Discussion:
Het belangrijkste en meest geniale hoofdstuk: 3 Geluk is afhankelijk van uw gedachten
(te oud om op te antwoorden)
Eliyahu
2010-01-13 12:54:02 UTC
Permalink
Bs'd

Hoe vinden we het ware geluk?

Door God te vrezen en zijn geboden te onderhouden.


Voor de fijnere details betreffende het gelukkig zijn is de volgende
handleiding voor het bereiken van de totale gelukzaligheid
aanbevelenswaardig; hij heet: "De Poort Naar Het Geluk", en is
geschreven door Rabbijn Zelig Pliskin.

De eerste 8 hoofdstukken zijn beschikbaar als engelstalig free e-book
hier: [www.happinessclub.com]

Hier is het derde hoofdstuk, door uw nederige dienaar in het
nederlands vertaald:


3. Geluk is afhankelijk van uw gedachten.

1. Introductie: U creeert uw eigen emotionele wereld.A) “God heeft de mensen recht gemaakt, maar zij zoeken vele
bedenkselen.” Prediker 7:29 “De vele bedenkselen”, aldus zei rabbi
Samson Raphael Hirsch, “zijn de vijanden van ons geluk.”

Zoals Rabbi Simcha Wasserman zegt: “Het leven is simpel, de mensen
zijn ingewikkeld.” Het leven heeft de mogelijkheid van geluk in zich,
maar elk persoon kiest voor hemzelf waar hij aan wil denken en hoe hij
tegen dingen aan wil kijken.

B ) Geluk is een vaardigheid die aangeleerd kan worden. Ten einde deze
vaardigheid onder de knie te krijgen is het nodig om:

* u te concentreren op gedachten die u gelukkig maken in plaats van
gedachten die u ongelukkig maken.
* gebeurtenissen en situaties te waarderen als positief in plaats van
negatief, of op zijn minst de graad van negativiteit te verminderen.
(in plaats van kleine ongemakken te zien als rampen, beschouw ze als
verwaarloosbaar)

C) Het leven van iemand die een positieve houding heeft ten aanzien
van alles wat hem overkomt wordt in Spreuken 15:15 vergeleken met een
leven van constant feest. Zo iemand zijn hele leven is vol van vreugde
en geluk. Zo’n persoon heeft geen speciale situaties nodig om hem
gelukkig te maken. Waar hij ook is, wat hij ook doet; hij vindt dingen
om zich over te verheugen. Hij groeit geestelijk van iedere ervaring
en van elk persoon waar hij mee in contact komt. Het onder de knie
krijgen van deze vaardigheid vereist tijd en moeite, maar het is een
bijzonder goede investering.

D) Wij zelf creeeren de wereld waarin we leven voor een zeer groot
gedeelte. Hoewel er veel gebeurtenissen zijn die wij niet kunnen
beinvloeden en waar we niets aan kunnen veranderen, dat neemt niet weg
dat wij in zeer grote mate de mogelijkheid hebben om onze houding te
bepalen ten aanzien van die situatie, en daardoor zijn onze emotionele
reacties op gebeurtenissen voor een groot gedeelte onder onze
controle. Het is niet realistisch om totale controle te verwachten,
maar iedereen die kalm en vastberaden werkt aan zijn gedachten die zal
in staat zijn om te verbeteren.

E) Een beknopte formule voor geluk luidt: Probeer consequent te denken
aan die gedachten die u gelukkig maken, en u zal gelukkig zijn. Uw
geest is constant bezig met het verwerken van allerlei indrukken en
gedachten die in het brandpunt van uw belangstelling staan. Wanneer u
een bewuste poging doet om uzelf dingen te vertellen die bevorderlijk
zijn voor geluk, dan zal u gelukkig zijn. Het is uw keus. Veel mensen
zijn zich niet bewust wat zij zichzelf constant vertellen, maar door
het bewustworden daarvan zullen zij een grotere controle krijgen.

F) Sommige mensen laten geen enkel terrein van hun leven zo aan het
toeval over als hun gedachten. Waar zij aan denken wordt bepaald in
zo’n verwarde en ongeordende manier dat hun gedachten bijna niet onder
hun controle zijn.

Rabbi Simcha Zissel uit Kelm vergeleek deze gedachten met een
vuilnisbelt: Een hele hoop afval en rommel, en een heel klein beetje
bruikbaar materiaal. Alle lage/slechte/onbruikbare gedachten die er
ook mogen opborrelen in zo iemand zijn hoofd die nemen nemen plaats in
samen met verheven gedachten. Een persoon zijn eerste taak is om te
werken om een goed geordende gedachtenwereld te hebben en bewust te
beslissen waar hij aan zal denken. De vaardigheid om aan die dingen te
denken die u kiest moet aangeleerd worden en het vereist veel oefening
om dit onder de knie te krijgen. Het kan niet in 1 dag geleerd worden,
een lange tijdsperiode is vereist. Het is belangrijk om niets te
forceren, want dan zal het effect het omgekeerde zijn van wat er
beoogd wordt. Benader het onderwerp kalm en wees flexibel. Begin met
een paar minuten per dag te werken aan het beheersen van uw gedachten,
en vergroot dan de tijdsperiode. 1 manier is om te beginnen met denken
aan 1 speciaal onderwerp voor 5 minuten zonder andere gedachten te
laten interrumperen.2. U maakt zelf constant de keuze of u zich zal concentreren op het
positieve of negatieve.

A) Gelukkig zijn kan aangeleerd worden. Hoewel we waarschijnlijk nooit
totale controle kunnen verkrijgen over onze emoties, hebben we veel
meer controle dan de meeste mensen zich realiseren. Onze gedachten
bepalen onze emoties, en we kunnen onze gedachten voor een zeer groot
gedeelte zelf bepalen. Ongeacht hoe een persoon in het leven heeft
gedacht, als hij bereid is om flexibel te zijn dan kan hij leren om te
denken op een manier die hem gelukkig zal maken.

B ) Wij zelf kiezen onze gedachten die ons gelukkig maken of die
gedachten die ons ellende bezorgen. Dit is een bijzonder belangrijk
principe. U kiest uw gedachten. Als u uw gedachten laat gaan over
alles wat er toevallig in uw hoofd opborrelt, dan is dat ook een
keuze. Dan maakt u de keus om passief te zijn en uw geluk te laten
afhangen van automatische reacties in plaats van het initiatief te
nemen en die gedachten te denken die het beste zijn voor u. Het aantal
onderwerpen waar u kan denken is bijna oneindig. Sommige van die
onderwerpen zullen u pijn bezorgen zonder dat u in staat ben om er
iets aan te veranderen. Bijvoorbeeld al de rampen die u in het
verleden overkomen zijn. Andere gedachten zullen u plezier en geluk
bezorgen. Om een gelukkig leven te leiden moet u de tijd die u besteed
aan negatieve gedachten zo klein mogelijk maken, en zoveel mogelijk
denken aan dingen die u gelukkig zullen maken.

C) Vele mensen zijn in dezelfde situatie als iemand die zich constant
zorgen maakt dat hij niets te eten heeft. Iemand komt naar hem toe en
vraagt: “Waarom ben je zo bezorgd? Kom met me mee en dan zal ik je een
grote schat geven die je vader je nagelaten heeft.” Stelt u zich voor
hoe dom iemand moet zijn om te weigeren met die man mee te gaan maar
gewoon doorgaat met zich zorgen te maken.

Even zo dom is iemand die zijn verstand misbruikt door zich te
concentreren op de negatieve aspecten van zijn leven en weigert om
zich te concentreren op de positieve aspecten. Hij kan gemakkelijk
grote schatten vinden als hij maar de benodigde mentale inspanning
levert. Hoe dom is het om je verstand te gebruiken om jezelf miserabel
te maken terwijl je de mogelijkheid hebt om je te concentreren op
positieve dingen en gelukkig te zijn!

D) We herhalen constant boodschappen in ons hoofd. Als die negatief
zijn, zoals bv “Ik ben een mislukkeling”, “De wereld is een
verschrikkelijk oord”, “Er gaat nooit is iets goed”, dan maken we
onszelf miserabel. We hebben de mogelijkheid om bewust een poging te
doen om onszelf positieve berichten te geven, zoals: “Ik heb de
mogelijkheid om te blijven verbeteren”, “De wereld bevat vele
prachtige mogelijkheden”, “Alles wat me overkomt kan ik gebruiken om
geestelijk te groeien”.

Rabbi Israel Salanter benadrukte het belang van het leren van
insperende slogans en teksten en ze constant te herhalen. Beetje bij
beetje zullen ze een positief effekt hebben op onze persoonlijkheid en
emoties.

E) U bezit de mogelijkheid om uw gedachten te bepalen. Zelfs wanneer
uw geest afdwaalt kan u hem weer terugbrengen en concentreren op wat u
wilt.

F) We kunnen geen twee verschillende gedachten tegelijkertijd denken.
Daarom, wanneer negatieve gedachten in u opkomen dan hoeft u niet
tegen hen ten strijde te trekken. Doe een bewuste poging om aan iets
positiefs te denken, en de negatieve gedachten zullen verdwijnen.

Wanneer u uw verstand bezig houdt met denken aan wijsheid, of neutrale
onderwerpen, dan zal u in staat zijn om stress producerende gedachten
te voorkomen. Bijvoorbeeld, als u een toespraak moet geven in het
openbaar en u verteld uzelf uren van tevoren hoe vreselijk het is om
in het openbaar te spreken, dan zal u uzelf nerveus maken. Maar als u
uzelf concentreert op het bestuderen van iets nieuws, of u denkt aan
iets interessants, dan zullen uw stress gevoelens minimaal zijn. Deze
techniek kan gebruikt worden voor elke stress producerende situatie,
zoals een moeilijke persoonlijke confrontatie, een
sollicitatiegesprek, of het wachten in de tandartswachtkamer. Wanneer
uw gedachten zich op iets anders concentreren dan op de
stressproducerende situatie, dan verergert u uw stress niet, en u zou
zich dan zo kunnen verdiepen in dat andere onderwerp, dat u datgene
wat u angst aanjaagt totaal vergeet. Het is beter om het negatieve
waardeoordeel wat u geeft aan de situatie waar u voor vreest om te
zetten in een neutraal, of nog beter een positief oordeel, maar als u
dat moeilijk vind dan is afleiding een goed alternatief.

