Discussion:
Beweren Jehovah's Getuigen dat Armageddon in 2034 komt?
(te oud om op te antwoorden)
Antivirus
2007-07-11 08:49:14 UTC
Permalink
De aanklacht:

De theoloog Klaus-Dieter Pape schreef onlangs een artikel voor de
Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen waarin hij beweert dat
Jehovah's Getuigen nu geloven dat Armageddon in 2034 komt. Zijn ideeën
werden overgenomen in een artikel van het Reformatorisch Dagblad (klik hier
om het artikel te lezen).

De aanleiding voor deze aanklacht is een artikel in De Wachttoren van
15 december 2003. Op bladzijde 15 van dat tijdschrift worden Jehovah's
Getuigen en anderen die dit ter harte nemen "gewaarschuwd voor dingen die
nog niet worden gezien" op basis van 5 parallellen tussen de tijd van Noach
en de onze.

Eén van de parallellen wordt in het artikel als volgt beschreven:
"In Noachs tijd verklaarde Jehovah: 'Mijn geest zal niet voor
onbepaalde tijd ten aanzien van de mens werkzaam zijn, omdat hij toch vlees
is. Bijgevolg zullen zijn dagen honderd twintig jaar bedragen' (Genesis
6:3). De uitvaardiging van dit goddelijke besluit in 2490 v.G.T. markeerde
het begin van het einde van die goddeloze wereld. Bedenk eens wat dat
betekende voor de mensen die toen leefden! Nog maar 120 jaar en Jehovah zou
'de geweldige watervloed over de aarde [brengen] om alle vlees waarin de
levenskracht werkzaam is, van onder de hemel te verderven.' - Genesis 6:17.

Hoe staat het met ons? Er zijn ongeveer negentig jaar verstreken sinds
in 1914 de laatste dagen van het samenstel van dingen zijn begonnen. We
leven beslist in 'de tijd van het einde' (Daniël 12:4). Hoe moeten we
reageren op waarschuwingen die ons zijn gegeven? 'Wie de wil van God doet,
blijft in eeuwigheid', zegt de bijbel (1 Johannes 2:17). Nu is het daarom de
tijd om met een intens gevoel van dringendheid Jehovah's wil te doen."

Pape en anderen interpreteren deze paragrafen als een "profetie" die
zou neerkomen op 1914 + 120 = 2034 als jaar waarin Armageddon zal komen.

De verdediging:

In het verleden heeft het Wachttorengenootschap zo nu en dan
uitspraken gedaan die hebben geleid tot "enthousiaste" ideeën over datums
voor de komst van Armageddon; zie hierover de pagina's over 1925 en 1975.
Zoals in die artikelen kan worden gezien, is het Genootschap in die gevallen
inderdaad te ver gegaan in het doen van uitspraken. Dat wordt ook toegegeven
in de publicaties van het Genootschap.

Mogelijk dat hierdoor de reputatie van Jehovah's Getuigen is ontstaan
als een groepering die zich fixeert op datums door complexe berekeningen.
Hoewel in ons leerstellige bouwwerk inderdaad berekeningen van datums
voorkomen (zoals 1914), beweren wij in geen geval dat wij kunnen "berekenen"
wanneer Armageddon komt. In de parallel met Noachs tijd zien wij dan ook
geen basis om de 120 jaar die God plaatste tussen het begin van die "tijd
van het einde" toe te passen op onze "tijd van het einde".

