat laat ik aan jou over. Veel prezier ermee!
Hm.. bij nader inzien vermoed ik dat je beeld toch niet uit eigen
hallucinatie afkomstig is, maar van hearsay en goedgelovigheid.
Niet dat dat wat uitmaakt, want ook die zijn feilbaar, en kunnen dus
een verkeerd beeld geven, oftewel (in jouw termen) mafheid.
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Maar toch is het mogelijk hem tot zekere hoogte te kunnen waarnemen.
Tuurlijk. Mag ik raden? Komt er een heilig boek aan te pas?
Dat hoeft niet per see,
want je kunt hem ook waarnemen om ons heen in de natuur.
Waar dan precies? In de graafwesp misschien? Hij is toch liefde?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijenwolf_(wesp) Citaat:
Als ze een bij heeft gevonden, blijft ze boven de bij hangen tot het
juiste moment daar is om aan te vallen. Dan stort de wesp zich op de
bij, en met haar poten grijpt ze de bij vast. Gelijk geeft de wesp de
bij een verlammende steek, en perst het gif door het lichaam van de
bij, waarbij de eventuele nectar ook uit de mond van de bij komt,
welke de wesp opdrinkt. Zo legt de wesp een aantal van deze verlamde
bijen in haar nest, en legt op een ervan een eitje. Het nest bestaat
uit een gang waaraan een aantal kamers liggen, voor iedere larve één.
Wanneer het eitje uitkomt, eet de larve de bijen een voor een op.
Omdat deze niet zijn gedood maar zijn verlamd, zijn deze nog vers en
worden levend gegeten.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Graafwesp

Zijn liefde geldt niet alleen bijen, welpjes,
http://leeuwenliefde.notlong.com
en andere schepsels, maar hij bemint ook in het groot:
http://science.nasa.gov/headlines/y2002/28jan_extinction.htm

Zo maar een paar voorbeeldjes van de Onnoembare Liefde Gods.

Sietse
Typhoon
2009-04-10 13:10:07 UTC
Permalink
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Post by Ximinez
Post by "NachtWacht"
Dat alle leven op aarde (en wie weet waar nog meer) uiteindelijk
van zeer primitieve levensvormen afkomt, is in de wetenschap nu
wel duidelijk. Maar hoe ontstonden dan die primitieve levensvormen?
Dat weten we nog steeds niet. Er zijn echter verschillende
mogelijkheden. Het kan zijn dat primitieve levensvormen op veel
plaatsen in het heelal voorkomen, en onder barre omstandigheden
kunnen gedijen, zo ook op aarde in zijn "jeugd". Het kan ook zijn
dat primitieve levensvormen ontstaan zijn uit dode materie, in
unieke omstandigheden. Persoonlijk geloof ik meer in de eerste
optie, het lijkt mij dat het leven altijd al een onderdeed is
geweest van het geheel. We zullen er ongetwijfeld achter komen,
onderzoek op Mars helpt daar bij. En, één ding is zeker: Het
zoeken hiernaar is heel wat makkelijker dan het zoeken naar God.
Dat is misschien wel net zo maf als gewoon in een god geloven.
Maf ben je alleen als je een verkeerd beeld hebt van god.
Maar jij hebt natuurlijk wel het goede beeld. Gelukkig maar.
Dat wil ik niet beweren want geen mens heeft hem gezien.
Dus wellicht heb jij een verkeerd beeld, en bent derhalve maf?
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Kom kom, niet zo bescheiden. Er wordt volop gehallucineerd.
Goed, dat laat ik aan jou over. Veel prezier ermee!
Hm.. bij nader inzien vermoed ik dat je beeld toch niet uit eigen
hallucinatie afkomstig is, maar van hearsay en goedgelovigheid.
Niet dat dat wat uitmaakt, want ook die zijn feilbaar, en kunnen dus
een verkeerd beeld geven, oftewel (in jouw termen) mafheid.
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
Maar toch is het mogelijk hem tot zekere hoogte te kunnen waarnemen.
Tuurlijk. Mag ik raden? Komt er een heilig boek aan te pas?
Dat hoeft niet per see,
want je kunt hem ook waarnemen om ons heen in de natuur.
Waar dan precies? In de graafwesp misschien? Hij is toch liefde?
Als ze een bij heeft gevonden, blijft ze boven de bij hangen tot het
juiste moment daar is om aan te vallen. Dan stort de wesp zich op de
bij, en met haar poten grijpt ze de bij vast. Gelijk geeft de wesp de
bij een verlammende steek, en perst het gif door het lichaam van de
bij, waarbij de eventuele nectar ook uit de mond van de bij komt,
welke de wesp opdrinkt. Zo legt de wesp een aantal van deze verlamde
bijen in haar nest, en legt op een ervan een eitje. Het nest bestaat
uit een gang waaraan een aantal kamers liggen, voor iedere larve één.
Wanneer het eitje uitkomt, eet de larve de bijen een voor een op.
Omdat deze niet zijn gedood maar zijn verlamd, zijn deze nog vers en
worden levend gegeten.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Graafwesp
Zijn liefde geldt niet alleen bijen, welpjes,
http://leeuwenliefde.notlong.com
http://science.nasa.gov/headlines/y2002/28jan_extinction.htm
Zo maar een paar voorbeeldjes van de Onnoembare Liefde Gods.
Je zegt het zelf, eerst verlamd en daarna opgegeten, zal wel lekker zijn.
Zo'n beest heeft een heel andere besef van leven (of juist helemaal niet)
met daarbij misschien een andere pijngrens.
Hierbij moet ik opmerken dat dieren op zich niet wreed zijn ontworpen
maar het door toedoen van de mens soms zo zijn geworden omdat ze aan
hun nieuwe leefomstandigheden zijn aangepast. Dit hoeft niet perse de
oorspronkelijk bedoeling zijn geweest. De natuur is uit z'n evenwicht en
moet herzien worden.
Als dieren in goede omstandigheden geboren worden en ook opgroeien
zal de natuur zich ook aan deze nieuwe ideale omstandigheden kunnen
aanpassen.