G) Een mens heeft geen totale controle over zijn gedachten. Vele
gedachten die u liever zou vermijden zullen automatisch in uw hoofd
opkomen. Ze komen bijna spontaan. Maar, wanneer ze eenmaal in uw hoofd
zitten, dan hebt u de mogelijkheid om ze verwijderen door bewust aan
iets anders te denken. Uw algemene belangstelling en houding heeft een
grote invloed op waar u automatisch aan zal denken. Als u een sterke
motivatie en enthousiasme opbouwt voor wijsheid, dan zullen veel van
uw gedachten in dat terrein zijn, en u daarmee bevrijden van een hoop
ongewenste gedachten.

H) Ongeacht waar een persoon zich lichamelijk bevind, hij is in
werkelijkheid daar waar zijn gedachten zijn. Een persoon heeft
constant de keus om verheffende gedachten te denken, of om negatieve
zelfvernietigende gedachten door zijn hoofd te laten spoken.

Hoe oud u zich voelt is voor een zeer groot gedeelte afhankelijk van
uw houding ten aanzien van uzelf. Ouderen kunnen hun vitaliteit
vergroten door zich jong te beschouwen.

Wij praten constant tegen onszelf. We kunnen er voor kiezen om onze
eigen beste vriend te zijn door tegen onszelf te praten met positieve
gedachten, of we kunnen er voor kiezen om onze eigen ergste vijand te
zijn door negatieve gedachten te herhalen.

Het verhaal gaat van een werkman die iedere dag brood met jam van huis
meebracht voor lunch. Zijn collega hoorde hem verzuchten: “Oh nee, het
is WEER jam, ik haat jam!” Zijn collega vroeg hem: “Waarom vraag je je
vrouw niet of ze wat anders op je brood doet?” Het antwoord was: “Mijn
vrouw maakt mijn brood niet klaar, dat doe ik zelf.”Een persoon die
zichzelf miserabel maakt door het constante herhalen van negatieve
gedachtes is net zo dwaas bezig als die werkman met zijn brood met
jam. Hij maakt zichzelf onnodig miserabel.

Een persoon wiens voornaamste gedachten zijn wat er mis is met
hemzelf, of met zijn omgeving, of wat er allemaal wel niet fout zou
kunnen gaan in de toekomst, die denkt niet aan de positieve dingen van
het leven. Zo’n persoon zal ongelukkig zijn. Om van deze neigingen af
te komen moet u uw gedachten bewust concentreren op de goede dingen in
het leven, en op het verkrijgen van geestelijke groei. Als u dit onder
de knie krijgt, dan wint u op twee fronten: Deze gedachten zullen u
gelukkig maken, en u bent verlost van uw negatieve gedachten.

I) Zeg kalm maar vastberaden “Stop!” tegen uzelf wanneer u zich
onnodig concentreert op deprimerende gedachten. Doe dit konsekwent
wanneer ze het lelijke kopje opsteken. Deze gedachten zullen
waarschijnlijk hardnekkiger zijn wanneer u vermoeid, gespannen, of
lichamelijk ziek bent. Maar zelfs dan kan u uzelf zeggen te stoppen.
Zo gauw als u ermee stopt, denk aan iets positiefs.

Indien u zich realiseert dat u een hoop tijd besteedt aan het
overpeinzen van deprimerende zaken, schrijf dan op hoeveel tijd u
verspilt met deze negatieve gedachten. Dit zal u meestal er toe
aanzetten om te verbeteren.3. Uw houding is de sleutelfactor tot uw reactie.

A) Wat u uzelf verteld betreffende een bepaalde situatie dat is wat
bepaald hoe die situatie u emotioneel zal beinvloeden. Uw houding ten
aanzien van een gebeurtenis of situatie is niet gebaseerd op de
objectieve realiteit van die situatie maar op uw subjectieve evaluatie
van die gebeurtenis of situatie.

Vele mensen denken dat de manier waarop zij gebeurtenissen evalueren
(beoordelen) dat dat is hoe die gebeurtenissen in werkelijkheid zijn.
Maar het feit is dat gebeurtenissen, voorvallen, en situaties op het
absoluut objectieve nivo alleen ZIJN. Ze zijn noch goed, noch slecht,
ze zijn alleen maar. Het is de toeschouwer die de situatie beoordeelt
als goed, slecht, of neutraal. Wanneer u eenmaal een sterk besef hebt
van dit feit, dan kan zal u de mogelijkheid hebben om uw negatieve
houdingen te veranderen naar positievere.

Bijvoorbeeld: Stelt u zich voor dat u uw huis in loopt en u vindt de
helft van de muren eruit geslagen. Puin en stof vult uw huis en al het
meubilair is van zijn plaats. Wat is uw houding ten aanzien van deze
situatie? Dat hangt er helemaal van af hoe u deze situatie beoordeelt.
Als vandalen ingebroken hebben en alles moedwillig vernielt hebben,
dan zal u uzelf waarschijnlijk zeggen dat dit vreselijk is, en u zal
heel boos, ontzet, of uit het veld geslagen zijn.

Maar, als u al jaren ervan gedroomd had om uw huis te verbouwen, en nu
bent u eindelijk die plannen aan het uitvoeren, dan zal u
waarschijnlijk blij zijn. Maar in dat geval kan het zijn dat een ander
familielid die helemaal niet op een verbouwing zat te wachten er
helemaal niet blij mee is dat de muren eruit liggen. En zelfs als u uw
huis wilde verbouwen, dan kan het nog zijn dat u geirriteerd bent door
de rommel die de verbouwing met zich mee brengt. Aan de andere kant
kan u opgelucht zijn dat u opgelucht bent omdat u merkt dat u de
rommel beter aankan dan u verwacht had, en dit kan voor u als een les
voor de toekomst dienen dat u beter met problemen om kan gaan dan u
gedacht had.

Maar wat is nou de realiteit van deze situatie? De simpele feiten die
u ziet, namelijk dat de muren eruit liggen. Maar uw emotionele reactie
is volledig gebaseert op uw beoordeling van de situatie. Zelfs als u
begon met de situatie te zien in een zeer ongunstig licht, dan nog kan
u uw reactie en houding veranderen en een positieve manier vinden om
de situatie te beoordelen.

B ) Feiten zijn op zich neutraal. U hebt geen emotionele reacties op
feiten. Uw emotionele reactie wordt altijd bepaald door uw subjectieve
beoordeling van de feiten.

Wanneer u iets beoordeelt als negatief, slecht, vreselijk, een ramp,
dan zal u daarop reageren met negatieve emoties zoals depressie,
woede, vreselijke stress, enz.

Wanneer u denkt dat iets u niet raakt en er apathisch tegenover staat,
dan zal u zich neutraal voelen.

Wanneer u iets beoordeelt als goed voor u dan zal u daarop reageren
met vreugde of blijdschap.

C) Om duidelijk te maken hoe emotionele reacties veroorzaakt worden
door onze beoordelingen, vraag ik de persoon waar ik mee praat hoe hij
gewoonlijk reageert op beledigingen. De meeste mensen zijn van streek
of kwaad wannneer ze beledigd worden. Maar een persoon heeft de
mogelijkheid om op drie verschillende manieren te reageren. Vraag bij
wijze van experiment aan een vriend om tegen jouw te zeggen: “Jij bent
de meest verschrikkelijke persoon die ooit geleefd heeft.” Hoe zou u
zich voelen wanneer u deze woorden hoort van een persoon die het op
een vriendelijke toon glimlachend zegt? Niemand zou zich gekwetst
voelen. Maar, als u aan het solliciteren bent voor een fel begeerde
baan, en de interviewer noemt u een stomme idioot, hoe zou u zich dan
voelen? De meeste mensen zouden zich dan kwaad, geschokt, of
teneergeslagen voelen. Maar, als iemand u een miljoen euro’s aanbied
onder de voorwaarde dat in de eerstkomende 24 uur iemand u moet
beledigen; hoe zou u zich dan voelen wanneer iemand een belediging
naar uw hoofd slingert? Uw emotionele reactie zou dan waarschijnlijk
intense vreugde zijn. Het is niet wat iemand zegt wat u beinvloedt,
maar alleen hoe u het ervaart en beoordeelt. Er zijn altijd drie
basismogelijkheden: U kan een gebeurtenis als neutraal beoordelen, en
dan zal u neutraal zijn. Of u kan een gebeurtenis als negatief
beoordelen, en dan zal u negatieve emoties ervaren. Of u kan een
gebeurtenis als positief beoordelen, en dan zal u positieve emoties
ervaren.

Wanneer u zich volledig realiseert dat de soort van uw emoties bepaalt
wordt door de soort beoordelingen die u geeft aan een situatie, dan
zal u gemotiveerd zijn om positiever te beoordelen en daarmee zal u
een grotere controle over uw emoties verkrijgen. Wij hebben de
mogelijkheid om ons perspectief ten aanzien van gebeurtenissen,
onszelf, en andere mensen te veranderen. Ondanks het feit dat u
automatisch op een bepaalde manier reageert kan u nu uw eerste kijk op
iets als niet vanzelfsprekend aanvaarden en het in een positiever
licht gaan zien. U beschouwde misschien frustrerende situaties als
iets vreselijks, en daarom reageerde u daarop met woede of depressie.
Maar nu kan u frustrerende situaties zien als een uitdaging aan uw
mogelijkheid om dingen in een positief licht te zien. Dat wat u
voorheen mateloos irriteerde kan nu een een ervaring zijn die u
beloont met geestelijke groei. Wanneer u uzelf een nieuwe kijk op de
dingen hebt eigen gemaakt dan zullen uw emoties in overeenstemming
zijn met uw nieuwe kijk.

Het gevolg hiervan is dat we een grote mate van controle over onze
emoties hebben door aan onze gedachten te werken. Grote torah
geleerden door de eeuwen heen hadden een zeer grote controle over hun
emoties omdat ze hun gedachten onder controle hadden. Iedereen die
zegt dat iemand geen grote controle over zijn emoties kan hebben zegt
alleen maar dat hij niet veel controle heeft over waar hij aan denkt
en hoe hij situaties beoordeelt.

D) Leer om onderscheid te maken tussen feiten, conclusies, en
waardeoordelen. Feiten maken u niet gelukkig of ongelukkig. Het is
alleen uw waardeoordeel wat u gelukkig of ongelukkig maakt.
Ongelukkige of bittere mensen hebben de neiging om negatieve
conclusies te trekken zonder voldoende bewijs. Zij nemen voortijdig en/
of onterecht aan dat dingen slecht en schadelijk zijn. Maar zelfs al
zou zo’n conclusie correct zijn, wanneer u een negatief waardeoordeel
vermijdt dan zal u niet emotioneel lijden.