Jehovah's Getuigen zien in dit artikel veeleer een aanmoediging om 'de
wil van God' te blijven doen. Hoewel het niet meer zo duidelijk is wat de
relatie is tussen "het geslacht" uit Matthéüs 24:34 en het begin van "de
tijd van het einde" in 1914, staat één ding vast: het einde komt op Gods
vastgestelde tijd!

http://www.watchtower.org/languages/dutch/
Egbert
2007-07-11 10:51:54 UTC
Permalink
Post by Antivirus
In het verleden heeft het Wachttorengenootschap zo nu en dan
uitspraken gedaan die hebben geleid tot "enthousiaste" ideeën over datums
voor de komst van Armageddon; zie hierover de pagina's over 1925 en 1975.
Zoals in die artikelen kan worden gezien, is het Genootschap in die gevallen
inderdaad te ver gegaan in het doen van uitspraken. Dat wordt ook toegegeven
in de publicaties van het Genootschap.
Mogelijk dat hierdoor de reputatie van Jehovah's Getuigen is ontstaan
als een groepering die zich fixeert op datums door complexe berekeningen.
Hoewel in ons leerstellige bouwwerk inderdaad berekeningen van datums
voorkomen (zoals 1914), beweren wij in geen geval dat wij kunnen "berekenen"
wanneer Armageddon komt. In de parallel met Noachs tijd zien wij dan ook
geen basis om de 120 jaar die God plaatste tussen het begin van die "tijd
van het einde" toe te passen op onze "tijd van het einde".
Jehovah's Getuigen zien in dit artikel veeleer een aanmoediging om 'de
wil van God' te blijven doen. Hoewel het niet meer zo duidelijk is wat de
relatie is tussen "het geslacht" uit Matthéüs 24:34 en het begin van "de
tijd van het einde" in 1914, staat één ding vast: het einde komt op Gods
vastgestelde tijd!
Eén ding staat vast, wie zich niet één keer maar VELE keren verslikt in 'het
einde is nabij!' te roepen, is een valse profeet.

(Lukas 21:8) . . . Hij zei: "Past op dat GIJ niet wordt misleid; want het
Besturende Lichaam zal komen op basis van mijn naam en zeggen: 'Wij zijn het',
en: 'Het einde is nabij!.' Gaat hen niet achterna.
Antivirus
2007-07-11 12:14:16 UTC
Permalink
VIRUS VERWIJDERD !!


--
Virus
2007-07-11 12:36:12 UTC
Permalink
Post by Antivirus
VIRUS VERWIJDERD !!
Je verspeidt valse leerstellingen en je beschuldigt onterecht (Mattheus
7:1,2)


Eén ding staat vast, wie zich niet één keer maar VELE keren verslikt in 'het
einde is nabij!' te roepen, is een valse profeet.

(Lukas 21:8) . . . Hij zei: "Past op dat GIJ niet wordt misleid; want het
Besturende Lichaam zal komen op basis van mijn naam en zeggen: 'Wij zijn
het',
en: 'Het einde is nabij!.' Gaat hen niet achterna.
Virus
2007-07-11 13:13:35 UTC
Permalink
Post by Antivirus
VIRUS VERWIJDERD !!
Je jaartekst voor Jehovah's Getuigen in 2007 luidt:

"De grote dag van Jehovah is nabij. Hij is nabij en haast zich zeer." -
Zefanja 1:14


Zefanja's profetie, was uiteraard in DIE tijd (6e eeuw bCE) uitgekomen, en
heeft zeker geen betrekking op het jaar 2007!