Deze bijbel tekst laat het zien:
(toekomst muziek)

(Jesaja 11:6-9) 6 En de wolf zal werkelijk een poosje bij het mannetjeslam
vertoeven, en bij het bokje zal de luipaard zelf zich neerleggen, en het
kalf en de jonge leeuw met manen en het weldoorvoede dier alle bij elkaar;
en een kleine jongen nog maar zal leider over ze zijn. 7 Ja, de koe en de
beer zullen weiden; samen zullen hun jongen neerliggen. En zelfs de leeuw
zal stro eten net als de stier. 8 En de zuigeling zal stellig spelen bij het
hol van de cobra; en op de lichtopening van een giftige slang zal een
gespeend kind werkelijk zijn eigen hand leggen. 9 Men zal generlei kwaad
doen noch enig verderf stichten op heel mijn heilige berg; want de aarde zal
stellig vervuld zijn van de kennis van Jehovah, zoals de wateren ook de zee
bedekken.

Die beesten zullen zich aan nieuwe omstandigheden aanpassen.
(let wel niet evolueren)
Misschien wel gemodificeerd worden en daar is geen evolutie-theorie voor
nodig.
--
Typhoon
Sietse Vliegen
2009-04-10 14:38:35 UTC
Permalink
[...]
Post by Typhoon
Post by Sietse Vliegen
Post by Typhoon
want je kunt hem ook waarnemen om ons heen in de natuur.
Waar dan precies? In de graafwesp misschien? Hij is toch liefde?
Als ze een bij heeft gevonden, blijft ze boven de bij hangen tot het
juiste moment daar is om aan te vallen. Dan stort de wesp zich op de
bij, en met haar poten grijpt ze de bij vast. Gelijk geeft de wesp de
bij een verlammende steek, en perst het gif door het lichaam van de
bij, waarbij de eventuele nectar ook uit de mond van de bij komt,
welke de wesp opdrinkt. Zo legt de wesp een aantal van deze verlamde
bijen in haar nest, en legt op een ervan een eitje. Het nest bestaat
uit een gang waaraan een aantal kamers liggen, voor iedere larve één.
Wanneer het eitje uitkomt, eet de larve de bijen een voor een op.
Omdat deze niet zijn gedood maar zijn verlamd, zijn deze nog vers en
worden levend gegeten.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Graafwesp
Zijn liefde geldt niet alleen bijen, welpjes,
http://leeuwenliefde.notlong.com
http://science.nasa.gov/headlines/y2002/28jan_extinction.htm
Zo maar een paar voorbeeldjes van de Onnoembare Liefde Gods.
Je zegt het zelf, eerst verlamd en daarna opgegeten, zal wel lekker zijn.
Zo'n beest heeft een heel andere besef van leven (of juist helemaal niet)
met daarbij misschien een andere pijngrens.
Misschien ook niet, of misschien zelfs lager dan wij.
En zo'n leeuw doodt die zijn welpjes door Gods liefde?
Post by Typhoon
Hierbij moet ik opmerken dat dieren op zich niet wreed zijn ontworpen
maar het door toedoen van de mens
De misantropische inslag van je geloof steekt z'n