Bijvoorbeeld; als iemand u aan zit te staren terwijl u eet, dan zou u
kunnen denken dat die persoon een negatieve opinie van u heeft, en u
zou zich dan nerveus kunnen voelen. Maar het is heel goed mogelijk dat
hij helemaal niet slecht over u denkt. U heeft onvoldoende bewijs voor
uw veronderstelling. En zelfs als hij negatief denkt over u, dan hebt
u de mogelijkheid om dat gegeven niet als negatief te beoordelen. U
kan tegen uzelf zeggen: “En wat dan nog als hij negatief denkt over
mij? Ik heb daar geen problemen mee.”

E) Wanneer iemand u probeert te dwingen om iets te doen waar u
normaalgesproken leuk vind, dan is het waarschijnlijk dat u een hekel
hebt aan de dwang en niet wil doen wat de persoon van u wil afdwingen.
We kunnen allemaal voorbeelden hiervan bedenken uit ons eigen leven.
Zelfs een kind dat het gewoonlijk leuk vind om met een bepaald stuk
speelgoed te spelen zal willen stoppen om ermee te spelen als iemand
op norse toon tegen hem zegt dat hij ermee moet blijven spelen voor
een bepaalde tijd. Inplaats van te denken: “Het is leuk om hiermee te
spelen” verandert het naar “Ik wil niet gedwongen worden om dingen te
doen.” (dit principe is belangrijk in kinderopvoeding, en indien juist
toegepast kan het vele onnodige problemen voorkomen)

Omgekeerd, ondanks het feit dat u een hekel heeft aan een bepaalde
taak zou u er plezier in kunnen hebben als u weet dat u er een bepaald
voordeel mee behaald, ook al keek u in het verleden niet op die manier
naar die taak.

F) Sommige mensen vragen zich af waarom de rechtvaardigen lijden in
deze wereld. Voor een groot gedeelte is deze vraag gebaseerd op een
misverstand. Vaak is de maatstaf om te meten of iemand het goede leven
leeft of niet de grootte van zijn bankrekening. Als iemand rijkdom
ontbeert wordt er gelijk aangenomen dat hij ongelukkig is. Maar dit is
een enorme denkfout. Een waarlijk rechtvaardig persoon leeft per
definitie een gelukkig leven. Zo’n persoon heeft zich de wetenschap
eigengemaakt dat alles wat er gebeurd in zijn leven ten goede is en
hij leidt een bevredigend leven. Zijn leven is zinvol en heeft een
doel. Zijn hele wezen is toegespitst op geestelijke groei. Hij voelt
ten diepste dat het goede leven is om de will van de Almachtige te
doen, en daarom ervaart hij grote vreugde met iedere goede daad die
hij doet. Zelfs als hij materiele goederen moet ontberen voelt hij
ondanks dat dat zijn leven totaal goed is. Zijn emoties zullen in
overeenstemming zijn met zijn positive kijk op het leven.

G) Onrealistische verwachtingen liggen ten grondslag aan veel van onze
emotionele pijn. We zijn van streek en teleurgesteld wanneer veel van
onze verwachtingen niet bewaarheid worden. Wanneer we geen
onrealistische verwachtingen hebben dan worden we niet zo vaak
teleurgesteld. Zet het is op een rijtje wat u daadwerkelijk kan
verwachten van de wereld. Is het realistisch om te denken dat de
dingen altijd zo gaan als u verwacht? Natuurlijk niet. Wanneer u uw
onrealistische verwachtingen van hoe de dingen moeten zijn opgeeft,
dan zal u zich veel onnodige teleurstellingen besparen.

Hier is een voorbeeld: Wanneer u bij een bushalte arriveert 15 minuten
voordat de bus zou moeten komen, dan bent u niet geirriteerd wanneer
de bus in die 15 minuten niet komt. U had nooit verwacht dat hij dan
zou komen. Maar als de bus 15 minuten te laat is dan zou u heel
geirriteerd kunnen zijn. Maar waarom zou alles gaan zoals u dat graag
wilt? Natuurlijk, het zou heel prettig zijn als alles wel op die
manier zou werken, en het is een goed idee om te werken aan praktische
plannen om dingen te verbeteren, maar geef uw eis op dat alles zou
moeten werken zoals u wilt.

Belangrijke verwachtingspatronen zijn: a: De wereld moet precies zo
zijn als ik dat wil, b: Andere mensen moeten precies zo zijn en doen
als ik dat wil, c: Ik moet kunnen doen en bereiken wat ik maar wil.

Op deze manier opgeschreven kan iedereen zien dat dat onmogelijke
eisen zijn. Geef ze op en u zal uzelf veel frustratie besparen. Vele
huwelijken zouden veel gelukkiger zijn wanneer men zijn onrealistische
eisen en verwachtingen opgeeft. Maak een wijze planning, maar stel
geen eisen.

Stel uw onrealistische eisen ter discussie door uzelf af te vragen:
“Wie heeft mij een garantie gegeven dat de dingen altijd zo zouden
zijn zoals ik dat wil? Op welke natuurwet baseer ik mijn eisen?”

H) Ongeacht het gevaar al dan niet aanwezig in een bepaalde situatie,
uw emotionele reactie wordt bepaald door uw subjectieve beoordeling
van de situatie. Bijvoorbeeld; als iemand u zou vertellen dat een
pakje wat naast uw stoel staat een bom bevat, dan zal u
hoogstwaarschijnlijk bang zijn. Ook als het in werkelijkheid een leeg
pakje is. Omgekeerd, als er naast uw stoel een pakje staat met een
tikkende tijdbom erin die elk moment af kan gaan, en u denkt dat het
een onschuldig pakje is, dan zal u waarschijnlijk kalm en onbezorgd
zijn. De realisatie dat het in alledaagse gebeurtenissen niet de
feiten zijn die u stress, angst, woede, en depressie bezorgen, maar uw
subjectieve beoordeling van een situatie, leert ons dat we onderscheid
moeten maken tussen gepaste en ongepaste angst en bezorgdheid. In
situaties waar bezorgdheid ongewenst is moeten we ons doordringen van
het feit dat we niet in enig werkelijk gevaar zijn, en we ons daarom
geen zorgen hoeven te maken. Blijft u zich afvragen: “Wat is er zo erg
hieraan?”

I) Mensen zeggen vaak: “Hij bezorgde me verdriet” of “Het maakte me
boos” Dit impliceert dat externe factoren de oorzaak waren van hun
emoties en dat zij er zelf niets aan kunnen doen. Maar de feiten zijn
dat externe gebeurtenissen u niet droevig of van streek kunnen maken.
Dat doet u zelf door wat u uzelf verteld over die externe factoren.
Maak u de gewoonte eigen om te zeggen: “Ik maakte mezelf kwaad door
wat ik mezelf vertelde over zijn daden of woorden.” Of “Ik maakte
mezelf van streek door wat ik mezelf mezelf vertelde over wat er
gebeurd is.” Wanneer u op deze manier spreekt dan accepteert u op
uzelf de verantwoordelijkheid voor uw emoties. Die realisatie van uw
eigen verantwoording zal u ertoe aanzetten om uw gedachten en houding
te veranderen van diegene die u ongelukkig maken naar diegenen die u
gelukkig maken.4 U hebt de mogelijkheid om een gebeurtenis of situatie op vele
verschillende manieren te bekijken.

A) Rabbi Yeruchem Levovitch van Mir constateerde een feit dat zeer
zorgvuldig gelezen moet worden. Het punt wat hij te berde brengt is zo
belangrijk voor het onder de knie krijgen van het gelukkig zijn dat
het een aantal malen herlezen moet worden: Wanneer iemand geboren
wordt dan vind hij de wereld in een bepaalde georganiseerde staat.
Wanneer hij opgroeit dan probeert hij zich aan te passen aan de
veronderstellingen die geaccepteerd zijn in de wereld. Hij bekijkt
alles wat er gebeurd vanuit hetzelfde perspectief als alle andere
mensen van zijn generatie. Dit perspectief is in het verleden ontstaan
en wordt door de generaties heen overgedragen. Dit perspectief en de
aannames waar het op berust worden met zulk een vanzelfsprekendheid
aanvaard alsof het natuurwetten zijn die niet veranderd kunnen worden.
Het wordt beschouwd als de realiteit en wordt niet ter discussie
gesteld. Slechts een zeer klein aantal mensen verkrijgen de
noodzakelijke wijsheid om naar de wereld te kijken met complete
objectiviteit. Zij bekijken alle dingen kritisch en proberen de
realiteit te zien zoals het werkelijk is in plaats van het algemeen
aanvaarde gezichtspunt te accepteren. Zij die proberen om de oorsprong
van alle aanvaarde perspectieven te doorgronden zullen de wereld in
een heel ander licht zien dan algemeen aanvaard is.

B ) Ik heb regelmatig gemerkt dat pessimisten tegen optimisten zeggen:
“Jij bent niet realistisch.” Maar dit is een misvatting met ernstige
consequenties. Als een glas groot genoeg is om een halve liter water
te bevatten, en het bevat momenteel een kwart liter, wat is dan de
realiteit? De realiteit is dat het een kwart liter water bevat.
Desalnietemin, sommige zullen zeggen dat het half vol is, en anderen
zullen zeggen dat het half leeg is. Met betrekking tot de realiteit
zijn beide gezichtspunten correct. Maar sommige zijn dankbaar voor het
water wat ze hebben, en anderen kiezen ervoor om geirriteerd te zijn
door het water wat ze niet hebben. Dit bekende voorbeeld gaat op voor
alle aspecten van het leven. Wij kiezen constant waar we ons op zullen
concentreren en hoe we het zullen zien. Het is slecht om onflexibel
alles in een negatief licht te zien, terwijl we ervoor kunnen kiezen
om dingen in een positief licht te zien.

Tegen het eind van de tweede wereld oorlog was Simon Wiesenthal, de
bekende opspoorder van nazi misdadigers, in een concentratiekamp.
Iemand die nieuw binnenkwam had een gebedenboek binnen gesmokkeld, en
Wiesenthal bewonderde zijn moed, want door ontdekking te riskeren
riskeerde hij de doodstraf. Zijn gevoelens sloegen snel om toen hij er
achter kwam dat de dappere smokkelaar het gebedenboek uitleende voor
vijftien minuten, in ruil voor een kwart van het magere dagrantsoen.
De kampbewoners waren half verhongerd, maar waren toch graag bereid
tot de ruil. Na verloop van tijd stierf de eigenaar van het
gebedenboek als eerste, want de grote hoeveelheden soep die hij
binnenkreeg waren te veel voor zijn uitgehongerde lichaam.