(NWV, Lukas 21:8) . . . Hij zei: "Past op dat GIJ niet wordt misleid; want
het
Besturende Lichaam zal komen op basis van mijn naam en zeggen: 'Wij zijn
het',
en: 'Het einde is nabij!.' Gaat hen niet achterna.
Antivirus
2007-07-11 14:27:10 UTC
Permalink
VIRUS VERWIJDERD !
Egbert
2007-07-11 15:22:58 UTC
Permalink
Post by Antivirus
VIRUS VERWIJDERD !
Je virus programma werkt niet goed. Oogjes toe, en slaap lekker1
ronaldo
2007-07-24 17:04:28 UTC
Permalink
On 11 jul, 12:51, "Egbert"
Post by Egbert
Post by Antivirus
In het verleden heeft het Wachttorengenootschap zo nu en dan
uitspraken gedaan die hebben geleid tot "enthousiaste" ideeën over datums
voor de komst van Armageddon; zie hierover de pagina's over 1925 en 1975.
Zoals in die artikelen kan worden gezien, is het Genootschap in die gevallen
inderdaad te ver gegaan in het doen van uitspraken. Dat wordt ook toegegeven
in de publicaties van het Genootschap.
Mogelijk dat hierdoor de reputatie van Jehovah's Getuigen is ontstaan
als een groepering die zich fixeert op datums door complexe berekeningen.
Hoewel in ons leerstellige bouwwerk inderdaad berekeningen van datums
voorkomen (zoals 1914), beweren wij in geen geval dat wij kunnen "berekenen"
wanneer Armageddon komt. In de parallel met Noachs tijd zien wij dan ook
geen basis om de 120 jaar die God plaatste tussen het begin van die "tijd
van het einde" toe te passen op onze "tijd van het einde".
Jehovah's Getuigen zien in dit artikel veeleer een aanmoediging om 'de
wil van God' te blijven doen. Hoewel het niet meer zo duidelijk is wat de
relatie is tussen "het geslacht" uit Matthéüs 24:34 en het begin van "de
tijd van het einde" in 1914, staat één ding vast: het einde komt op Gods
vastgestelde tijd!
Eén ding staat vast, wie zich niet één keer maar VELE keren verslikt in 'het
einde is nabij!' te roepen, is een valse profeet.
(Lukas 21:8) . . . Hij zei: "Past op dat GIJ niet wordt misleid; want het
Besturende Lichaam zal komen op basis van mijn naam en zeggen: 'Wij zijn het',
en: 'Het einde is nabij!.' Gaat hen niet achterna.
Bovenstaand schrijver moet de bijbeltekst niet zelfstandig veranderen,
want dat is ongepast.
Denk eens over het volgende na:
Algemeen wordt aangenomen dat God Adam schiep in het jaar 4026 voor
onze jaartelling. Tel bij dit jaartal eens het jaartal op waarin
Jezus stierf. 4026 + 33 = 4059 jaar. Stel nu eens dat in het jaar 33,
tijdens Jezus 34ste levensjaar, er 4000 jaar menselijke geschiedenis
is voorbij gegaan, jaren waarin de mensheid door Satan wordt
geregeerd. Tel bij het jaartal 33 2000 jaar op en we komen uit in het
jaar 2033. Er zijn dan 6000 jaren verstreken gedurende welke Satan de
god was over deze van God vervreemde wereld. 6000 jaar goddeloze
mensheid zal dan wellicht beeindigd worden. Tel nu bij 1975 59 jaren
op en je komt ook uit in het jaar 2033/34. In 1975 was 6000 jaar
menselijke geschiedenis voorbij. In 2033 of 34 zijn er 6000 jaren van
goddeloze mensheid voorbij. Het bijzondere van deze berekening is dat
je nu dus zou kunnen vaststellen dat Adam 59 jaar moet zijn geweest
toen hij van de verboden vrucht at. Als dit alles zou kloppen, wordt
2033/34 inderdaad een hele bijzonder jaar in de menselijke
geschiedenis. Dat dit jaartal overeenkomt met 1914 plus 120 is