macabere kop weer eens op. Evenals het antropocentrische
beeld van de "schepping", dat daar bij hoort.
Post by Typhoon
soms zo zijn geworden omdat ze aan
hun nieuwe leefomstandigheden zijn aangepast.
Daar heb je bewijzen voor, of op z'n minst aanwijzingen?
Hoe, wanneer, en waardoor precies dat is gebeurd?
De gangbare wetenschap, met name dateringstechnieken,
zul je hierbij ongetwijfeld aan de kant moeten schuiven.
Want de mens komt nog maar net kijken.
Die heeft met zijn zondige gedrag dus geen
gorgonopside of T-Rex kunnen laten omvormen tot roofdier.
Dus al die schildpadden, schaaldieren, stekelvarkens, en andere
aanpassingen tegen het opgegeten worden, moeten allemaal
stammen van na de komst van de mens. En die fossielen van
grasetende wolven vinden we ook nog wel. Toch?
Post by Typhoon
Dit hoeft niet perse de
oorspronkelijk bedoeling zijn geweest. De natuur is uit z'n evenwicht en
moet herzien worden.
Als dieren in goede omstandigheden geboren worden en ook opgroeien
zal de natuur zich ook aan deze nieuwe ideale omstandigheden kunnen
aanpassen.
(toekomst muziek)
(Jesaja 11:6-9) 6 En de wolf zal werkelijk een poosje bij het mannetjeslam
vertoeven, en bij het bokje zal de luipaard zelf zich neerleggen, en het
kalf en de jonge leeuw met manen en het weldoorvoede dier alle bij elkaar;
en een kleine jongen nog maar zal leider over ze zijn. 7 Ja, de koe en de
beer zullen weiden; samen zullen hun jongen neerliggen. En zelfs de leeuw
zal stro eten net als de stier. 8 En de zuigeling zal stellig spelen bij het
hol van de cobra; en op de lichtopening van een giftige slang zal een
gespeend kind werkelijk zijn eigen hand leggen. 9 Men zal generlei kwaad
doen noch enig verderf stichten op heel mijn heilige berg; want de aarde zal
stellig vervuld zijn van de kennis van Jehovah, zoals de wateren ook de zee
bedekken.
Die beesten zullen zich aan nieuwe omstandigheden aanpassen.
(let wel niet evolueren)
Ze blijven angels, giftanden, en carnivorengebitten houden, maar ze
eten allemaal fruit en gras? Of evolueren ze toch? Als jouw god zo
goed kan toveren, kan hij vast ook voor evolutie zorgen.
Maar de hamvraag is natuurlijk, waarom jij gelooft wat iemand
onder de naam Jesaja ooit heeft neergepend.
Post by Typhoon
Misschien wel gemodificeerd worden en daar is geen evolutie-theorie voor
nodig.
Nee, als je in toverij gelooft, kun je alles zonder theorie af.

Sietse
Tom
2009-03-31 21:47:21 UTC
Permalink
Post by Typhoon
Dat wil ik niet beweren want geen mens heeft hem gezien.
Maar toch is het mogelijk hem tot zekere hoogte te kunnen waarnemen.
Ja... elk jaar, op 5 december...

Tom.
Lees verder op narkive:
Loading...