Na de oorlog bezocht rabbijn Eliezer Silver het ontheemden kamp voor
een joodse organisatie. Hij verzorgde de gebedsdiensten en sprak
bemoedigende woorden tegen de overlevenden. Nadat hij merkte dat
Wiestenthal niet naar de synagoge kwam besloot de rabbijn om hem op te
zoeken. Simon Wiesenthal beschreef het bezoek als volgt: Die avond
kwam rabbijn Silver me opzoeken. Hij was een kleine man die een
amerikaans legeruniform droeg zonder onderscheidingstekens. Hij had
een kleine witte baard en zijn ogen blonken van grote vriendelijkheid.
Hij moet minstens 75 geweest zijn, maar zijn geest was scherp en zijn
stem klonk jong. Hij legde zijn hand op mijn schouder: “Ze zeggen dat
je boos ben op de Almachtige” zei hij in jiddisch, en hij glimlachte
naar me. Ik zei: “Niet op de Almachtige, maar op 1 van zijn
dienaren.”, en ik vertelde hem wat er voorgevallen was. Hij bleef
glimlachen: “En dat is alles wat je me te zeggen hebt?” “Is dat niet
genoeg rabbi?” vroeg ik hem. “Du dummer (dom oor)” zei hij. “Dus jij
kijkt alleen naar de man die wat nam? Waarom kijk je in plaats daarvan
niet naar de mannen die wat gaven?” Hij gaf me een hand en vertrok. De
volgende dag ging ik naar de gebedsdiensten. Sinds dien heb ik
geprobeerd te onthouden dat er altijd twee kanten zijn aan elk
probleem.

C) Probeer creatief te denken, dan zal u in staat zijn om bekende
situaties en gebeurtenissen in een nieuw licht te zien. Dit zal nieuwe
en positivere emotionele reacties veroorzaken ten aanzien van die
dingen die voorheen ongemak, neerslachtigheid en woede veroorzaakten.
Bijvoorbeeld, het grootbrengen van kinderen kan gezien worden als een
moeilijke, pijnlijke, langetermijn taak. Maar het kan ook beschouwd
worden als een prachtige en opwindende uitdaging: Een mens te vormen,
en te onderwijzen om zijn volle potentieel te benutten. Een ouder met
de eerste opvatting zal het leven zwaar vallen. Een ouder met de
tweede opvatting zal constant grote vervulling vinden.

Gedurenden de tweede wereldoorlog was rabbi Moshe Schwab in Londen
gedurende het bombardement op de stad. Op een keer werd het huis van
zijn familie gebombardeerd toen de familie net de schuilkelder in
gegaan was. Rabbi Schwab vertelde deze gebeurtenis aan rabbijn Eliyahu
Lopian, en beschreef de grote angst die hij voelde gedurende het
bombardement. Rabbi Lopian zei: “Rav Moshe, jij bent zo bevoorrecht
dat je de angst voor de dood heb mogen meemaken.”

D) Wanneer u probeert een goede daad te doen die niet gemakkelijk is,
concentreert u zich dan niet op de problemen ervan. Concentreert u
zich op het feit dat uw beloning voor de goede daad groter zal zijn
naarmater het moeilijker is. Doorzettingsvermogen wanneer u met
problemen geconfronteerd word is verheffend. De problemen waarmee u
geconfronteerd wordt hoeven u niet neerslachtig te maken, maar kunnen
u beter doen voelen.

Toen rabbi Moshe uit Kobrin zeven jaar oud was was er een zware
hongersnood in Litouwen. Arme mensen zwierven van dorp naar dorp op
zoek naar voedsel. Velen van hen verzamelden zich bij het huis van
rabbi Moshe’s moeder, die bereidwillig kookte voor hen. Op een dag,
toen een groot aantal armen naar haar huis kwamen moest ze in ploegen
koken voor hen. Toen sommige van hen ongeduldig werden begon ze te
huilen, want ze deed haar uiterste best voor hen. Haar jonge zoon, de
toekomstige rabbi van Kobrin zei tegen haar: “Waarom zouden die
beledigingen je storen? Helpen die beledigingen je juist niet om de
goede daad met pure intentie te verrichten? Als ze je geprezen hadden
dan dan zou je beloning minder zijn, want misschien deed je dan de
goede daad om hun lofuitingen in ontvangst te kunnen nemen in plaats
van dat je God’s geboden wilde vervullen.”

E) Probeer altijd om iets positiefs te zien in iedere situatie.
Bijvoorbeeld, armoede kan voor veel ontberingen zorgen. Veel arme
mensen verergeren hun problemen door zich gestressed te voelen vanwege
het feit dat ze een last zijn voor degenen die hen ondersteunen. Maar
een arm persoon kan zich ook concentreren op het feit dat hij andere
personen in staat stelt om goede daden te doen. Hij helpt diegenen die
hem onderhouden om de eeuwigheid te verkrijgen.

F) We kunnen de manier anderen ons behandelen op verschillende
manieren bekijken. Waarom zou je een negatieve kijk nemen wanneer je
ook een positieve kijk op de zaken kan hebben? Bijvoorbeeld, wanneer
je ouders je behandelen op een manier die jij passend vind voor iemand
die veel jonger is dan jouw, dan kan je jezelf zeggen dat het
verschrikkelijk is dat ze je als een baby behandelen. Maar je kan het
ook zien als een uiting van je ouders liefde en zorg voor jouw.G) Precies dezelfde baan kan beschouwd worden als saai en als mentaal
belastend, of als een leuke manier om je tijd te besteden. Het hangt
allemaal af van iemand zijn perspectief. Bijvoorbeeld, als je het huis
schoonmaakt omdat je dat moet doen, dan kan je de taak onplezierig
vinden. Maar als je aan het schoonmaken bent voor de shabbat, of om je
ouders te eren, en je waardeert de kans om een goede daad te doen, dan
kan je plezier hebben in wat je doet.

Zelfs zoiets als de afwas doen kan totaal verschillend zijn voor
verschillende mensen. Voor sommigen is het een saaie maar
noodzakelijke taak. Voor anderen kan het een gelegenheid zijn om uit
te rusten van zwaardere lichamelijke arbeid. Voor sommigen is het een
gelegenheid om ongestoord na te denken en te luisteren naar
inspirerende cassettebandjes terwijl hun handen het werk doen. Voor
anderen is het een vernederende last, op hen gebracht door de
omstandigheden. Voor anderen is het een vriendendienst voor familie of
vrienden. Voor anderen is het een gelegenheid om na te denken over
dankbaarheid voor het hebben van goed voedsel. Wat is de realiteit?
Dat is alleen maar dat iemand de afwas doet. Maar hoe het iemand
emotioneel zal raken hangt helemaal af van iemand zijn subjectieve
interpretatie. Iedereen heeft de mogelijkheid om de ene keer op zo’n
manier naar die taak te kijken, en de andere dag op een andere manier.
Gelukkig is hij die in staat is om consequent te denken op een manier
die geluk en geestelijke groei brengt.

H) Het is altijd erg gemakkelijk om je gefrustreerd en miserabel te
voelen wanneer je fouten gemaakt hebt. Maar je kan altijd leren van je
fouten en mislukkingen. Als je ze gebruikt als leerervaringen, dan kan
je ze zien als positief. Ondanks het feit dat je die fouten liever
niet gemaakt zou hebben kan je ze nu zien als een opstapje naar groei.

Iedere keer als Rabbi Rephael of Bershid een fout maakte in het
openbaar, dan was hij heel blij. Hij zag het als een gebeurtenis die
er voor zorgde dat hij niet arrogant werd. Tijdens de gebeden in de
synagoge las hij eens luid de verkeerde passage voor. Terwijl de
meeste mensen zich zouden schamen, zag hij het als een fortuinlijke
gebeurtenis.

I) Wanneer de dingen niet gaan zoals je gewild had, en je merkt dat je
toch nog in staat bent om de situatie te hanteren, gebruik dat dan als
een les om niet overmatig bezorgd te zijn over de uitkomst van
vergelijkbare situaties in de toekomst.

J) Wanneer u midden in de nacht wakker wordt, of u zit lang te wachten
in de wachtkamer van de dokter, koester deze momenten dan als
gelegenheden om na te denken. Een wijs persoon gebruikt deze
gelegenheden om meer te leren over zichzelf en na te denken over
manieren waarop hij zichzelf kan verbeteren.5. U hebt de mogelijkheid om uw negatieve oordelen te veranderen in
positieve.

A) We hebben allemaal onze antwoorden op hoe we het leven in het
algemeen beschouwen. Zelfs een persoon die niet bewust een
gezichtspunt onder woorden heeft gebracht heeft er toch 1. Sommigen
zien het leven als een avontuur vol opwinding en gelegenheden om
dingen te realiseren, terwijl anderen het leven zien als een pijnlijke
ervaring waar je nou eenmaal doorheen moet. Ongeacht van hoe u het
leven in het verleden beschouwt hebt, kan u nu beginnen met een
positievere houding als u bewust een poging doet om op een positieve
manier te denken. Alleen al de realisatie dat het uw keus is kan u een
grote mate van controle geven en u helpen om te verbeteren.

B ) Wanneer u negatieve gedachten over een bepaald probleem met geweld
probeert te verwijderen dan zal u vaak ervaren dat hoe meer u probeert
die gedachten opzij te schuiven, hoe sterker die gedachten zich
ingraven in uw hoofd.

Probeer positieve gedachten niet te forceren; kijk rustig aan en
geleidelijk voor positievere manieren om tegen de dingen aan te
kijken. Het kan helpen om uzelf af te vragen: “Welke positieve manier
van tegen deze zaak aankijken zou zou ik aan iemand anders kunnen
aanbevelen?

C) Wanneer u reageert op een bepaalde situatie of gebeurtenis met
negatieve emoties, (zoals verdriet, woede, of stress) verdeel de
situatie dan in drie delen, of drie stadia:

Stadium 1: De situatie op zich. (zonder enig waardeoordeel)

Stadium 2: Uw houding ten aanzien van de situatie.

Stadium 3: Uw emotionele reactie.