wellicht minder toevallig dan menigeen wel zou willen denken.
Houthakker
2007-07-24 17:29:18 UTC
Permalink
Post by ronaldo
On 11 jul, 12:51, "Egbert"
Post by Egbert
Post by Antivirus
In het verleden heeft het Wachttorengenootschap zo nu en dan
uitspraken gedaan die hebben geleid tot "enthousiaste" ideeën over datums
voor de komst van Armageddon; zie hierover de pagina's over 1925 en 1975.
Zoals in die artikelen kan worden gezien, is het Genootschap in die gevallen
inderdaad te ver gegaan in het doen van uitspraken. Dat wordt ook toegegeven
in de publicaties van het Genootschap.
Mogelijk dat hierdoor de reputatie van Jehovah's Getuigen is ontstaan
als een groepering die zich fixeert op datums door complexe berekeningen.
Hoewel in ons leerstellige bouwwerk inderdaad berekeningen van datums
voorkomen (zoals 1914), beweren wij in geen geval dat wij kunnen "berekenen"
wanneer Armageddon komt. In de parallel met Noachs tijd zien wij dan ook
geen basis om de 120 jaar die God plaatste tussen het begin van die "tijd
van het einde" toe te passen op onze "tijd van het einde".
Jehovah's Getuigen zien in dit artikel veeleer een aanmoediging om 'de
wil van God' te blijven doen. Hoewel het niet meer zo duidelijk is wat de
relatie is tussen "het geslacht" uit Matthéüs 24:34 en het begin van "de
tijd van het einde" in 1914, staat één ding vast: het einde komt op Gods
vastgestelde tijd!
Eén ding staat vast, wie zich niet één keer maar VELE keren verslikt in 'het
einde is nabij!' te roepen, is een valse profeet.
(Lukas 21:8) . . . Hij zei: "Past op dat GIJ niet wordt misleid; want het
Besturende Lichaam zal komen op basis van mijn naam en zeggen: 'Wij zijn het',
en: 'Het einde is nabij!.' Gaat hen niet achterna.
Bovenstaand schrijver moet de bijbeltekst niet zelfstandig veranderen,
want dat is ongepast.
Algemeen wordt aangenomen dat God Adam schiep in het jaar 4026 voor
onze jaartelling. Tel bij dit jaartal eens het jaartal op waarin
Jezus stierf. 4026 + 33 = 4059 jaar. Stel nu eens dat in het jaar 33,
tijdens Jezus 34ste levensjaar, er 4000 jaar menselijke geschiedenis
is voorbij gegaan, jaren waarin de mensheid door Satan wordt
geregeerd. Tel bij het jaartal 33 2000 jaar op en we komen uit in het
jaar 2033. Er zijn dan 6000 jaren verstreken gedurende welke Satan de
god was over deze van God vervreemde wereld. 6000 jaar goddeloze
mensheid zal dan wellicht beeindigd worden. Tel nu bij 1975 59 jaren
op en je komt ook uit in het jaar 2033/34. In 1975 was 6000 jaar
menselijke geschiedenis voorbij. In 2033 of 34 zijn er 6000 jaren van
goddeloze mensheid voorbij. Het bijzondere van deze berekening is dat
je nu dus zou kunnen vaststellen dat Adam 59 jaar moet zijn geweest
toen hij van de verboden vrucht at. Als dit alles zou kloppen, wordt
2033/34 inderdaad een hele bijzonder jaar in de menselijke
geschiedenis. Dat dit jaartal overeenkomt met 1914 plus 120 is
wellicht minder toevallig dan menigeen wel zou willen denken.
Onze gristelijke jaartelling begint in het jaar 1, Dionysius Exiguus
kende de nul nog niet. Dus het jaar 33 betekende 32 jaar na het begin
van onze jaartelling. 4026 + 32 = 4058 jaar. Je komt dus so wie so op
1913 uit, wellicht minder toevallig dan menigeen wel zou willen denken.
;-))