De situatie op zich (stadium 1) veroorzaakt niet uw emotionele
reactie. Het is altijd uw houding ten aanzien van de situatie (stadium
2) die uw emotionele reactie veroorzaakt. Verander uw houding (stadium
2) van negatief naar positief en uw emotionele reactie (stadium 3) zal
veranderen van negatief naar positief. Bedenk wel: De positieve kijk
en waardering moet realistisch en acceptabel zijn voor u persoonlijk.

Ter verduidelijking: Stelt u zich eens voor dat u een hele week geen
post ontvangen hebt, (stadium 1) en u voelt zich hierom kwaad of
bedroeft. (stadium 3) Het niet ontvangen van post is niet wat u
bedroeft of kwaad maakt, uw houding ten aanzien van de situatie
(stadium 2) is de bepalende factor. Wanneer u uzelf verteld dat
niemand om u geeft, en dat dit “bewijst” dat u een “waardeloos”
persoon bent, (stadium 2) dan zal u zich depressief voelen. Maar u
hebt een enorm aantal mogelijkheden voor stadium 2. U kan zich
realiseren dat u een waardevol persoon bent, ook wanneer niemand
anders wat om u geeft. U kan er ook van uitgaan dat er mensen zijn die
om u geven, ook al zijn ze te lui om u te schrijven. U kan ook uw
familie en vrienden het voordeel van de twijfel geven en ze positief
beoordelen in uw gedachten, en er van uitgaan dat ze een goed excuus
hebben waarom ze u nu niet kunnen schrijven. U kan u realiseren dat
het niet ontvangen van post een zeer klein probleem is vergeleken bij
ernstig lijden. Wanneer u zich of een neutrale of een postieve houding
aanmeet in stadium 2 dan zullen de emotionele consequenties (stadium
3) of neutraal of positief zijn, en dit zal u vrijwaren van emotioneel
lijden.

Samenvattend: Telkens wanneer u negatief reageert (stadium 3) ga dan
na wat u uzelf verteld in stadium 2, en probeer dat te veranderen naar
een positieve, of op zijn minst minder negatieve kijk op de zaak.

D) Soms kan u in een pijnlijke situatie verkeren, maar het zal altijd
veel erger kunnen zijn. Misschien als iemand u zegt: “Het had erger
gekund”, dan zal u daar misschien kwaad over zijn, maar als u zich
realiseert dat de situatie erger had kunnen zijn dan zal u beter in
staat zijn om met de situatie om te gaan.

Telkens als de dingen niet gaan zoals u wilt, vraagt u zich dan af:
“Hoe hadden de zaken erger kunnen zijn?”Bijvoorbeeld: Als u beroofd
bent, dan bent u tenminste niet gewond. Als u gewond bent, dan bent u
in elk geval niet vermoord. Als u zich verveelt, dan bent u tenminste
niet in gevaar. Als u geen vette bankrekening hebt, dan bent u in elk
geval niet in schulden. Als u schulden hebt dan wordt u tenminste niet
in elkaar geslagen als u niet op tijd betaald. Als overvloedige
regenval uw plannen in de war stuurt, dan hebt u in elk geval geen
gebrek aan water, wat veel erger is dan uw plannen afzeggen vanwege de
regen. Als u zich geen nieuwe schoenen kan veroorloven, dan hebt u in
elk geval voeten. Als de voedselprijs hoog is, dan is er in elk geval
eten voorradig en kan u er in elk geval iets van kopen.

Sommige beschouwen dit als een erg vreemde manier van tegen de dingen
aankijken. Maar geeft u er de voorkeur aan om u belabberder te voelen
dan strict noodzakelijk is? Wilt u de keus maken om gelukkig te zijn?
Aan klagen ligt de gedachte ten grondslag dat de zaken beter zouden
kunnen zijn. Aan tevredenheid ligt de gedachte ten grondslag dat de
zaken slechter zouden kunnen zijn. In vrijwel alle gevallen zouden de
dingen beter en slechter kunnen zijn. Om gelukkig te zijn moet men
zich constant realiseren dat de zaken erger zouden kunnen zijn.

E) Op latere leeftijd schreef Rabbi Yechezkail Levenstein dat die
situaties die hem in eerste instantie lijden bezorgden uiteindelijk de
oorzaak waren van zijn goed fortuin. We kunnen er nooit zeker van zijn
dat een bepaalde gebeurtenis daadwerkelijk slecht voor ons is. Waarom
zouden we een bepaalde gebeurtenis als slecht beoordelen wanneer het
zich kan ontwikkelen op een manier die duidelijk voordelig is voor
ons?

F) Zelfs een persoon met veel levenservaring en grote controle over
zijn gedachten en emoties zal zien dat in ongewone situaties zijn
eerste reactie vaak negatief zal zijn. Hij kan onmiddelijk zijn
mogelijkheid gebruiken om de situatie objectief te bekijken en zijn
eerste negatieve reactie te herzien. Deze mogelijkheid geeft ons een
grote controle over onze reacties.

Wanneer u in eerste instantie reageert met gedachten die leiden tot
depressie, woede, verbittering, of jaloezie, denk dan niet dat u die
gedachten met u mee moet dragen totdat ze uiteindelijk vanzelf
verdwijnen. Zo gauw als u zich realiseert dat u op een verkeerde
manier reageert, herzie dan uw eerste reactie. Vertel uzelf waarom de
situatie niet zo negatief is als u in eerste instantie dacht. Vertel
uzelf redenen waarom u niet hoeft te blijven denken in patronen die
leiden tot verbittering en woede. De redenen moeten realistisch zijn
voor u. Dit zal volharding vereisen. Sommige mensen doen een
halfslachtige poging gedurende een paar seconden en geven het dan op.
Zij geven het te vlug op. Wij claimen niet dat dit gemakkelijk is voor
iedereen, of dat het in een paar seconden geleerd kan worden. Maar het
is een vaardigheid die aangeleerd kan worden. En net als iedere
vaardigheid vereist het oefening om er goed in te worden. Het helpt om
uw negatieve gedachten op te schrijven en daarna positieven manieren
om naar de situatie te kijken op te schrijven.

G) Een persoon die een gebrek aan flexibiliteit heeft in zijn manieren
om dingen te beoordelen zal hoogstwaarschijnlijk problemen hebben met
het veranderen van zijn kijk op dingen. Hij is zo gewend om dingen op
een bepaalde manier te beoordelen, (en vaak bezorgd die manier hem
onnodige miserie) dat hij zal zeggen dat het onmogelijk is om te
veranderen. De houding van veel mensen is dat hun manier om de dingen
te bekijken is de “realiteit”, en de andere manieren zijn dat niet.
Maar er is geen enkele basis voor die veronderstelling.

Wij propageren niet dat men positief moet kijken naar negatieve dingen
die verandert kunnen worden, want dat is gewoon luiheid. Wij
propageren ook niet dat iemand zich bizar gaat gedragen of dingen gaat
doen die hem schade berokkenen. Wat wij propageren is een positieve
houding die iemand onnodige depressie en ellende zal besparen.

Iedereen heeft ervaringen die zonder dat hij het merkt zijn houding en
perspectief veranderen. Wordt u er bewust van wanneer u zo’n ervaring
hebt, en dan zal u meer vertrouwen krijgen in uw mogelijkheden om de
manier waarop u tegen de dingen aankijkt te veranderen. In het geval
dat u geen positieve manier kan vinden om een situatie te beoordelen,
roep dan de hulp in van iemand anders. Vaak is het voor een
buitenstaander eenvoudiger om de positieve kanten te zien, want hij is
niet zo bevooroordeeld en emotioneel betrokken bij de situatie als u.

H) Er zijn tijden wanneer een persoon zijn hart en verstand op slot
zitten en nieuwe ideeen niet in staat zijn om daarin door te dringen.
In zo’n geval moet een persoon deze ideeen in gedachten houden, en
dan, wanneer hij wat meer ontvankelijk is, dan zullen ze op hun plaats
vallen, en een onderdeel worden van zijn automatische houding ten
aanzien van het leven en gebeurtenissen.6. Kijk naar het leven vanuit het perspectief van de dood.

De beste manier om het juiste perspectief op het leven te krijgen is
om een kerkhof te bezoeken. U hebt misschien problemen, maar dat is
een deel van het leven. Vergeleken bij hen die begraven liggen op het
kerkhof, hoe serieus zijn uw problemen? Probeer om gebeurtenissen in
de juiste verhoudingen te zien. Als u dit niet doet dan zou u met
dezelfde stress nivo’s kunnen reageren op iemand die wat soep morst op
uw broek als dat u zou reageren op het uitbreken van wereldwijde
nucleare oorlog. Wanneer een gebeurtenis u irriteerd, vraagt u zich
dan af: Op een schaal van 1 tot 100, waarbij 100 staat voor
wereldwijde nucleare oorlog, welk nummer zou ik geven aan deze
gebeurtenis? Met deze techniek zullen vele potentieele bergen
verschrompelen tot moleculen.

Rabbi Nachum van Huradna placht te zeggen: “Als ik alreeds gestorven
zou zijn, en de Almachtige zei me dat ik terug kon komen om weer te
leven, stel je dan voor hoe blij ik dan zou zijn. Nu dat ik nog steeds
leef zou ik diezelfde vreugde moeten voelen.”7. Het torah perspectief op gebeurtenissen.

A) De sjoelchan Aroeg stelt: “Een persoon moet constant de uitspraak
van Rabbi Akiva in de talmoed herhalen: “Alles wat de Almachtige doet
is ten goede.” Stelt u zich een dag voor waarin alles perfect ging
voor u. Ieder gesprek en elke zakelijke transactie met anderen ging
precies zoals u dat gewild had. Elk van de honderden dagelijkse
beslommeringen en routineaangelegenheden verliepen naar uw volle
tevredenheid. Hoe zou u zich dan voelen? Bijzonder goed natuurlijk.
(tenzij u het natuurlijk verziekte voor uzelf door u zorgen te gaan
lopen maken dat misschien in de toekomst de dingen fout zouden kunnen
gaan) U zou waarschijnlijk aan het eind van de dag in zo’n goede
stemming zijn dat onbeduidende irritaties u niet in het minst zouden
beinvloeden.

Leven volgens het torah perspectief betekent dat alles wat ons
overkomt in ons dagelijks leven uiteindelijk ten goede is. Als we dit
gezichtspunt integreren in onze persoonlijkheid dan zou onze standaard
gemoedstoestand gelukkig zijn. (tenzij natuurlijk rouwen gepast is)

B ) De broers rabbi Smelke en rabbi Pinchos vroegen aan de de Magid
van Mezeritch: “Hoe is het mogelijk om de talmoedische verplichting
van God danken met evenveel vreugde voor rampen als voor de goede
dingen die ons overkomen, na te komen?” De Magid adviseerde hen de
vraag voor te leggen aan rabbi Zushe die vreselijk arm was en
regelmatig de eerste levensbehoeften moest ontberen. Ondanks het feit
dat hij vele problemen had in zijn leven was hij altijd blij en
opgewekt . Zij gingen naar het leerhuis en daar vonden zij rabbi Zushe
en zij zeiden tegen hem dat de Magid zei dat hij hen kon vertellen hoe
het mogelijk is om de Almachtige met blijdschap te danken voor
tegenslagen.“Ik ben verbaasd dat onze rabbijn jullie naar mij toe
stuurt met die vraag” zei rabbi Zushe, “je zou dit moeten vragen aan
iemand die tegenslagen meegemaakt heeft in zijn leven. Ik heb nog
nooit een slechte dag gehad in mijn leven. Alleen goede dingen zijn
mij overkomen.”

C) Rabbi Yeruchem Levovitz benadrukte het belang van realizeren dat er
geen twee situaties gelijk zijn. En niet alleen is er een verschil
tussen elke situatie, maar zelfs elke seconde is verschillend van de
voorgaande. Dit blijft een feit, ongeacht hoe lang iemand leeft. Wees
voorzichtig met je houding ten aanzien van iedere situatie, en ten
aanzien van elk aspect van die situatie. Om op de juiste manier om te
gaan met iedere situatie vereist dat u zich bewust bent van wat die
situatie vereist. Daarom is er geen simpele formule die een persoon
kan ontslaan van de verplichting om zijn verstand te gebruiken en na
te denken over hoe de torah van hem verwacht dat hij met de situatie
omgaat.

D) Elk aspect van ons leven is een test en een uitdaging. Met deze
kijk op het leven zal het leven nooit saai of laag bij de gronds zijn.
Elke situatie en gebeurtenis verschilt van de voorgaande en is een
gelegenheid voor verheffing en groei.

Wanneer u zich realiseert dat een gebeurtenis een test is, dan zal u
het eenvoudiger vinden om er mee om te gaan. Een voorbeeld: Stelt u
zich voor dat u op sollicitatie gesprek bent en de potentieele
werkgever schreeuwt een belediging naar u. U bent dan waarschijnlijk
ontzet of kwaad. Maar als iemand u van te voren had verteld dat deze
werkgever schreeuwt tegen sollicitanten om hun reacties onder stress
te testen, dan had u het heel makkelijk gevonden om kalm te blijven.
Realiseert u zich dat het slechts een test is en dat het in uw belang
is om te slagen voor de test. Dat is hoe we iedere gebeurtenis en
situatie kunnen beoordelen. Het is een test voor onze geestelijke
kracht en we kunnen vooruitkijken naar het slagen voor deze test.8. De torah vereist van ons dat we streven naar het beheersen van onze
emoties.

A) De torah verplicht ons om constant ons verstand te gebruiken. In de
ideale situatie zou een persoon geen actie ondernemen zonder dat zijn
intellect beslist dat die actie gepast is. We hebben een verplichting
om te werken aan het onder de duim krijgen van negatieve emoties zoals
woede, afgunst, lust, en waardering zoeken.

Een persoon die geregeerd wordt door zijn negatieve emoties zal niet
in staat zijn om helder te denken. We moeten streven naar het nivo dat
onze negatieve emoties niet onze gedachtengang beinvloeden. Iemand die
dit nivo bereikt heeft heeft alles bereikt.

B ) Het is een elemantaire verplichting dat je verstand de baas is
over je natuur. Je verstandelijke inzichten moeten zo sterk zijn dat
ze in staat zijn om je natuurlijke neigingen en gewoonten te
overwinnen. Als u zich laat leiden door uw natuurlijke neigingen dan
zal u waarschijnlijk vele ernstige fouten maken in het leven.

Het bereiken van dit nivo is zeer moeilijk en het vereist dat iemand
hard werkt aan zijn gedachten. Iedere persoon loopt constant het
risico dat een kleine tegenslag zijn natuurlijke neigingen doet volgen
in plaats van zijn intellect.

Houdt u in gedachten dat wat hier beschreven wordt een ideaal is, en
het is niet realistisch om perfectie van uzelf te eisen. Uw doel zal
verbetering moeten zijn. Een persoon die vele jaren aan het
controleren van zijn gedachten werkt zal uiteindelijk een zeer grote
vaardigheid daarin ontwikkelen. Maar verwacht van uzelf geen direkte
perfektie, want dat zal alleen maar onnodige schuldgevoelens en stress
veroorzaken.

C) De Chazan Ish schreef dat de torah houding ten aanzien van emoties
is dat ze onder de leiding van ons verstand moeten staan. We moeten
onszelf en onze kinderen trainen om in controle over onze emoties te
zijn en om niet onze emoties ons te laten controleren.

Ik heb mensen horen argumenteren dat ze geen controle hebben over hun
emoties, maar als ze zichzelf objectief zouden beschouwen zouden ze
zien in welk een grote mate ze controle hebben over hun emoties
wanneer ze dat willen. Bijvoorbeeld, wanneer ze hun geduld verloren
hebben met een familielid, dan kunnen ze razen en tieren, en claimen
dat ze er niks aan kunnen doen. Maar als iemand waarop ze een goede
indruk willen maken op de deur klopt midden in hun woedeuitbarsting,
dan zijn ze ineens in staat om de bezoeker kalm en vriendelijk te
woord te staan.9. Hard werk is noodzakelijk.

A Het vereist een krachtige poging en wilskracht om uw gedachten af te
houden van jaloezie, verbittering, of droevige gebeurtenissen. Iedere
persoon heeft een aangeboren neiging naar irrationaliteit (tegen uw
gezond verstand ingaan) hetgeen een deel is van ons lichamelijk gestel
en het is onmogelijk om hier helemaal van af te komen. Vanwege uw
aangeboren neiging om op de verkeerde manier te denken moet u een
bewuste poging doen om te verbeteren. Een persoon die gelukkig wil
worden moet die inspanning leveren.B ) Het veranderen van uw gedachten is heel moeilijk en kan soms
pijnlijk zijn. Wanneer wij adviseren om uw houding en focus te
veranderen van het negatieve naar het positieve dan bedoelen we niet
dat dit eenvoudig is. Maar als een persoon bereid is om de inspanning
te leveren dan is het mogelijk. Een persoon die depressie wil
overwinnen en een constant gelukkig leven wil leiden die moet die
inspanning leveren. Iemand die het veranderen van zijn houding als
onmogelijk beschouwd die zal niet in staat zijn om te veranderen
vanwege zijn verkeerde instelling. Maar als een persoon accepteert dat
het mogelijk is om te veranderen dan zal hij zeker in staat zijn om te
blijven verbeteren. Als u uzelf erop betrapt te zeggen: “Ik kan niet
veranderen”, verander deze stelling dan in: “Ik vind het moeilijk om
te veranderen”.

C) Wanneer u de beste arts in de wereld bezoekt, en die arts geneest
u, dan zal u wederom ziek worden als u de voorschriften van de arts
niet opvolgt. Kan iemand dat de dokter kwalijk nemen? Het is uw eigen
fout omdat u de doktersvoorschriften niet opgevolgd hebt. Evenzo met
wijsheid. De ideeen zullen alleen in staat zijn om te helpen wanneer u
ze constant in de praktijk brengt.

Onze oude manier van denken zal constant weer het lelijke kopje
opsteken. Daarom moeten we erop bedacht zijn om denkwijzen die
negatieve emoties veroorzaken onder de loep te nemen en te
verwijderen. Wanneer vijandige of jaloerse gedachten in uw hoofd
opkomen zorg er dan voor vlug actie te ondernemen en geef ze geen tijd
om zich in te graven. Zet uw beste beentje voor om die gedachten te
analyseren, te constateren dat ze negatief en schadelijk voor u zijn,
en ze te verwijderen.

Vanwege het telkens weer opkomen van onze denkgewoonten moeten we
constant werken aan positief denken. Het een paar dagen uitproberen en
hopen dat u altijd zo blijft denken zal niet erg effectief zijn.
Hoewel iedere mate van verbetering positief is, en hoewel het beter is
om dit een paar dagen te doen dan nooit, als iemand gelukkig wil
worden moet hij een serieuze poging doen.

D) Een persoon wordt zeer gemakkelijk een slaaf van zijn gewoonten. De
moeilijkste gewoonten om te veranderen is de gewoonte om op een
bepaalde manier te denken. U kan een grote mate van controle over
uzelf hebben door te werken aan het verkrijgen van positieve
gewoontes. Zelfs met de gewoonten van onze gedachten hebben we de
mogelijkheid om de kracht van de gewoontevorming voor ons te gebruiken
om de gewoonte aan te wennen om in een rationele en produktieve manier
na te denken en onze gedachten tot zo’n nivo te verheffen dat we ons
gedachtenpatroon veranderd hebben ten goede.

E) Als u een bepaald idee wil integreren in uw gedachten, herhaal het
dan constant voor uzelf, telkens weer. Hoewel het u misschien geen
dieper inzicht geeft in het idee, de constante herhaling zal u in
staat stellen om het een deel van uzelf te maken en het zal een deel
van uw automatische denkwijze worden.

De talmoed verteld ons dat Rabbi Praida een student had die een les
400 keer moest horen voordat hij het begreep. Rabbi Moshe Rosenstein
placht te zeggen dat wanneer het komt het verheffen van onze houding,
dat we dan allemaal in dezelfde situatie zijn als die student. Als we
daadwerkelijk een nieuw perspectief een deel van onze denkwijze willen
maken dan moeten we het keer op keer herhalen.

Zelfs als een persoon hoogintelligent is, tenzij het idee honderden
malen herhaalt, zal het geen deel van hemzelf worden.10. Mogelijke fouten.

A) Het is een mythe, alhoewel een wijdverbreide, dat je, om kijk op
jezelf, andere mensen, en externe gebeurtenissen te veranderen, het
noodzakelijk is te weten hoe je er oorspronkelijk toe kwam om te
denken op de manier waarop je doet. Het zou misschien interessant
kunnnen zijn om dat uit te zoeken, en sommige mensen zullen niet
bereid zijn om andere manieren van denken te overwegen voordat ze
weten waarom ze nu denken zoals ze denken, maar het is geen vereiste
om dat te weten om uw denkpatroon te veranderen. Het belangrijkste is
om er achter te komen wat u nu uzelf verteld en het te veranderen in
positievere dingen.