Ave en de wrake Gods

Houthakker
"de bijl erin"
reni
2007-07-25 06:47:00 UTC
Permalink
Post by ronaldo
Post by Egbert
(Lukas 21:8) . . . Hij zei: "Past op dat GIJ niet wordt misleid; want het
Besturende Lichaam zal komen op basis van mijn naam en zeggen: 'Wij zijn het',
en: 'Het einde is nabij!.' Gaat hen niet achterna.
Bovenstaand schrijver moet de bijbeltekst niet zelfstandig veranderen,
want dat is ongepast.
MIsschien heeft hij/zij gewoon een andere
vertaling gebruikt?
Post by ronaldo
Algemeen wordt aangenomen dat God Adam schiep in het jaar 4026 voor
onze jaartelling.
Oja? Dat is nieuws voor mij. Niet dat er mensen
zijn die dat geloven maar wel dat dat 'algemeen
wordt aangenomen'. Bronvermelding??

Wat een geleuter verder...

Antivirus
2007-07-11 14:26:06 UTC
Permalink
http://www.watchtower.org/languages/dutch/

Christenen moeten Jezus volgen en geen mensen dat is de boodschap.

(Mattheüs 24:11-14) 11 En vele valse profeten zullen opstaan en velen
misleiden; 12 en wegens het toenemen der wetteloosheid zal de liefde van de
meesten verkoelen. 13 Maar wie tot het einde heeft volhard, die zal gered
worden. 14 En dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde
aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het
einde komen.

Daarom doen Jehovah's getuigen dit ook.
Inclusief de verkondiging van het goede nieuws en...vers 14,
dan..... zal het EINDE komen. Mensen die beweren dat het NIET komt zijn
valse profeten en zullen door God geoordeeld worden.

(Mattheüs 28:19) Gaat daarom en maakt discipelen van mensen uit alle natiën,
hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest,

(Markus 13:10) Ook moet eerst in alle natiën het goede nieuws worden
gepredikt.

(Romeinen 10:18) Niettemin vraag ik: Hebben zij het soms niet gehoord?
Jazeker; in werkelijkheid 'is hun geluid over de gehele aarde uitgegaan, en
hun uitspraken tot de uiteinden der bewoonde aarde'.

(Openbaring 14:6) En ik zag een andere engel in het midden van de hemel
vliegen, en hij had eeuwig goed nieuws, om dat als blijde tijdingen bekend
te maken aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie en stam en taal en
elk volk,

(Mattheüs 24:9-14) 9 Dan zal men U overleveren aan verdrukking en U doden,
en GIJ zult ter wille van mijn naam voorwerpen van haat zijn voor alle
natiën. 10 Dan zullen ook velen tot struikelen worden gebracht en elkaar
verraden en elkaar haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan en velen
misleiden; 12 en wegens het toenemen der wetteloosheid zal de liefde van de
meesten verkoelen. 13 Maar wie tot het einde heeft volhard, die zal gered
worden. 14 En dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde
aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het
einde komen.

(Daniël 2:44) 44 En in de dagen van die koningen zal de God des hemels een
koninkrijk oprichten dat nooit te gronde zal worden gericht. En het
koninkrijk zelf zal aan geen ander volk worden overgedragen. Het zal al deze
koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken, en zelf zal het tot
onbepaalde tijden blijven bestaan,

Hoe ziet de toekomst er uit? Jezus Christus heeft voorzegd dat onze tijd
grote beroering zou kennen, dat het een tijd zou zijn die door oorlogen en
voedseltekorten wordt gekenmerkt (Mattheüs 24:7). Jehovah’s Getuigen weten
dat alleen Gods koninkrijk een einde zal maken aan het lijden dat thans op
aarde bestaat. Onder die heerschappij zal ons aardse tehuis een paradijs van
vrede, overvloed en eeuwigdurend geluk voor de gehoorzame mensheid worden
(Psalm 72:1, 3, 16). Intussen zullen de Getuigen het goede nieuws van dat
hemelse koninkrijk verkondigen en zullen zij ook medeaanbidders en anderen
in tijden van nood blijven helpen.


--
Egbert
2007-07-11 16:01:09 UTC
Permalink
Post by Antivirus
http://www.watchtower.org/languages/dutch/
Christenen moeten Jezus volgen en geen mensen dat is de boodschap.
Waarom kun je dan niet gered als je het Besturende Lichaam niet volgt?

Waarom is iemand een 'afvallige' als hij niet langer de Wachttoren als
kanaal van God accepteert?
Loading...