B ) Het is niet zo dat omdat andere mensen in een bepaalde situatie op
een bepaalde manier reageren dat u daarom in diezelfde situatie op
dezelfde manier moet reageren. Sommige mensen zouden heel nerveus of
opgewonden zijn in bepaalde situaties, maar u kan nog steeds kalm en
op een gezondverstand manier reageren. Wanneer u anderen ziet reageren
met irritatie, woede, of depressie, vraag uzelf dan af welke
alternatieven erg mogelijk zijn. Wat vertellen die mensen zichzelf, en
hoe kan die boodschap naar uzelf veranderd worden? Kijk naar mensen
die een kalm gemoed hebben en gelukkig zijn, en probeer van hen te
leren.

C) Soms kan een persoon zeggen: “Mijn verstand zegt me dat ik niet
neerslachtig of van streek moet zijn, maar toch vreet het aan me.” Het
feit is dan dat iemand zichzelf op een bepaald nivo zichzelf nog
steeds verteld dat de situatie heel negatief is. Maar hij realiseert
zich dat andere mensen niet op die manier naar die situatie kijken en
wil zijn perspectief veranderen. Als een persoon zich werkelijk
innerlijk realiseert dat er niets is om van streek over te zijn, dan
zal hij ook niet van streek zijn. Evenzo zeggen sommige mensen: “Ik
weet dat ik me gelukkig zou moeten voelen, maar ik voel me niet
gelukkig.” Dat is omdat de persoon de dingen waarvan hij zegt dat hij
ze geaccepteerd heeft geen deel van zichzelf gemaakt heeft. Hij is het
er in principe wel mee eens, maar de ideeen zijn geen deel geworden
van zijn innerlijke denkwijze. Door rustig geluk producerende
gedachten te herhalen, telkens en telkens weer, zal een persoon zijn
negatieve emoties overwinnen.

D) Sommige mensen vragen: “Propageren jullie een struisvogelpolitiek
waarbij iemand zijn kop in het zand moet steken om alle problemen des
levens niet te hoeven te zien?” Natuurlijk niet. Uw ogen sluiten voor
de realiteit van het leven zal iemand over het algemeen geen lange
termijn geluk brengen. Als u niets doet aan uw problemen dan zullen ze
alleen maar groter worden en u ellende brengen. Maar iedereen die in
staat is om zijn gezonde verstand te gebruiken en rationeel te denken
kan leren om te denken op een manier die zijn geluksgevoel vergroot.
Wat u hiervoor nodig heeft is het vermogen om onderscheid te maken
tussen produktieve en contra-produktieve gedachten. Denk alleen aan
negatieve dingen als er een goede produktieve reden voor is.

E) Het zou onrealistisch en vaak contra-produktief zijn voor de meeste
mensen om te denken dat ze perfect moeten zijn om zich te weerhouden
van contra-produktieve gedachten en gedrag. Perfectie eisen van uzelf
zal u vreselijk nerveus maken en vatbaar voor woede en
schuldgevoelens. Een realistische houding voor wat dit betreft, uzelf
bewust zijn van uw onvolkomenheden in dit gebied, en consequent werken
aan verbetering zal absoluut positieve veranderingen veroorzaken.

F) Probeer niet uzelf ineens te dwingen om u te concentreren op dat
wat u wilt en andere gedachten met geweld te verwijderen. Het maken
van een abrupte drastische verandering zal u waarschijnlijk schade
toebrengen. In plaats daarvan heb geduld en wees bereid om beetje bij
beetje te groeien. Een torah geleerde die een expert was geworden in
het zich voor langere tijdsperioden concentreren op 1 onderwerp werd
gevraagd hoe hij dit geleerd had. Hij zei dat hij zich oefende in het
zich concentreren op 1 torah gedachte. Hij deed dit kalmpjes en rustig
aan, terwijl hij constant de tijd dat hij zich op 1 gedachte
concentreerde opvoerde. Uiteindelijk was hij in staat om zich meer dan
een uur op 1 gedachte te concentreren.11. Anderen beinvloeden.

A) Ga niet tegen anderen vertellen hou ze zich zouden moeten voelen.
Tenzij u tactvol bent in uw poging hen ertoe aan te zetten hun
gedachtenpatroon te veranderen, zullen ze uw advies als beledigend en
belachelijk ervaren en negeren wat u zegt.

B ) Als u iemand probeert te beinvloeden die van streek of kwaad is
ergens over om zijn gedachtenpatroon te veranderen, houd u dan in
gedachten dat in de meeste gevallen het zinloos is om hem opgewekt een
voordracht te geven of een paar bronnen te citeren. Wat nodig is is
gepaste tact, goedgekozen vragen, en een overvloedige hoeveelheid
medeleven. Stel op een kalme en vriendelijke toon (de toon is zeer
belangrijk) vragen, en laat de ander uw vragen beantwoorden op zo’n
manier dat hij zelf zal realizeren dat er een ander perspectief
bestaat vanwaaruit zijn situatie bekeken kan worden.

C) Onze negatieve houdingen zijn aangeleerd. Dit plaats een grote
verantwoordelijkheid op de schouders van volwassenen, vooral ouders,
om voorzichtig te zijn met de houding die ze uitdragen. Iemand
vertelde me dat toen hij een kind was, dat een aantal volwassenen hem
zeiden hoe gelukkig hij is om een kind te zijn, omdat volwassenen
zoveel problemen hebben. Hij groeide op met het idee dat volwassen
zijn pijnlijk is en het was zeer moeilijk voor hem om deze houding van
hem af te zetten. Wat ook uw houding is ten aanzien van het leven en
gebeurtenissen, u dient automatisch als een voorbeeld voor anderen.
Door een houding te hebben die tot geluk leidt, zal u ook anderen
beinvloeden om gelukkig te zijn.

.

Eliyahu = "Mijn God is J-H-W-H"
JohnDoe
2010-01-13 13:12:00 UTC
Permalink
On Wed, 13 Jan 2010 04:54:02 -0800 (PST), Eliyahu
Post by Eliyahu
Bs'd
Hoe vinden we het ware geluk?
Door God te vrezen en zijn geboden te onderhouden.
Voor de fijnere details betreffende het gelukkig zijn is de volgende
handleiding voor het bereiken van de totale gelukzaligheid
aanbevelenswaardig; hij heet: "De Poort Naar Het Geluk", en is
geschreven door Rabbijn Zelig Pliskin.
De eerste 8 hoofdstukken zijn beschikbaar als engelstalig free e-book
hier: [www.happinessclub.com]
Hier is het derde hoofdstuk, door uw nederige dienaar in het
3. Geluk is afhankelijk van uw gedachten.
< knip geleuter >

Dus als ik het goed begrijp, als ik me niet gelukkig voel is dat mijn
eigen schuld? Zeg maar, dat het mijn schuld is dat bv mijn kind net
onder de trein is gekomen, of dat ik de diagnose kanker heb gekregen,
of dat mijn vrouw is uitgegleden over het ijs en d'r nek heeft
gebroken? Dat zijn allemaal dingen waar een normaal mens zich
ongelukkig van gaat voelen. Maar blijkbaar ben ik niet zo'n genie als
rabbi Pliskin (familie van http://en.wikipedia.org/wiki/Snake_Plissken
??) die blijkbaar vindt dat het aan jezelf ligt als je niet gelukkig
bent, niet aan de omstandigheden.
Schoftig is dat van rabbi Pliskin, iemand die iets vreselijks overkomt
en zich daardoor ongelukkig voelt ook nog eens even een schuldcomplex
aanpraten.
Tom
2010-01-13 16:01:41 UTC
Permalink
Post by JohnDoe
Schoftig is dat van rabbi Pliskin, iemand die iets vreselijks overkomt
en zich daardoor ongelukkig voelt ook nog eens even een schuldcomplex
aanpraten.
Daarin verschilt deze rabbijn niet fundamenteel van de ouderlingen in de
gereformeerde kerk (lees Maarten 't Hart), die zelfs de dood een gevolg
vinden van de zondigheid en beperktheid van de gelovige. Uitermate
dubieuze en walgelijke orthodoxe lieden, die verdienen met een flinke
honkbalknuppel eens flink afgerost te worden.

Tom.
H.Houthakker
2010-01-13 17:24:35 UTC
Permalink
In: "Re: Het belangrijkste en meest geniale hoofdstuk: 3 Geluk is
Post by Tom
Post by JohnDoe
Schoftig is dat van rabbi Pliskin, iemand die iets vreselijks overkomt
en zich daardoor ongelukkig voelt ook nog eens even een schuldcomplex
aanpraten.
Daarin verschilt deze rabbijn niet fundamenteel van de ouderlingen in de
gereformeerde kerk (lees Maarten 't Hart), die zelfs de dood een gevolg
vinden van de zondigheid en beperktheid van de gelovige. Uitermate
dubieuze en walgelijke orthodoxe lieden, die verdienen met een flinke
honkbalknuppel eens flink afgerost te worden.
Tom.
Niet alleen de ouderlingen van 't Hart, maar iedere gristen belijdt dat
het gevolg van de zonden de dood is (en dat die door Krijst overwonnen
is: "Dood, waar is uw schrik gebleven - Jezus leeft en wij met hem".
[...]).


Ave en de wrake Gods
"De bijl erin"

Jezus Krijst: de wanhoop weg.
http://tinyurl.com/67qzt8
dolphin
2010-01-14 18:11:42 UTC
Permalink
Post by JohnDoe
Schoftig is dat van rabbi Pliskin, iemand die iets vreselijks overkomt
en zich daardoor ongelukkig voelt ook nog eens even een schuldcomplex
aanpraten.
je zo geliefde wetenschap en dan de tak psychologie heeft nooit anders
gedaan dan dat

groeten

dolphin
JohnDoe
2010-01-18 07:51:18 UTC
Permalink
Post by dolphin
Post by JohnDoe
Schoftig is dat van rabbi Pliskin, iemand die iets vreselijks overkomt
en zich daardoor ongelukkig voelt ook nog eens even een schuldcomplex
aanpraten.
je zo geliefde wetenschap en dan de tak psychologie heeft nooit anders
gedaan dan dat
Kun je eens aangeven hoe dan? Niet zomaar wat roepen he!
Of is het zo dat je persoonlijke ervaring hebt? Heb je soms
psychogenische gezondheidsklachten en wil je maar niet geloven dat die
een psychische oorzaak hebben?

Verder is psychologie nog steeds niet erg wetenschappelijk,
psychiatrie daarentegen veel meer. En daar zijn depressies echt niet
je eigen schuld. Anders zouden anti-depressieva niet werken.
Post by dolphin
groeten
dolphin
H.Houthakker
2010-01-18 15:33:23 UTC
Permalink
In: "Re: Het belangrijkste en meest geniale hoofdstuk: 3 Geluk is
Post by JohnDoe
Verder is psychologie nog steeds niet erg wetenschappelijk,
psychiatrie daarentegen veel meer.
(sic!)
dolphin
2010-01-18 16:37:26 UTC
Permalink
Post by JohnDoe
Verder is psychologie nog steeds niet erg wetenschappelijk,
psychiatrie daarentegen veel meer. En daar zijn depressies echt niet
je eigen schuld. Anders zouden anti-depressieva niet werken.
breng mij de eerste die normaal functionerend mens is herworden dank zij het
gebruik van die rommel

groeten

dolphin
JohnDoe
2010-01-19 08:07:36 UTC
Permalink
Post by dolphin
Post by JohnDoe
Verder is psychologie nog steeds niet erg wetenschappelijk,
psychiatrie daarentegen veel meer. En daar zijn depressies echt niet
je eigen schuld. Anders zouden anti-depressieva niet werken.
breng mij de eerste die normaal functionerend mens is herworden dank zij het
gebruik van die rommel
Met iemand die zo blind is als jij is niet te praten.
Dag Dolfijn.
Post by dolphin
groeten
dolphin
Orac
2010-01-13 13:23:43 UTC
Permalink
"Eliyahu" <***@gmail.com> schreef in bericht news:67b0b51e-a110-4d39-83a7-***@34g2000yqp.googlegroups.com...
Bs'd

Hoe vinden we het ware geluk?

Door God te neuken en je door Jezus te laten pijpen.

---


Bah, ben geen homo!
J. J. Lodder
2010-01-13 14:37:03 UTC
Permalink
Post by Eliyahu
Bs'd
Hoe vinden we het ware geluk?
Door God te vrezen en zijn geboden te onderhouden.
Voor de fijnere details betreffende het gelukkig zijn is de volgende
handleiding voor het bereiken van de totale gelukzaligheid
aanbevelenswaardig; hij heet: "De Poort Naar Het Geluk", en is
geschreven door Rabbijn Zelig Pliskin.
De eerste 8 hoofdstukken zijn beschikbaar als engelstalig free e-book
hier: [www.happinessclub.com]
Hier is het derde hoofdstuk, door uw nederige dienaar in het
3. Geluk is afhankelijk van uw gedachten.
[knip kilos geplakte bagger]

Zo is dat maar net.
Als je voldoende gebrainwasht bent
kan je je zelfs in Israel gelukkig voelen,

Jan
Eliyahu
2010-01-13 15:29:43 UTC
Permalink
Post by J. J. Lodder
Post by Eliyahu
Bs'd
Hoe vinden we het ware geluk?
Door God te vrezen en zijn geboden te onderhouden.
Voor de fijnere details betreffende het gelukkig zijn is de volgende
handleiding voor het bereiken van de totale gelukzaligheid
aanbevelenswaardig; hij heet: "De Poort Naar Het Geluk", en is
geschreven door Rabbijn Zelig Pliskin.
De eerste 8 hoofdstukken zijn beschikbaar als engelstalig free e-book
hier: [www.happinessclub.com]
Hier is het derde hoofdstuk, door uw nederige dienaar in het
3. Geluk is afhankelijk van uw gedachten.
[knip kilos geplakte bagger]
Zo is dat maar net.
Als je voldoende gebrainwasht bent
kan je je zelfs in Israel gelukkig voelen,
Bs'd

En daarom is brainwashing zo belangrijk.

Je spoelt alle rottigheid uit je hersens vandaan, en laat alleen goede
prettige dingen toe.

Dan ben je goed bezig, heb je goede schone hersenen, en kan je het
geluk ervaren.

Als je hersenen verstopt zitten met rottigheid dan gaat dat niet. :)


Eliyahu
J. J. Lodder
2010-01-13 21:41:10 UTC
Permalink
Post by Eliyahu
Post by J. J. Lodder
Post by Eliyahu
Bs'd
Hoe vinden we het ware geluk?
Door God te vrezen en zijn geboden te onderhouden.
Voor de fijnere details betreffende het gelukkig zijn is de volgende
handleiding voor het bereiken van de totale gelukzaligheid
aanbevelenswaardig; hij heet: "De Poort Naar Het Geluk", en is
geschreven door Rabbijn Zelig Pliskin.
De eerste 8 hoofdstukken zijn beschikbaar als engelstalig free e-book
hier: [www.happinessclub.com]
Hier is het derde hoofdstuk, door uw nederige dienaar in het
3. Geluk is afhankelijk van uw gedachten.
[knip kilos geplakte bagger]
Zo is dat maar net.
Als je voldoende gebrainwasht bent
kan je je zelfs in Israel gelukkig voelen,
Bs'd
En daarom is brainwashing zo belangrijk.
Zo, toch enig realisme over je 'gelukkigste land ter wereld',

Jan
Eliyahu
2010-01-14 16:00:02 UTC
Permalink
Post by J. J. Lodder
Post by Eliyahu
Post by J. J. Lodder
Post by Eliyahu
Bs'd
Hoe vinden we het ware geluk?
Door God te vrezen en zijn geboden te onderhouden.
Voor de fijnere details betreffende het gelukkig zijn is de volgende
handleiding voor het bereiken van de totale gelukzaligheid
aanbevelenswaardig; hij heet: "De Poort Naar Het Geluk", en is
geschreven door Rabbijn Zelig Pliskin.
De eerste 8 hoofdstukken zijn beschikbaar als engelstalig free e-book
hier: [www.happinessclub.com]
Hier is het derde hoofdstuk, door uw nederige dienaar in het
3. Geluk is afhankelijk van uw gedachten.
[knip kilos geplakte bagger]
Zo is dat maar net.
Als je voldoende gebrainwasht bent
kan je je zelfs in Israel gelukkig voelen,
Bs'd
En daarom is brainwashing zo belangrijk.
Zo, toch enig realisme over je 'gelukkigste land ter wereld',
Bs'd

Ik kan kiezen waar ik wil wonen, Nederland of Israel.

En ik woon in Israel. Niet alleen het weer hier is veel beter, maar
het hele leven.Eliyahu
H.Houthakker
2010-01-14 16:17:43 UTC
Permalink
In: "Re: Het belangrijkste en meest geniale hoofdstuk: 3 Geluk is
afhankelijk van uw gedachten"; id:
<4bcd0057-192e-4dc5-9bbe-***@q4g2000yqm.googlegroups.com> ;
d.d.: Thu, 14 Jan 2010 08:00:02 -0800 (PST);
Post by Eliyahu
Ik kan kiezen waar ik wil wonen, Nederland of Israel.
En ik woon in Israel. Niet alleen het weer hier is veel beter, maar
het hele leven.
Ja, die jonge jodenmoeders die in schamele dekententen met kinderen
bivakkeren tussen het afval in smerige zijstraatjes zoals in een
tv-documentaire uitvoerig te zien was, kunnen hun geluk niet op in
Israël.

Maar inderdaad, geen gelukkiger mensen dan de zioNazistische joden als
ze vernemen welke genocidale misdaden tegen de Palestijnen er elke dag
weer bijkomen in naam van lustmoordlustige JaHoeWaHoe*.

A second Gaza war around the corner?
http://electronicintifada.net/v2/article11005.shtml

H.Houthakker
Post by Eliyahu
Eliyahu=mijn god is JaHoeWaHoe
"Ik zeg niet dat ze [de Palestijnen] allemaal uitgemoord moeten worden.
Deportatie is ook een oplossing"


*JHWH, gevocaliseerd als JaHoeWaHoe. Deze naam is ontleend aan een tot
waanzin vervallen "JaHoeee... WaHoeee..." loeiende nazaat van vader
Jakob (=bedrieger), die omstreeks 1200 vC zo'n jaar of veertig in de
zeer woeste en onherbergzame oorden van de Sinaï ronddoolde tot schrik
van primitieve semitische nomaden aldaar, die hem tot god verhieven en
zijn lustmoordlust tot goddelijke gerechtigheid, vide het joodse
grootheidswaanzin-boek dat deze losers zeven eeuwen later schreven.
nvt
2010-01-13 15:40:14 UTC
Permalink
Post by Eliyahu
[www.happinessclub.com]
De teksten lijken me nuttig en leerzaam. Maar in die videotjes zie ik
maar 1 ding: de zoveelste vorm van ernstige vertwijfeling.

Mark
Kilmir
2010-01-14 16:21:42 UTC
Permalink
Post by Eliyahu
Bs'd
Hoe vinden we het ware geluk?
Door God te vrezen en zijn geboden te onderhouden.
Begint al goed. Om de wijze Yoda maar te quoten:
“Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads
to hate. Hate leads to suffering.”

<snip standaard empowerment verhaaltje>


Kilmir
Eliyahu
2010-01-14 17:56:36 UTC
Permalink
Post by Kilmir
Post by Eliyahu
Bs'd
Hoe vinden we het ware geluk?
Door God te vrezen en zijn geboden te onderhouden.
“Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads
to hate. Hate leads to suffering.”
Bs'd

Ik ben niet kwaad op God en ik haat God niet.

Dus het ge-orakel van de wijze Yoda moet je met de nodige scheppen
zout nemen.


Eliyahu
Kilmir
2010-01-15 11:04:00 UTC
Permalink
Post by Eliyahu
Post by Kilmir
Post by Eliyahu
Bs'd
Hoe vinden we het ware geluk?
Door God te vrezen en zijn geboden te onderhouden.
“Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads
to hate. Hate leads to suffering.”
Bs'd
Ik ben niet kwaad op God en ik haat God niet.
Dus het ge-orakel van de wijze Yoda moet je met de nodige scheppen
zout nemen.
Eliyahu
Wie zegt er dat het gericht is tegen de bron van de angst?
Kwaadheid en haat is meer gericht op anders gelovigen en het lijden is
ook meer van hun. De geschiedenis zit vol met voorbeelden.
Lees verder op narkive:
Loading...